Tag Archives: Licht van de wereld

Lente van alle licht

De laatste dage hebben wij heel wat licht mogen zien dat ons duidelijk maakt dat de lente is aangebroken.

Opnieuw sprak Jezus tot hen en zei:
Ik ben het licht van de wereld: wie mij volgt, zal niet in duisternis wandelen, maar zal het licht van het leven hebben. (Johannes 8: 12)

Jezus van Nazareth verklaarde van zichzelf dat hij het Licht van de wereld was. Wat denk je van hem? Welke positie bekleedt hij onder de religieuze leraren van de wereld?

Honderden, ja, duizenden mannen worden erkend als grote denkers, mannen die speculeerden, die hun theorieën publiceerden en velen betoverden met hun intellectuele en morele resultaten. Deze zogenaamde grote mannen die de wereld hebben verlaten met de producten van hun intellect, zijn geclassificeerd als de wijste mannen die de wereld ooit heeft gekend. Maar ze kunnen niet met Christus worden vergeleken.

Er was een openbaring voordat de creaties van de mens naar voren kwamen. Zijn eindige kennis is slechts het resultaat van het nadenken over de wonderbaarlijke dingen die in onze wereld hebben geschenen, vervat in de leringen van Christus, de grootste van alle leraren. Elke keer als de mens in staat is geweest om geweldige ideeën te bedenken, zijn ze door Christus gekomen. Elk kostbaar juweel van gedachten, elke intellectuele sprankeling, is een openbaring van het licht van de wereld …

Net zoals de zon wordt vergeleken met de mindere lichten van de hemel, zo werd Christus, de Bron van alle licht, vergeleken met de leraren van zijn tijd …
Gemeten naar eindige geesten, worden mensen geleerd en groot genoemd; maar met al hun decadente wijsheid, hun wetenschap en kennis, kunnen ze God en Jezus die hij heeft gezonden niet kennen …

Geen mens die ooit heeft geleefd of ooit zal leven, kan beweren de onfeilbare gids te zijn, de allerhoogste openbaarder van de waarheid. Mensen kunnen ernaar streven de hoogste standaard van wijsheid te bereiken, maar er is Eén, ‘een door God gezonden Meester’, die hoger is dan zij. Geen enkele menselijke leraar kan hem evenaren (Youth’s Instructor, 9-16-1897). 100

1 Comment

Filed under Bezinningsteksten

Yo soy la luz del mundo – I Am the Light of the World – Ik ben het licht van de wereld

Joh 8:12  Jesús habló una vez más al pueblo y dijo:
«Yo soy la luz del mundo. Si ustedes me siguen, no tendrán que andar en la oscuridad porque tendrán la luz que lleva a la vida».

Joh 8:12 Again therefore: Jesus spake to them, saying,
I am the light of the world: who followeth me shall in no wise walk in the darkness, but shall have the light of: life.

Joh 8:12 Een ander maal richtte Jesus het woord tot hen, en sprak:
Ik ben het licht der wereld. Wie Mij volgt, zal niet in de duisternis wandelen, maar het licht des levens bezitten.

3 Comments

Filed under Aanhalingen uit Heilige Geschriften, Citas de la Biblia, Español, Nederlandse teksten - Dutch writings, Quotations from Holy Scriptures, Religieuze aangelegenheden, Religious affairs