Tag Archives: Virus

Regelmatig keek men uit naar een einde van de coronacrisis

Wie had er ooit gedacht dat de gehele wereld zo in de ban zou genomen worden door een virus?

In 2019 verspreide het virus zo ongelofelijk snel dat geen enkel land er in sloeg om het kwalijk beestje buiten haar grenzen te houden.

Sem Jansen van ITHINK keek naar de kaart die in het artikel van dagblad Trouw was gepubliceerd, en zag dat de vaccinatie volgens hem tijdig was begonnen in alle Europese landen, met uitzondering van Bosnië en Herzegovina, Montenegro, Kosovo, Albanië, Noord-Macedonië, Albanië, Oekraïne en Nederland. Terecht stelde hij de vraag:

Waarom staat ons land met een sterke economie en een ontwikkeld gezondheidszorgsysteem tussen deze arme landen? Waarom werden de prioriteiten in de Europese Unie op deze manier bepaald en waarom werd ons kleine land pas aan het einde meegenomen? Zou Nederland als rijk land met een goed functionerende gezondheidszorg niet voorop moeten lopen? {Waarom is het coronabeleid in Nederland een mislukking?}

Maar het lag niet aan de Europese Unie, maar wel aan het Nederlands beleid en de eigenzinnigheid plus egoïstische houding van een heel groep Nederlanders die vonden dat een vaccinatie, mondmaskers en sociale afstand een inbreuk op hun vrijheid zou zijn.

Toen het bovenstaande artikel werd geschreven viel het al op dat de weerstand tegen vaccinaties  goed zichtbaar was, in dat veertig procent van de Nederlandse bevolking zich volgens diverse enquêtes niet tegen COVID-19 wil laten vaccineren. De anti-vaccinatie lui brachten allerlei valse berichten in de wereld en beweerden dat er al gevallen bekend waren waarbij mensen zogezegd stierven nadat het vaccin van Pfizer werd ingespoten. Hierbij keken zij niet naar de achterliggende gronden waarom die personen wel zouden zijn overleden, ook indien er geen corona vaccin zou gegeven zijn.

Uiterst rechts in Nederland deed er alles aan om de anti-vacers voor hen te winnen om zo ook een scheiding van Nederland uit de Europese Unie te verkrijgen. Geert Wilders verzocht nogmaals voor een Nexit. Hij sloeg er in veel Nederlanders te doen geloven:

Als ons land onafhankelijk kan worden van de Europese Unie, of in ieder geval een beleid in deze richting kan voeren na de verkiezingen in maart, zal er hoogstwaarschijnlijk veel ten goede in ons leven veranderen. {Waarom is het coronabeleid in Nederland een mislukking?}

Anderen hoopten al in mei klaar te zijn met de hele zaak en vrijheid te zien voor iedereen, als de vaccinatie goed en wel op gang zouden komen.

Want in mei gaat natuurlijk alles weer open. De maand van de bevrijding. Toch meneer de president? Want zeg nou zelf, u bent er toch ook klaar mee? {Wanneer vechten zinloos lijkt.}

De Belgische regering deed de mensen graag geloven dat in Vlaanderen alles naar wens verliep, al hoewel dat het erbarmelijk traag verliep en bepaalde groeperingen er in slaagden massa’s mensen op de been te krijgen om te protesteren tegen de corona maatregelen en vaccinaties. Bij die bijeenkomsten vernietigden zij ook de mooie natuur rond Ter Kameren. Zij die opriepen tot burgerlijke ongehoorzaamheid konden hun slag gedeeltelijk slaan en verkregen aanwinst naargelang de covid periode langer begon te duren. In plaats dat mensen zouden inzien dat hoe vlugger iedereen gevaccineerd zou zijn, hoe vlugger dat wij terug meer vrijheden zouden hebben.

Opvallend in Nederland is dat heel wat conservatieve christenen zich verzetten tegen vaccinatieschema’s omdat zij vinden dat alles moet verlopen zoals God het wil. Erg genoeg zijn er dan ook heel wat Nederlandse kerken die hun deuren langer open hebben gehouden voor hun gemeenschap dan echt gezond was. Hans Maat zag er geen graten in om kerkgemeenschappen verder samen te laten komen. Volgens hem waren de Nederlandse burgers wel braaf genoeg en vond hij dat ze de maatregelen heel zorgvuldig navolgden. Vanuit België hadden wij echter niet de indruk. Ook riep hij de mensen op om te

” blijven proberen om de maximale ruimte te benutten die ons gegeven is om kerk te kunnen zijn.”

Nederland was een van de drie Europese landen waar sommigen dachten verder immuniteit op te bouwen door alles zijn gang te laten gaan. Ook in België konden wij momenten vinden waarbij bepaalde mensen op straat kwamen in de avond om te applaudisseren voor de zorgverstrekkers, terwijl ze de rest van de dag zich niets aantrokken van de coronamaatregelen en er zelfs tegen in gingen.

Velen zagen niet in welk een leed er werd bezorgd aan mensen met auto-immuunziekten en aan diegenen die normaal operaties moesten ondergaan die nu moesten worden uitgesteld omdat er geen plaats in de intensieve zorgen was omdat coronapatiënten die innamen en zorg opeisten.

Zulk een spuitje, waarvan weinig te voelen is, zou zo veel mensen uit het ziekenhuis kunnen houden en dan zouden er meer kunnen schrijven of zeggen:

Voor mensen die zich op het snijpunt bevinden van hypochondrie, berusting en het ontbreken van een medisch dossier, is zo’n vaccinatie een buitenkans. Dan loop je daar naar buiten, meteen het zonnetje los op je bolletje, in een boom zingt een kwikstaartje ‘korte broek! korte broek!’, om je heen louter glimlachende lieden, en het enige wat bij jou opkomt, is: voel ik iets? Je stapt in je auto en rijdt naar huis, raampje naar beneden, de radio neuriet, en het enige wat bij jou opkomt, is: voel ik iets? En zo gaat dat maar door. Je werkt en rommelt, en kookt en eet, en wast en plast, en ruimt op en gaat — eindelijk — onderuit op de bank, en het enige wat bij jou opkomt, is: voel ik iets?

Niks.

Je maakt je danig zorgen. Je voelt niks — er zal toch niks zijn, zeker? Want zo gaat het immers meestal: je voelt niks, en bàm!, je bent dood. Of erger.

