Tag Archives: Spiritual Awakening

Als een zandkasteel, …..

In de Wereld der materie kunnen allen tijdelijk zijn, maar zij die kinderen van God willen zijn, zullen over zand, water, moerassen en in de wolken van een nieuwe werkelijkheid worden gedragen, door de Eeuwige bestaande God, naar een nog komende wereld, een koninkrijk om voor altijd te blijven en in vrede te leven.

Als een zandkasteel is alles tijdelijk.
Bouw het, neig ernaar, geniet ervan.
En als de tijd daar is, laat het gaan.

Tekst & beeld bron: Spiritual Awakening
https://www.facebook.com/Spiritual-Awakenings-ॐ-105433989565465/

Engels origineel / English original: Like a sandcastle,…..

geselecteerd door Purple Rays: Like a sandcastle,…..

Leave a comment

Filed under Aanhalingen of Citaten, Bezinningsteksten, Nederlandse teksten - Dutch writings, Positieve gedachten, Re-Blogs and Great Blogs, Religieuze aangelegenheden, Voelen en Welzijn, Wereld aangelegenheden

Like a sandcastle,…..

In the World of matter, all may be temporary, but those who want to be children of God shall be carried over sand, water, swamps and into the clouds of a new reality, by the Eternal existing God to a world still to come, a Kingdom to stay and to live in peace for ever.

Purplerays

Like a sandcastle, all is temporary.
Build it, tend to it, enjoy it. 
And when the time comes, let it go.

Text & image source: Spiritual Awakening
https://www.facebook.com/Spiritual-Awakenings-ॐ-105433989565465/

View original post

1 Comment

Filed under Being and Feeling, Poetry - Poems, Positive thoughts, Quotations or Citations, Re-Blogs and Great Blogs, Reflection Texts, Religious affairs, Welfare matters, World affairs

When you are at your lowest point,

At the lowest point in your life you need the guts and strength to see further than the horizon, but know that deep in you there is often more than you would think. Even when we do not feel like a great change could be coming, you should get out of the pitch trusting that also for you somewhere there (perhaps far away) shall shine the light of a bright morning-star willing to give you new energy and at last opening the doors which seemed so tightly closed.

Purplerays

When you are at the your lowest point, you are open to the greatest change.
Strength doesn’t come from what you can do, it comes from overcoming
the things you thought you couldn’t do.

Text & image credit: Spiritual Awakening
https://www.facebook.com/Spiritual-Awakenings-ॐ-105433989565465/

View original post

1 Comment

Filed under Being and Feeling, Positive thoughts, Quotations or Citations, Re-Blogs and Great Blogs, Reflection Texts, Spiritual affairs, Welfare matters