Tag Archives: Rainer Maria Rilke

Sometimes the best answer is a question

English: Poet Rainer Maria Rilke, former secre...

Poet Rainer Maria Rilke, former secretary of August Rodin Česky: Básník Rainer Maria Rilke, kdisi tajemník Rodinův (Photo credit: Wikipedia)

The poet Rainer Maria Rilke exchanged special letters with a young, doubtful and novice poet.What he then wrote to Kappus , at the beginning of the twentieth century, is still true today.

Love your questions
Have patience with everything that remains unsolved in your heart
and try to look at your questions lovingly,
like locked rooms.
Or like books written in a very foreign language.
Do not now seek the answers .
which cannot be given you ,
because you would not be able to live them yet.
It is about “living” everything.

Live your questions now.
And perhaps you will then gradually,
without noticing it
find yourself
one day
in your answer.

Rainer Maria Rilke
from :Letters to a Young Poet
Balans, 2009

Dutch version / Nederlandse versie: Soms is het beste antwoord een vraag

2 Comments

Filed under Being and Feeling, Movement Without a Name

Soms is het beste antwoord een vraag

Soms is het beste antwoord een vraag.De dichter Rainer Maria Rilke onderhield een bijzondere briefwisseling met een jonge, twijfelende en beginnende dichter.

Wat hij toen aan Kappus schreef, aan het begin van de twintigste eeuw, is vandaag nog even waar.
Heb je vragen lief

Heb geduld met alles wat onopgelost is in je hart en probeer je vragen met liefde te bezien,
als kamers die gesloten zijn.
Of als boeken in een volslagen vreemde taal.
Zoek nog niet naar antwoorden.
Die kunnen je nog niet gegeven worden,
omdat je niet in staat zou zijn ze te leven.
Het gaat er om alles ‘te leven’.
Leef nu de vragen.
Misschien zul je dan geleidelijk,
zonder het te merken,
jezelf, ooit op een dag,
in het antwoord terug vinden.

Rainer Maria Rilke
uit: Brieven aan een jonge dichter
Balans, 2009

English version: Sometimes the best answer is a question.

Photo of Rainer Maria Rilke

Photo of Rainer Maria Rilke (Photo credit: Wikipedia)

1 Comment

Filed under Bond Zonder Naam, Nederlandse teksten - Dutch writings, Voelen en Welzijn