En dan, na urenlange kwellingen, komt eindelijk de verlossing: een piepklein pijntje in je schouder. Dankbaar zijg je neder. Gelukkig heb je geen kunstschouders. {Schouders}

Verder zijn er mensen die vinden dat er een voortdurende ontkenning is door de WHO, volksgezondheidsinstanties en regeringen van wetenschappelijk gefundeerd bewijs over hoe de nu al rampzalige wereldwijde en individuele gevolgen van deze pandemie kunnen worden beperkt. Terwijl een aantal artsen nu hun uiterste best doet om de zeer succesvolle vroegtijdige behandeling met multidrugs breed toegankelijk te maken, denken zij hun steentje bij te dragen aan het analyseren van de epidemiologische en gezondheidsgevolgen van de lopende massale vaccinatiecampagnes en willen zij – in zogenaamde transparantie – hun inzichten met het bredere publiek delen. Volgens hen weten al te goed weten verschillende wetenschappers die de evolutiebiologie en de genetische/ moleculaire epidemiologie van deze pandemie bestuderen, dat deze pandemie nog helemaal niet voorbij is en dat het wereldwijde gezondheidsrisico dat varianten met zich meebrengen zeer aanzienlijk is. Zij stellen dan ook de vraag

Waarom zwijgen zij dan? {Why the ongoing mass vaccination experiment drives a rapid evolutionary response of SARS-CoV-2}

Zij vinden dat:

Het uitvoeren van een massaal vaccinatie-experiment op wereldschaal zonder inzicht in de mechanismen die ten grondslag liggen aan virale ontsnapping aan door vaccinatie gemedieerde selectiedruk is niet alleen een kolossale wetenschappelijke blunder, maar in de eerste plaats volstrekt onverantwoord vanuit het oogpunt van individuele en volksgezondheidsethiek. {Why the ongoing mass vaccination experiment drives a rapid evolutionary response of SARS-CoV-2}

 

Wij moeten inzien dat

Als massavaccinatie de gevaccineerde bevolking in staat stelt S-gerichte immuunselectiedruk uit te oefenen, moet de waarschijnlijkheid dat de huidige Covid-19-vaccins de pandemie onder controle kunnen houden, ernstig in twijfel worden getrokken, aangezien reeds is aangetoond dat de adaptieve evolutie van Sars-CoV-2-varianten samenvalt met epidemische opflakkeringen in verschillende delen van de wereld. {Why the ongoing mass vaccination experiment drives a rapid evolutionary response of SARS-CoV-2}

Zij die boven de 65 zijn in België krijgen een van dezer dagen een uitnodiging voor hun 3de spuitje. Benieuwd te zien hoe Nederlanders en Fransen op zulk een uitnodiging zullen kijken.

Aangezien bekend is dat sommige bronnen van selectieve druk op populatieniveau vatbaar zijn voor menselijke interventie, is er dringend behoefte aan systematische genoomsequencing van circulerende varianten bij gevaccineerden, aangezien dit ons ondubbelzinnig bewijs zou opleveren over de vraag of massale vaccinatiecampagnes een populatie in staat stellen immuungemedieerde selectieve druk uit te oefenen op kritieke functionele kenmerken van Sars-CoV-2, zoals virulentie, overdraagbaarheid en nAb-resistentie. {Why the ongoing mass vaccination experiment drives a rapid evolutionary response of SARS-CoV-2}

Sommigen vinden ook dat

Resistentie tegen Covid-19-vaccins zal de infectiedruk alleen maar verhogen en daardoor de kans vergroten dat niet-gevaccineerde personen de ziekte van Covid-19 oplopen. {Why the ongoing mass vaccination experiment drives a rapid evolutionary response of SARS-CoV-2}

Men mag dan niet vergeten dat indien heel de bevolking zou gevaccineerd zijn er een duidelijke barrière is voor de ziekte om zich verder te verspreiden en als er dan nog varianten zouden optreden dat deze dan misschien zullen moeten erkend worden als aanverwanten van andere jaarlijkse virussen.

Ondertussen moet men vaststellen dat het alsmaar duidelijker wordt dat er zo langzamerhand een tweedeling in de samenleving is naar aanleiding van het vaccinatie-debat dat op z’n minst zorgwekkend te noemen is. In Nederland en in de omringende Europese landen.

Zo merken wij dat er personen zijn die zich verzetten tegen het indirect verplichten en de sociale dwang en drang die er momenteel wordt uitgeoefend op ongevaccineerden. {Ik bepaal wat er met mijn lichaam gebeurt {Dutch}.}
Een rebellerende Nederlandse blogger schrijft:

Politici en IC-hoofden die beweren dat besmettingen met tienduizenden zullen oplopen als die minderheid niet geprikt wordt en beperkende maatregelen worden opgeheven. De honderden nieuwe ziekenhuisopnames waartoe dat zal leiden. De nieuwe varianten die er zullen komen. De vrijheidsbeperkende maatregelen die zullen moeten voortduren. Het beschuldigende vingertje zwaaiend naar de ongevaccineerde minderheid. Iedere dag kun je in de mainstream en social media lezen over de zelfzuchtigheid en het egoïsme van deze groep mensen. Onbeschaamde shaming and blaming. {Ik bepaal wat er met mijn lichaam gebeurt {Dutch}.}

Die blogger wijst er op dat men het maar al te gemakkelijk neemt.

Zo makkelijk gaat dat dus: uitsluiting. Als ik iets mag noemen wat deze pandemie pijnlijk duidelijk heeft gemaakt, is dat we wel heel gemakkelijk in staat zijn tot uitsluiting van de ander. Het gemak waarbij we het recht van de ander aan de kant schuiven, voorspelt weinig goeds. Het begon allemaal hoopvol: “We doen het samen.” Dit gevoel van verbondenheid heeft niet erg lang mogen duren. Nee, liever scheren we alle niet-gevaccineerden over één kam, labelen we ze als wappies, anti-vaxxers, complotdenkers, spiris, extreem rechts aanhangers, niet bijster intelligente mensen en laag opgeleiden. Kortom: we kijken neer op de ongevaccineerde minderheid en praten neerbuigend over ze. {Ik bepaal wat er met mijn lichaam gebeurt {Dutch}.}

Terwijl Ondertussen hebben Israel en Frankrijk het middel gevonden om meer druk op de bevolking te leggen om zich te laten vaccineren. Het Covid pasje of Covid Safe Ticket moet daar soelaas brengen en meer menden doen rennen naar het vaccinatiecentrum. Bij meerderen roept zulk een paje wel frustratie op.

Honderdduizenden Fransen zijn de afgelopen weken de barricaden opgegaan om tegen de pass sanitaire te protesteren, zonder resultaat. De Franse overheid heeft het coronabewijs binnen no time tot beleid gemaakt, in navolging van Israël, waar al wat langer een ‘groen paspoort’ bestaat, het document dat je als gevaccineerde toegang verleent tot het openbare leven. Hiermee is het coronapaspoort een middel geworden om drang uit te oefenen op ongevaccineerden. {Ik bepaal wat er met mijn lichaam gebeurt {Dutch}.}

Men kan ter discussie voeren hoe ver men mag gaan om iets op te dringen aan een ander.

Het overgaan tot vaccinatie is een afweging die ieder mens voor zichzelf in vrijheid dient te maken. Drang, ook indirect, hoort hier niet thuis. Het is ongrondwettelijk. {Ik bepaal wat er met mijn lichaam gebeurt {Dutch}.}

Wat  er verder zal gebeuren en welke beslissing de politici zullen durven nemen zal een beeld kunnen geven van hoe moedig die politiekers willen zijn en hoe een bevolking er tegenover zal staan om een algemene bescherming al of niet toe te laten.

