Tag Archives: Zwijgen

Er gewoon zijn kan zoveel doen.

Het is niet altijd evident de juiste woorden te vinden.
Je kan zeggen wat de meeste mensen zeggen of zwijgen zoals sommigen zwijgen.

Je kan een rondje lopen om te ontlopen.
Je kan woorden zoeken in boeken.
Je kan ook aanbellen en er zijn.
Luisteren naar verdriet of stilte.
Kloppen op de donkere deur. Soep maken.
Koffie zetten. Een potje lekkers voor de deur.

Er gewoon zijn kan zoveel doen.
Doe dus maar. Ga maar. Klop aan.

Leave a comment

Filed under Bezinningsteksten, Bond Zonder Naam, Levensstijl, Nederlandse teksten - Dutch writings

Laten en zeggen


”Als het niet past,
laat het dan.
Als het niet waar is,
zeg het dan niet.”
Marcus Aurelius

Leave a comment

Filed under Aanhalingen of Citaten, Bezinningsteksten, Levensstijl, Nederlandse teksten - Dutch writings, Sociale Aangelegenheden, Voelen en Welzijn

Oordelen is denken te weten

De wereld gebeurt.
En jij kan over alles meepraten.
Elk medium heeft een forum.
Je mag zeggen wat je denkt.
Doe maar. Zeg maar.

Maar bij elke gebeurtenis horen mensen.
Mensen met een verhaal, mensen met een hart.
En wat jij zegt, raakt dat hart, raakt die mens.
Wees zacht als je iets leest.
Wees grondig als je er over nadenkt.
Wees voorzichtig als je iets wil zeggen.
Zwijg als je niet alles weet.
De binnen en de buitenkant.

Want oordelen is nog niet weten.
Oordelen is denken te weten.

Engelse versie / English version: To judge is to think you know

Leave a comment

Filed under Activisme & Vredeswerk, Bezinningsteksten, Bond Zonder Naam, Juridische aangelegenheden, Kennis en Wijsheid, Levensstijl, Sociale Aangelegenheden

Tact? Weten wanneer je beter zwijgt!

Woorden kunnen wapens zijn.
Ondoordacht en impulsief de wereld ingestuurd, kunnen ze een vernietigende kracht bezitten en wonden slaan. Giftige woorden zijn altijd kwetsend en kunnen terroriseren. Pestgedrag kan een hel worden voor kinderen op school, voor volwassenen op hun werk. Het dreef al te veel mensen tot wanhoopsdaden. ‘We hebben het zo niet bedoeld!’, is vervolgens het meest gehoorde excuus. Maar wat heeft men dan wel bedoeld?

Een tactometer…
… is een toestel dat de gevoeligheid van je huid bepaalt. Dat leunt mooi aan bij wat tact is: de bekwaamheid om de gevoeligheden van het menselijk verkeer op de juiste manier in te schatten om daarna op gepaste wijze te handelen. Tactvol zijn, is tactiel zijn: beschikken over een tastzin, een soort fijnbesnaarde kiesheid om mensen en omstandigheden aan te voelen.

Weten wanneer je beter zwijgt…
… is tegelijk weten wanneer je best je mond opendoet. Want kunnen we een ander in de steek laten als hem onrecht wordt aangedaan?

Kunnen we er stilzwijgend bijstaan als er minachtende dingen worden gezegd? Het ondergaan van krenkende woorden is heel beledigend, maar het getuigt evenmin van tact als omstaanders zwijgen en zo hun hachje redden om niet in de brokken te moeten delen.Die eeuwige middenweg.
Het gaat eigenlijk om het vermogen aan te voelen wanneer je beter zwijgt en dus om de juiste stilte. Zoals het evenzeer gaat om het juiste woord op het gepaste moment. Dat alles vraagt oefening. Men dient zich werkelijk bewust te worden welke impact dit alles heeft op mensen en het menselijk verkeer.

In essentie komt het erop aan in alle omstandigheden liefdevol te blijven. Mensen op een zo tactvol mogelijke manier aan zichzelf en aan elkaar terug te geven. Op die manier help je de harmonie te bewaren, opdat ieder met zichzelf, met de ander en met elkaar verder kan.

+

BZN LogoEnglish version: Tact? Knowing when it is better to remain silent!

++

BZN Liefdevol blijven

Aanvullende lectuur:

  1. Eerst denken dan praten
  2. Beschamende Westerse stilte over vervolging van Christenen
  3. Wees stil en luister
  4. Wees liever dan noodzakelijk

1 Comment

Filed under Activisme & Vredeswerk, Bezinningsteksten, Bond Zonder Naam, Levensstijl, Misdaden & Wreedheden, Nederlandse teksten - Dutch writings, Nieuwsgebeurtenissen - Journaal, Voelen en Welzijn