+

Voorgaande

Al of niet corona-vaccinatie verplichten

++

Aanvullend

 1. Meer dan 4 miljoen coronabesmettingen wereldwijd
 2. Sterker uit de coronacrisis komen
 3. China staat open voor internationaal onderzoek naar oorsprong coronavirus
 4. Kaap van 800 000 besmettingen in België overschreden
 5. Vdeodagboek van Vlaamse Artsen zonder Grenzen verpleegster Line
 6. Corona – steden – groen & omgang met onszelf en de natuur
 7. Zij die de coronamaatregelen van de overheid een inbreuk op hun persoonlijke vrijheden vinden
 8. Nederlandse kerken willen te veel risico nemen
 9. Een tijd van plicht, verantwoordelijkheid en verantwoording
 10. “Laat Ons Aanbidden” evenment in Kampen in coronatijd
 11. 2019-2020-2021 Twee seizoenen vol veranderingen #4 Medewerking
 12. Kerkgebeuren voor 2020
 13. Zijn we door een rottig virus onverhoeds in het paradijs beland?
 14. Over gaan tot een juiste focus
 15. Kerkdienst in openlucht tijdens vakantie
 16. Vermoeidheid van de ziel en geestelijke afzondering
 17. Rituelen en en tradities belangrijker dan intiem geloofsgevoelen
 18. Religiestress en corona maatregelen
 19. Coronacrisis en Hand van God
 20. Nederland vraagt bijstand uit het buitenland
 21. Corona tijd, slechte, goede en betere tijden
 22. Moeten kerken zich beperken tot online diensten?
 23. Hans Maat roept onwijs mensen op om samen te komen
 24. Kaap van 100 000 Covid-doden in Verenigd Koninkrijk overschreden
 25. De mensen achter de coronaprotesten
 26. Crimineel ontoelaatbaar geweld door Nederlandse jongeren

+++

Gerelateerd

 1. Aangepaste Coronamaatregelen en vakantietijd
 2. Hokjes en Labels: de Intolerantiepandemie
 3. Le monde reviendra à la normale car Covid-19 prendra fin dans un an, déclare le chef de Pfizer
 4. Terça-feira: 1,7 mil novos casos
 5. Bélgica estrena un certificado llamado “Covid Safe Ticket” para acceder a grandes eventos
 6. NHS COVID pass fraud and other scam warnings
 7. A third of unvaccinated workers would rather get jabs than lose their jobs
 8. The Covid Vaccination Struggle and “Market Forces”
 9. Who Has to Die? The Question of the Right to Live with Covid-19
 10. Researchers Explain How Nanomaterial Aids Antibody Response, Study It as Antibody Factory
 11. We Made It To Denmark, Finally!

Leave a comment

Filed under Educatieve aangelegenheden, Gezondheid, Levensstijl, Nederlandse teksten - Dutch writings, Politieke aangelegenheden, Sociale Aangelegenheden, Voelen en Welzijn, Vragen van lezers

Stemronde in coronatijd voor Nederlanders

De Nederlanders konden de vorige dagen hun voorkeur kenbaar maken voor wie het land zou mogen regeren. Vandaag is het de laatste stemdag voor 2021.

Vandaag mogen ongeveer 13 miljoen Nederlanders naar de stembus. Benieuwd wie de stappen gaat nemen om zijn voorkeur kenbaar te maken. Men kan de vraag ook stellen in welke mate deze coronacrisis en de klimaat situatie een inslag zullen hebben. Men kan er niet naast zien dat klimaatactie nodig is en dat wij als levende wezens ernstig gaan moeten na gaan hoe wij met andere levende wezens (dieren maar ook planten) gaan omgaan.

De corona situatie heeft mensen erg gealarmeerd. Het coronavirus heeft er voor gezorgd dat heel wat mensen met hun haar in hun coronakapsel zaten. De situatie zorgt nog steeds voor een hoop kopzorgen. De gehele samenleving is in meerdere landen overhoop gehaald. Zo staat de zorg onder druk, dreigen verschillende horecazaken failliet te gaan en zorgen de strenge coronamaatregelen voor een tweedeling in de samenleving.

Angst voor ziek te worden en zelfs te sterven heeft velen bevangen. Niemand kon ontkomen aan wat er rondom hen gebeurde. Het was geen “ver-van-mijn-bed-show ” meer. Daar tegenover staat een ander drama dat al jaren door miljoenen mensen genegeerd wordt.

Hopelijk heeft deze corona-pandemie duidelijk gemaakt dat wij als mens verkeerd bezig zijn en dat er een drastische verandering moet gebeuren. Er zijn wel de corona en de klimaatsverandering ontkenners, maar die nemen niet weg dat een meerderheid van de bevolking bewust kan gemaakt worden van de nodige veranderingen. Toch valt het op dat sinds 2020 uit rechtse hoek heel wat groepen naar voor kwamen die aandacht opriepen en verkregen alsook er in slaagden aanhangers te winnen door de vele leugens die ze konden verspreiden.

Sommige christenen, ook onder de Broeders in Christus, beweren dat wij niet mee moeten doen aan “stemmen” en mits er in Nederland geen stemplicht geldt, welke wel in België geldt, vinden velen van die christenen dat ze dan maar thuis moeten blijven en moeten afwachten wat anderen zullen bepalen. Maar dat is wel gaan voor een gemakkelijke manier om de eigen verantwoordelijkheid af te wimpelen.

In 2018 vroegen wij ons al af of deze wereld afstevende op een toenemende onverschilligheid. De roep van de Belgische Christadelphians om anders te gaan leven leek enkel in dovemansoren terecht te komen. Het bracht wel veel spot op, van de velen die ons veel te donker vonden kijken. Maar wij vertelden vroeger al dat bepaalde virussen zich makkelijk verder konden ontwikkelen als wij niet meer zorg gingen dragen voor het omgaan met plant en dier.

Ook wezen wij al jaren op een ander soort virus dat onze maatschappij aantastte. Namelijk dat van onverdraagzaamheid. De laatste jaren groeiden de pesterijen aan net als discriminatie en racisme, dat torenhoge proporties leek te verkrijgen in deze tijden van isolatie. Men zou denken dat nu meerdere mensen eens konden voelen wat het betekende opgesloten te zijn in eigen “kot”, dat zij een groter medevoelen zouden krijgen met de duizenden die in tentenkampen het barre weer moesten trotseren. Maar niets is minder waar..

Het Sociaal en Cultureel Planbureau van Nederland heeft een rapport uitgebracht met als titel: ‘Een jaar met corona‘. Uit dat rapport blijkt het vertrouwen in de medemens ernstig te zijn gedaald tijdens de tweede coronagolf. De saamhorigheid die Nederland nog had tijdens de eerste coronagolf, zoals het applaudisseren voor de zorg, is inmiddels ver te zoeken.

Ook in België zien wij dat er nog maar weinig overschiet van een samenhorigheidsgevoel. Velen denken enkel aan zichzelf en wat de toekomst voor hen mag opbrengen. Maar wij mogen “de kop niet in het stand steken” en horen ons hoofd koel te houden terwijl wij duidelijk een verwachtingspatroon kenbaar moeten maken en keuzes naar voren moeten brengen welke een beleid zullen kunnen verkrijgen dat toekomstgericht naar een herstel van deze zieke aarde kan komen.

Indien men zijn stem kan uit brengen moet men er gebruik van maken. Men moet durven spreken voor diegenen of die dingen die niet voor zichzelf kunnen spreken. De natuur schreeuwt om help en die roep voor hulp mogen wij niet negeren. Dit vereist actie, nu en niet morgen. Daarom komt het er op aan dat wij onze politici wakker schudden en van hen eisen om de nodige maatregelen te treffen die ons weer op het rechte pad brengen naar een leefbare wereld.

+

Voorgaande

België staat voor een nieuwe epidemie

2020 Het Jaar van de leugen

Naar het einde van 2020

Extremisme is terug van nooit weggeweest

2020 en het onfatsoen van het grote geld

++

Aanverwant

 1. 2019-2020-2021 Twee seizoenen vol veranderingen #1
 2. 2019-2020-2021 Twee seizoenen vol veranderingen #2
 3. Zij die de coronamaatregelen van de overheid een inbreuk op hun persoonlijke vrijheden vinden
 4. Nederlandse kerken willen te veel risico nemen
 5. Een tijd van plicht, verantwoordelijkheid en verantwoording
 6. Kerkgebeuren voor 2020
 7. Kaap van 100 000 Covid-doden in Verenigd Koninkrijk overschreden
 8. Coronacrisis en Hand van God
 9. Een tijd van plicht, verantwoordelijkheid en verantwoording
 10. Brave huisvaders
 11. Materialisme, “would be” leven en aspiraties #2
 12. Crimineel ontoelaatbaar geweld door Nederlandse jongeren
 13. Bepaal de aandrijving

+++

Gerelateerde berichten

 1. Corona Tsunami, bijna 7.000 nieuwe gevallen
 2. De coronacrisis: Wanneer alles wegvalt
 3. COVID-19 bij gezondheidswerkers systematisch bekeken
 4. Thema – krant 2, periode 1 – Thuisisolatie
 5. Poll v/d dag: Geldproblemen door coronacrisis?
 6. Geert Wilders noemt herstelplan Mark Rutte ‘campagnetruc’
 7. Kabinet bezig met coronapaspoort
 8. Corona 1 jaar later
 9. Corona schrikwekkender dan klimaatverandering
 10. Het is maar het begin
 11. dat is zooooo IRRITANT!!!Dit is het broeikaseffect en zo verklein je jouw koolstofvoetafdruk
 12. Waterstof Frankrijk: Hydrogen Business For Climate CONNECT: 13 en 14 januari 2021
 13. De wereld sterft niet door coronavirus, maar door afval
  Het virus en de geldboom – 1Het virus en de geldboom – 2
 14. De gevolgen van klimaatverandering
 15. Welke politieke partij is het meest duurzaam?
 16. Jesse Klaver beticht VVD van ‘klimaatbedrog’
 17. Advies voor VVD-stemmers
 18. We zijn geen losers, geen winnaars, we zijn vooral mensen die hun best doen

4 Comments

Filed under Activisme & Vredeswerk, Ecologische aangelegenheden, Levensstijl, Natuur, Nederlandse teksten - Dutch writings, Nieuwsgebeurtenissen - Journaal, Politieke aangelegenheden, Sociale Aangelegenheden, Wereld aangelegenheden

Draag zorg voor je eigen immuunsysteem

Tijdens deze coronamaanden is er al heel wat gesproken over het immuun maken of ons lichaam verdedigbaar te maken tegen bacteriën en virussen.

Vanaf dat wij ontworpen worden staan wij onderhevig aan wat door onze aardse makers (onze ouders) wordt door gegeven. Wij worden onlosmakelijk verbonden met de erfelijkheid via onze ouders en voorouders. Maar zodra wij ter wereld komen staan we voortdurend bloot aan talloze micro-organismen die ons op elk moment kunnen aanvallen. Denk maar aan virussen, bacteriën … Daarom heeft de mens een erg efficiënt verdedigingssysteem ontwikkeld waardoor hij al miljoenen jaren kan overleven en evolueren. Hoe kun je dit geniale systeem een handje helpen? Welke voeding eet je het best om ongewenste microben af te weren?

Velen vergeten dat wij zelf veel in de hand hebben bij het ons verdedigbaar maken tegen vijanden van buiten af. De Schepper heeft ons voorzien van een uitstekend werkingsmechanisme.

Om een efficiënt schild op te bouwen en een goede tegenaanval te kunnen organiseren, moeten wij gewoon voorzien dat wij ons houden aan de wetten van de natuur en daarbij zo veel mogelijk natuurlijke stoffen eten en chemicaliën vermijden. Alle extra toegevoegde industriële chemische stoffen zijn eigenlijk overbodige stoffen die ons lichaam extra kunnen belasten.

De voeding zou een bijzonder apart geplaatst  (heilig) gebeuren in ons leven moeten zijn, waarbij wij volledig bewust zijn van wat wij ons lichaam bezorgen. Wij moeten er op toe zien dat ons lichaam alle grondstoffen verkrijgt die ons systeem nodig heeft om ons wapenarsenaal goed te onderhouden.

Hoe bescherm je jezelf dus het best tegen ongewenste bezoekers?

Draag zorg voor je darmen, de ‘longen’ van je immuunsysteem!

80% van je imuuncellen bevinden zich in je darmen. Ze zijn verspreid over de volledige darmwand, die daarbovenop wordt beschermd door een slijmlaag. Dat zegt genoeg over hoe belangrijk dit orgaan is in het beschermingssysteem van je lichaam. Je darmen bevatten ook tal van micro-organismen, zoals bacteriën, virussen en gist, maar laat je niet misleiden! Deze bacteriën zijn niet ongezond. Integendeel: ze zijn zelfs heel nuttig. Hou je darmflora dus zeker in topconditie.

 • Kies voor gefermenteerde voeding zoals yoghurt, kefir, kaas met rauwe melk, gefermenteerde dranken zoals kombucha, vruchtenkefir, zuurkool, met melkzuur gefermenteerde groenten … Al deze producten vind je gebruiksklaar in elke biowinkel.  Ze bevatten goede bacteriën die essentieel zijn voor gezonde darmen.
 • Eet ook vezelrijke voeding om je darmflora een boost te geven. Zorg ervoor dat elke maaltijd voor minstens de helft uit seizoensgroenten bestaat, zoals asperges, broccoli, venkel, pastinaak, aardperen (als je ze lust), knoflook enzovoort. Als begeleider kies je voor granen of iets soortgelijks, zoals eenkoren, rijst, gierst, quinoa, boekweit … Beperk dit tot maximaal een kwart van je bord als je niet erg sportief bent 😉
 • Eet minstens twee keer per week peulvruchten, die je voor het koken een nachtje laat weken.  Vergeet ook de zaden en noten niet, zoals lijnzaad, chiazaad, amandelen, walnoten … De vezels en micronutriënten die ze bevatten, zijn bijzonder voedzaam.

Omega 3, de natuurlijke ontstekingsremmer!

Omega 3 is essentieel voor je immuunsysteem en om chronische ontstekingen tegen te gaan. Gelukkig zit je voeding boordevol omega 3, zodat je ten volle kunt genieten van de voordelen die deze stof te bieden heeft.

Neem elke dag twee eetlepels koolzaad- of walnootolie en/of één theelepel lijnzaadolie. Eet twee tot drie keer per week vette vis, maar let op: roofvissen zoals verse tonijn en zalm bevatten ook veel zware metalen. Die eet je beter niet meer dan een keer per week. Sardines, ansjovis, makreel en kabeljauwlever zijn betere keuzes. Bij het aperitief of in rillettes: zo eet je snel en eenvoudig je portie vis. Bovendien bevatten ze vitamine D en zink, twee voedingsstoffen die een belangrijke rol spelen in je immuunsysteem.

Pimp je bord

Antioxidanten zijn een echte schat voor je gezondheid – én ze zitten in tal van ingrediënten. Geef ze dus een mooi plekje op tafel (en op je bord, natuurlijk). Gekleurde planten zitten boordevol antioxidanten. Denk maar aan bosbessen, braambessen, rode uien, pruimen, rode bieten, gekleurde wortelen, kiwi’s, avocado’s, zoete aardappelen, granaatappelen, kolen, alle soorten noten… Daarnaast vind je ze onder meer in groene thee, cacao, specerijen, olijfolie en oesters. Zorg dus voor kleur op je bord en experimenteer naar hartenlust met verschillende smaken.

 

Gooi het dus over een andere boeg en versterk je immuunsysteem vanaf vandaag dankzij deze eenvoudige tips die je elke dag kunt toepassen.

➡️ Wil je meer weten over dit onderwerp? Lees dan het Franse boek ‘L’Alimentation spécial immunité’ van diëtiste en voedingsdeskundige Véronique Liesse. Hierin vind je ook tal van eenvoudige, efficiënte recepten die je zelf kunt klaarmaken.

*
Een deel van dit artikel is geschreven in samenwerking met Sylvie Dejardin, voedingsconsulente en partner van het Europese FOOD-programma. Dit programma is erop gericht werknemers, werkgevers en restauranthouders bewust te maken over gezonde, lekkere voeding, vooral tijdens de middagpauze.

1 Comment

Filed under Gezondheid, Levensstijl, Nederlandse teksten - Dutch writings, Voeding, Voelen en Welzijn

Grenzeloze Hopeloosheid

Vast en zeker kende het Coronavirus geen grenzen, maar ook heel wat mensen konden geen grenzen trekken voor hun gedrag en veroorloofden het zich om zo maar grenzen op alle gebieden te overkruisen, in plaats zich aan de corona-maatregelen te houden.

1 Comment

Filed under Economische aangelegenheden, Levensstijl, Nederlandse teksten - Dutch writings, Nieuwsgebeurtenissen - Journaal, Politieke aangelegenheden, Re-Blogs and Great Blogs, Wereld aangelegenheden

2020 Het Jaar van de leugen

In 2019 werden er heel wat leugens de wereld ingestuurd, maar 2020 mag tot nu toe de kroon spannen.

Vanuit Amerika werden de meeste en vaak ook de ergste leugens de wereld ingestuurd. Erg genoeg gebeurde dat veelvuldig door iemand die zich als leider van een land op gaf welke hij beweerde te redden, maar dieper de dieperik in duwde.

Met grootspraak bleef die president van Amerika bij hoog en laag beweren dat China een virus de wereld had ingestuurd. Eerst leek het erg te zijn maar daarna bleef hij het minimaliseren en de mensen aanraden om geen mondmaskers te dragen. Al die virologen die afstand en mondkapjes aanraadden  waren landverraders volgens hem en waren er op uit om de Amerikaanse economie te ondermijnen.

In Nederland en België waren er ook heel wat mensen die tegen de raadgevingen van de virologen mensen wensten te overtuigen dat de voorzorgsmaatregelen absurd waren. De Nederlandse regering dacht zelfs dat zijn algemene immuniteit zou kunnen verkrijgen als de mensen maar veel met elkaar bleven omgaan of er niets was. De zorgverleners krijgen het hierdoor zeer zwaar te verduren. In Nederland was er veel rumoer over maatregelen en nauwelijks aandacht voor patiënten en verzorgend personeel. Ook viel het op dat op bepaalde televisiezenders niet echt moeite werd gedaan om in de nieuwsberichten een duidelijk overzicht te geven van de erbarmelijke situatie in de gezondheidszorg. Wel waren er bij de eerste golf in het voorjaar schokkende reportages vanuit ziekenhuizen te zien en konden alarmsignalen uit verpleeghuizen gehoord worden. Ook liet men heel wat kinderen vertellen over hun eenzaamheid en moeilijkheid betreft het missen van hun vriendjes.

Het viel bij de twee coronagolven op dat er heel wat mensen kloegen alsof hun het ergste is overkomen. Duidelijk hebben deze klagers geen enkel oorlog mee gemaakt. Want dan zouden ze echt pas weten wat beperking inhoudt en wat vrijheidsberoving is. Nu beweerden velen dat zij in ademnood raakten bij het dragen van een mondmasker of mondkapje.

De laatste maanden kon men buiten de rellen tegen de coronamaatregelen vooral lezen over hoe men de feestdagen al of niet zou kunnen doormaken en over vaccins die eraan zouden komen. Maar bovenaan op de klachtenlijst bleven de mondkapjes die ‘ademnood veroorzaken’, PCR-testen die niet zouden kloppen en vuurwerk-rellen die als uitlaatklep moeten fungeren.

Velen willen ondertussen nog steeds niet zien van welk belang die voorzorgsmaatregelen zijn en dat wij werkelijk met een belangrijk geval van oversterfte te maken hebben, waarvan tijdens de eerste golf is vastgesteld dat die volledig toe te schrijven is aan het coronavirus.

In het Reformatorisch Dagblad ging er speciaal een twaalfdelige serie op het nepnieuws, onbewezen theorieën en elkaar tegensprekende wetenschapper in. De aanleiding was een onderzoek onder lezers waaruit bleek dat er veel vragen leefden rond corona. Dat is niet zo vreemd, gelet op de massale verspreiding van die theorieën via YouTube en WhatsApp. Je kan het niet bedenken wat voor absurde verhalen in Nederland de ronde doen.

De krant schrijft:

Wat wél verbaast, is dat die ideeën blijven circuleren. Om maar wat te noemen: het verhaal dat vaccins cellen bevatten van geaborteerde baby’s (”nazipraktijken”) komt wekelijks een paar keer binnen in onze mailbox. Inderdaad is er decennia geleden een celkweek gemaakt van een geaborteerd kindje, maar zelfs de Nederlandse Vereniging Kritisch Prikken zegt dat vaccins eerst gefilterd worden, zodat er geen cellen meer in zitten. Toch blijven die verhalen rondgepompt worden met een snelheid die vele malen hoger is dan die van de kettingbrieven in de vorige eeuw.

De Heidelbergse Catechismus legt bij het negende gebod uit dat liegen en bedriegen eigen werken van de duivel zijn en dat een christen die hoort te vermijden. Dat geldt ook voor het onverhoord veroordelen en belasteren van anderen, zoals massaal gebeurt bij Bill Gates (”kindermoordenaar”), George Soros (”staatsvijand”), Mark Rutte (”Mark de sloper”) en Marion Koopmans (”toverheks”). Ook al ben je het niet men hen eens of veroordeel je hun praktijken, dan is zulke taal een christen volstrekt onwaardig. Zouden mensen beseffen dat ze met die druk op de knop, bij het maken of doorsturen van dit soort berichten, de zware toorn van God op zich laden, zoals de catechismus zegt?

Ook in België kregen meerdere virologen te maken met bedreigingen en met rechtszaken, waardoor zij onnodig veel tijd verloren. De bedreigingen naar gezondheidswerkers in Nederland kosten de gemeenschap zelfs 55 miljoen Euro om die bedreigde mensen te beschermen. Allemaal geld dat anders voor heel wat betere zaken kan gebruikt worden.

Daartegenover staan er dan ook weer mensen die beweren dat de duivel aan het werk is maar dat God hen zou beschermen en dat zij daarom gerust zouden kunnen samenkomen om te bidden. Eigenlijk is dat een op de proef stelling van God. Er zijn namelijk genoeg waarschuwingen en redenen genoeg om voldoende afstand te houden en aldus ook geen echte lijfelijke bijeenkomsten te houden in deze tijd waar er genoeg middelen zijn om een virtuele dienst te houden. Zij die toch aansturen op missen of kerkdiensten in het openbaar brengen mensen onnodig in gevaar. Ook al mag Kerstmis voor hen heel belangrijk zijn, er zijn andere manieren om dat toch gezellig te maken en om ook een aanvaardbare kerstmis of kerstviering te verwezenlijken zonder met velen tesamen te komen op één plaats.

Laat u niet bedriegen. Corona is nog niet van de baan. We moeten nog steeds voorzichtig zijn en er voor zorgen dat wij niemand besmetten en ook zelf geen besmetting oplopen.

Ook in beperkte kring moet het mogelijk zijn om het gezellig en veilig te houden in deze donkere dagen.

Maak het beste van deze laatste dagen van het jaar en houd u gezond!

1 Comment

Filed under Geschiedenis, Gezondheid, Nederlandse teksten - Dutch writings, Nieuwsgebeurtenissen - Journaal, Politieke aangelegenheden, Sociale Aangelegenheden, Voelen en Welzijn

Recrafting our World

According to psychologist Peter Kramer, resilience is the ability to cope with life’s frustrations without falling apart. And reslilience, not happiness, is the opposite of depression.

 • essence of a good life =  how well we pay attention, compassionately accept our situation, take action toward meaningful goals, learn from our choices, and move on, with as much trust + love as we can.
 • time at home = opportunity to reflect on life >  how to live closer to your credo => opportunity to re-evaluate + change way we live, work, produce, + distribute goods + services.
 • shift away from mindless consumerism => begin living for higher purposes, mindful of our impact on other people & planet.
 • Clarifying + aligning with our priorities.

key = how we respond to new challenge. 

 • slowing down & reflecting
 • waking up to a new reality.
 • isolation =/= loneliness.

Essence of a good life: how well we pay attention, compassionately accept our situation, take action toward meaningful goals, learn from our choices, and move on, with as much trust as we can. And remembering that what matters most is love. {Happy or Resilient?}

writing to freedom

Recrafting our World

dreams, rebirth

It’s impossible to avoid the news and impact of coronavirus.

I’ve progressed from denial to concern, to acceptance and opening to new ideas. I’ve been sick for the last few days wondering if I have the virus, flu, a cold, allergies, or am simply run down. I’m considering whether to go to a doctor and be tested for the coronavirus. The virus is forcing us to slow down and live differently, at least for a while, Maybe asking us to consider how we can become healthier, more resilient, and more helpful in a connected world. Here’s a related post I wrote about resiliency a few years ago called Happy or Resilient?  From that post; the essence of a good life is how well we pay attention, compassionately accept our situation, take action toward meaningful goals, learn from our choices, and move on, with as much…

View original post 383 more words

8 Comments

Filed under Being and Feeling, Health affairs, Lifestyle, Re-Blogs and Great Blogs, Social affairs, Welfare matters, World affairs

Christian Response to the Covid-19 Pandemic

Sometimes people have to be confronted by something terribly bad. At regular intervals, certain people come to struggle terribly and have to learn by a hard lesson, being pulled down by an accident or serious disease.

Several people at a certain moment in their life got struck. Suddenly they become confronted by a longer period that they can not do the things they normally do. During that time of not doing anything, they are given time to think about the past but also the future. Then they can take time to meditate and to really start to reevaluate the value of things.

Before they got sick or bounded to the bed by their sickness or paralysation, they can have the film of their life repeated over and over again for days. At that time they have hours and days to think about all those things that kept them busy. Then they also realize that they had and still have so many dreams that they’ve had over the years and projects that they wanted to do.

From people who previously had serious accidents and diseases, we do know several people came in confrontation with the matter of a godhead, and started examining the Scriptures, coming to one conclusion, that there is Only One True Divine God, the Elohim Hashem Jehovah, Who is a loving God and not a cruel Being that would have His children being tortured or being burned forever.
It is then for them the time to recognise how so many churches or denomination lied to their flock and used fear to master them.

The devil, being spoken of in the Bible, is any or every adversary who walks on this planet. For sure there are many adversaries of God too, who would love people not to believe in the Divine Creator or have them keeping to the many false teachings, human traditions and heathen festivals.

But it are the real lovers of God who in such difficult times should show how they know for sure Who is behind everything and Who can be the helping hand in times of problems but also be a Guide in times when everything seems alright.

These days when there is a virus making many victims, those real followers of the son of God, should show the world how God has given the world a saviour and mediator, who paid the ransom for all the faults we as human beings have done.

Now is the time that all real lovers of God can show the world Who That real God is and how we as united lovers of God are not afraid of what comes upon this world but are willing to unite in prayer to protect all those around us, believers and unbelievers.

IMG-20161127-WA0018In the article of Janisha Jacobs, affectionately known as “Keela“,, the greatest hope is expressed that during this crisis more people will be drawn closer to Christ, the son of God. We only can hope and pray that more people shall come to see that in this time of fear there will be no other choice but for our faith to increase and to join hands spiritually. That in this time of not knowing what tomorrow holds we will learn to let God worry about tomorrow and focus on getting through today, with the knowledge that there shall come even worse days and even a more severe battle, with the third World War or Armageddon. Therefore we can look at this pandemic as a rehearsal for what still has to come and to make us stronger to be prepared for what is still to come.
Let us, therefore, pray not to false gods, like some many have taken themselves false gods, but learn also others to pray to the God Jesus also prayed too, namely his heavenly Father (and not himself) the One and Only True God, the Elohim Hashem Jehovah.

*

To remember

 • facing global Pandemic of Covid-19 virus #CoronaVirus.
 • enough news surrounding panic > All across the world right now persons are facing panic, trauma & a lot of uncertainty because of the effects of Covid-19.
 • Persons afraid, lost loved ones, +  wondering if they will be next.
 • China, Italy, America, UK, etc. > unimaginable crisis.
 • biggest question right now =  “when will it end?”
 • for the church = also the question of “how do we react?”
 • to get us to close down churches > building =/= church
 • people = church
 • via Zoom = enjoyable + more intimate than “pulpit and pew”
 • try + prevent spreading virus => stay home
 • response/reaction to world crisis & pandemic = faith, wisdom, compassion, forward thinking, leadership + most importantly prayer.

Keela's Chronicles

As most of you know, we have all been facing the global Pandemic of the Covid-19 virus #CoronaVirus. Initially I had no intentions of blogging about it, figuring that there is enough news surrounding the panic and I didn’t want to be one more person adding fuel on an already blazing fire. But, if you read my latest post you know by now that I decided to change my mind

All across the world right now persons are facing panic, trauma and a lot of uncertainty because of the effects of Covid-19. Persons are afraid, many have lost loved ones, some may not even know if their loved ones are still alive in places like Italy, some persons are sick and many others are wondering if they will be next. And all of these emotions and feelings are completely understandable but so very heartbreaking.


View original post 492 more words

13 Comments

Filed under Activism and Peace Work, Being and Feeling, Crimes & Atrocities, Health affairs, Knowledge & Wisdom, Lifestyle, Prayers, Re-Blogs and Great Blogs, Religious affairs, Social affairs, Spiritual affairs, Welfare matters, World affairs

Fibromyalgia & ME/CFS Awareness Day

The day after Italy‘s Parliament on Wednesday May 11 overwhelming gave final approval to a law recognizing civil unions between same-sex partners, the world had again a day to think of a lot of things.

The day that Brazil’s Senate has voted to suspend President Dilma Rousseff immediately and begin impeachment proceedings against her on accusations of tampering with accounts to hide a budget shortfall, the world also thought of many people who need lots of funds to pay for their health. Many of them living in a healthy country not being themselves in a healthy state.

Ten years after the mass unrest by the Primeiro Comando da Capital began in São Paulo (Brazil), leaving at least 150 dead, on May 12 the world also remembered the 7.3-magnitude earthquake and six major aftershocks hit Nepal, killing over 200 people, but leaving many also handicapped.

It is for disabled people certain days are also created to bring their situation in attention. On the Day of the Finnish Identity (Finland) we also have an International Nurses Day and the International Myalgic Encephalomyelitis/Chronic Fatigue Syndrome Awareness Day.

For a long time the medical world did not want to take the condition serious by which people where bullied with concentration problems and need of sleep, feeling tired all the time.

Also the way how media looked at CFS or Chronic fatigue syndrome has often been controversial; in November 1990 the magazine Newsweek ran a cover story on CFS which although supportive of an organic cause of the illness also featured the term Yuppie Flu. Reflecting a stereotype that CFS mainly affected yuppies, the implication was that CFS was a form of burnout.

Luckily today the world recognises Chronic fatigue syndrome (CFS) as a condition that causes extreme tiredness. Though known it needs to bring it under the loop and bring more awareness under the entices, there has been a created a special day for them. This in the hope that more people can come to understand how the victims of that disease have debilitating fatigue that lasts for six months or longer. At the moment the medical world does not yet have a known cause, which makes that still a lot of research has to be done.

Many doctors and researchers think that CFS may not be a single illness but a group of symptoms caused by several conditions. One theory is that a microorganism, such as a virus, or a chemical injures the body and damages the immune system, allowing dormant viruses to become active. When these viruses start growing again, the immune system may overreact and produce chemicals called cytokines that can cause flu-like symptoms. Immune abnormalities have been found in studies. {Gale Encyclopedia of Alternative Medicine | 2005 | Rowland, Belinda; Odle, Teresa}

We do have to take into account that having CFS is not just a matter of being tired. Those people with CFS having severe fatigue that keeps them from performing their normal daily activities should also know that this should not mean they are passed out by the community or would not be able to do something waluable.

Their big problem is to find work, attend school, or even to take part in social activities and to be respected for what is holding them back to give the 100%. And if they love to exercise or try to be active in spite of their fatigue, people with CFS experience what some patients call “payback”— debilitating exhaustion that can confine them to bed for days.

Often such people do not know where to find solace and are confronted with people who do not understand their situations and often consider them as lazy or as profiteers. though when we look at the present figures it is clear that there are so many people caught by that trigger who wants to pull them down, that we also have to question if not somebody in our near environment is having it as well and if it also not have to do with what we have been added in the things we eat (all those chemical additives).

The Bendy Beauty girl started blogging on July 2015 it seems with mostly looking at Glossyboxes. But using these skin creams and treatments perhaps she also came to wonder what is in it all those products we so gladly put on our body hoping to look better, but are they making us also better? Often not. In lots of the additives bad products do a lot of damage to our body. Paraben, widely used preservatives in cosmetic and pharmaceutical products and collagen, which has many medical uses in treating complications of the bones and skin, or not so innocent as many think.

In man’s hope to stay young or to look younger than the real age many brands have jumped on the collagen bandwagon to produce gels, creams and powders but also dermal fillers, to rejuvenate skin and fill wrinkles.

May the 1st being the start of Ehlers-Danlos Syndrome awareness month the beauty girl wanted doing posts about EDS, covering the different types of EDS, where the zebra comes from, fibromyalgia awareness day, the HMSA and their work with all of the hypermobility causing syndromes.

For those of you that aren’t aware, the zebra is the mascot animal of Ehlers-Danlos syndrome and as a result many of us with EDS collect zebra themed items. We might collect them because we love zebras or because people buy them for us on a regular basis – some EDSers have even been known to get fed up of the whole zebra thing! {Paperchase Serengeti Range – Zebras!}

In one article she also gives 8 self-care tips for getting through a flare up.

*

Read about the collagen:

Bendy Investigates: What is Collagen?

+

Preceding articles

Though disabled in the eyes of society able to do great things

What would you do if…?

What would you do if…? Continued trial

What would you do if…? Continued trial

+++

Further reading

 1. Chronic Fatigue/M.E Awareness week
 2. Chronic Illness and Depression- The Link
 3. Chronic Life: Getting a New Diagnosis
 4. Narcolepsy gives and takes.
 5. The Dietitian

+++

3 Comments

Filed under Health affairs, Re-Blogs and Great Blogs

Again nominated for the same award

Leonardo DiCaprio in 2007.

DiCaprio at the red carpet at the 2007 Tribeca Film Festival.

Good things they say exist out of three. I do not know how many times a person should be nominated before really winning the prize. Some very good actors for example were nominated several times for the Oscar Academy Awards but did not get the Oscar Award for that film. This year it is no different with Leonardo DiCaprio, though he after five times makes a very good chance.

Though today I’m not here to talk about important prizes, but I think it is about just a little nice pat on my back. Being a very sensible emotional boy this also may touch me. But it took some five and three years before I really got to act on it, when it was once more presented to me.

Liebster AwardIt has been some years ago when I first got the Liebster Blogging Award presented to me by a Zoe for my own personal blog. Some years later it was again presented to me by a blogger on WordPress. The same for an other award, being presented to me, I did not react at the time of offering. Except when I got several ‘awards’ presented in 2014 I thought several bloggers had found an interesting way to get new bloggers to come to know their site. I considered it some form of “chain letters“. On the subject, being bombarded at that time with several “awards” I wrote Awards, prizes, Peace and Working together.

In the knowledge that the online world has massive amounts of material that can make finding your pertinent information overwhelming I also struggled with the security system of the net and with what sources I could trust.

For me at the time when I was bombarded with lots of awards I looked at them as being similar to chain letters which were very popular when the internet seemed a very easy medium to generate free advertisements and/or spam letters and messages.

Jolien Davies, a Blogger & Research Consultant, with her In the know with Jo tells us a little bit more about “The Sunshine Award” and the “Liebster Award” which at one time may have been the same award. Though both, at time where presented to me by different bloggers. She writes about this sort of award that they had not the bad effect like chain letters them having

no threat of ‘bad luck for 200 years,’ or ‘swarms of flies that will descend upon you.’ Another term used for these ‘awards’ is that it is a ‘meme.’ This basically means that it is an idea, behavior, style etc… that spreads like a virus. So, in other words, it is a viral game of sorts. {In the know with Jo Sunshine award breakdown}

sunshine-blogger-award-200Being viral or not, by the beginning of 2016 I once again got the “Sunshine Blogger Award” presented to me by somebody who I consider sincere. He also got to know our ways of thinking and why we do find it important to have our say on the net. He namely was one of the most active reactors to our writings. Probably you may have found his reactions on some articles, under the name Black Horn. He and Not in my world have an “Our Circle” were they try to bring together like-minded people. “Not In My World!!!!is as such the product of a Circle of Friends on Google, who believe Pricele$$ is the only value we can place upon Love, Honour, and Duty to Our Children, and to every Child in this world.

Having similar goals we our pleased that he and his team presented us this award. To shed some light on the reason why from now on mentioning that award on my sites, I wrote 2010-2015 words delivering a Sunshine Award. After having been presented the awards more than once I thought it being time to mention it also to outsiders; i.e. our visitors and readers.

I must be honest. I feel honoured that people think of me and my writings and find them worth to be awarded by a special mention. I do not know such mentions on a website would attract more people to come to read more on it. First of all they have to find the site. Because there is no such general site mentioning all those who received the award there is also no general site bringing readers to those who are awarded the nomination and/or Prize, which is just the mentioning and not connected to any other reward.

Though I do agree, when I see a mention of a certain award on a site I expect certain values and subjects to be spoken off in a certain way. This also would trigger me to have a further look at other articles or not.

I sincerely do hope visitors finding our site and from now onwards also seeing the mention of those awards, will find human interest articles which show the positiveness we want to bring and show the sun-rays which we want to uncover. Not everything is sunshine in the world, so we do have to show the bad things as well. But when showing those bad or evil things we also want to show the other way. We are convinced there is an other way of life than most people are living. That way we want to show to as many as we can. You too can help with it, by making us known by others. You also can give us a pat on our back by clicking on the “Like it” button. when you do like us and have a special place to mention the ‘liked articles’ than you too can bring others to our articles, because we notice that we have readers clicking on the articles we liked, so they go to read those liked articles.

In 2016 we also shall continue to bring further other websites in the picture,though it may be less than before. This because too often we had to justify our mentioning them. It takes already lots of our time to find appropriate related articles, worth mentioning, to one of our writings.

We do hope by our selection of writings from the internet you may be pleased and be guided to think about those subjects. The readers digest we want to offer should give you an idea of why we think a certain way and why we do find it important that we join hands to react in this world. We still look for writers who would not mind joining us to strive for the good cause,to show the world we do have to come to a better relationship between other human beings but also to the plants and animals.

We are all part of the bigger picture and should be aware that we have to take much more care of our environment. Together we want to convince others also to be aware of our obligations and our responsibilities. Showing others the guide to a better life and environment is part of us bringing sunshine in other man’s life.

In case we have to nominate some blogs Pintowski’s Blog Envisioning A Better World, plus Cherispeak and Purplerays would be of them with some others we quoted here on this site already and those who try to bring some thoughts to meditate on.

+

Preceding article

Awards, prizes, Peace and Working together

++

Find also to read

 

+++

Further related articles

 1. Life at full volume Sunshine blogger award
 2. Blogger to Blogger Awards: The Sunshine Award Unveiled
 3. Two kids and a budget sunshine-blogger-award
 4. Destination enlightenment sunshine-blogger-award
 5. Destination enlightenment why I blog
 6. Blood teeth and flame sunshine-blogger-award
 7. Dirty rotten parenting awards-accolades sunshine-blog-award
 8. The lonely tribalist sunshine-blogger-award
 9. Awards Post: Well, Aren’t We Just a Snuggly Ball of Sunshine? (Wait, Don’t Actually Try to Snuggle a Ball of Literal Sunshine)
 10. Enlightenment angels 2nd-sunshine-blogger-award today thank you
 11. Tatty Frankland Camelia Ophelia stressed but well dressed the sunshine-blogger-award
 12. Reflections from a redhead sunshine-blogger-award
 13. Literary hellion sunshine-blogger-award
 14. Not another tall blog sunshine-blogger-award
 15. Caramelize life the sunshine-blog-award
 16. Caramelize life the Liebster blog award
 17. Flight and scarlet sunshine-blogger-award
 18. Future expat sunshine-blogger-award
 19. Cashflow diaries the-sunshine-blogger-award
 20. Frugal on the prairie sunshine-blogger-award
 21. The Very Best in Blogging: 01/15/2016
 22. Not in my world about our world /faq/
 23. A New Award, A New Page

+++

2 Comments

Filed under Aankondiging & Introductie, Activism and Peace Work, Announcement, Being and Feeling, Introduction, Lifestyle, Social affairs