Tag Archives: Questiontime – Vragenuurtje (website)

A Place for Questions

On this platform, people who may have many questions, might find lots of answers.

Honestly, I am a very difficult and nervous type of person always full of questions. I can understand that my parents sometimes sat with hands in their hair, which probably could be quicker grey, by my innumerable questions.

Today, the medical world has such a beautiful labels for people with my personality or as many would call it, personality disorder. Being enormous busy, all the time full of energy, constantly with a barrel full of questions running around, I, here and there, have sometimes to find an outlet. But why would I not share some of those questions with others?

Nederlands: Logo Handboek Geo-visualisatie (th...How many people are not daily tampered with countless questions, but do not know where they can go with it? For them (and me) there is now on WordPress also a place where they can find questions that are common to many. Also there they may find questions by which they themselves also can pose other questions or give reactions. They may give their opinions on those questions. It is a place for Question and Answer, which hopefully shall be liked by some people. But they will first need to know to find that spot.

All the readers who come along here, are hereby also invited to meet my site Question Time.

Opening's article of Questiontime - Allereerste artikel op Questiontime - Vragenuurtje: 2016/11/30

Opening’s article of Questiontime – Allereerste artikel op Questiontime – Vragenuurtje: 2016/11/30

Question Time – Vragenuurtje was born on November 30 of the year 2016, and will occasionally posit some questions, which I hope some readers will not mind to give some answers to them. Not really being a forum it just brings some musings and questions to the forefront. The articles are provided with links to other sites which can provide some answers are go deeper into the subject. Complementary to the information supplied by visitors or comments, this should give you and me the ability to dive into the given material and to become somewhat wiser and spiritually richer.

Please do find my invitation, here with, to come to visit and to discover my site Questiontime.

Find the first English articles:

 1. First blog post – Eerste blog post
 2. The first question: Why do we live
 3. 2nd question: What or where is the beginning
 4. and the page telling more about Questiontime -Vragenuurtje
Questiontime-Vragenuurtje website: 01 December 2016

Questiontime-Vragenuurtje website: 01 December 2016

+

Dutch version: Een Plaats voor Vragen

++

Further reading

 1. Question Time
 2. Question time! #1
 3. Question Time from Stirling.
 4. Being in the audience of Question Time – a few thoughts
 5. Is It Just Me: Horrified After Question Time?
 6. Six Things you might not Know about BBC Question Time 
 7. Question Time panelist pauses for applause which never comes
 8. Is Question Time really biased?
 9. Growing old gracefully
 10. Well…
 11. Get To Know Me!
 12. More lame excuses
 13. Question – Who do you look up to?
 14. Question – What is the one thing that you want to accomplish tomorrow?
 15. Question time!
 16. Where are you on your Goodreads Challenge?
 17. Starting something futile | Question Time
 18. What Is The Meaning? #99
 19. When should you use first principles thinking? When should you avoid it?
 20. Today’s question
 21. ask not how but why – musings on ‘the interview’
 22. Do I want 
 23. I’m going through a whole thing.
 24. 25 Questions That Will Tell You Immediately Whether He’s ‘One Of The Good Ones’
 25. The First Thought;
 26. Personal Development Interaction.
 27. Being Okay with the answer NO!
 28. Answers
 29. Not Everything You Need Is Necessary.

+++

7 Comments

Filed under Announcement, Being and Feeling, Headlines - News, Introduction

Een Plaats voor Vragen

Op dit platform kunnen mensen die met vragen zitten hopelijk al vele antwoorden vinden. Maar, om eerlijk te zeggen, ben ik een hele lastige en kan ik begrijpen dat mijn ouders wel eens met de handen in hun haren zaten, die waarschijnlijk ook vlugger grijs konden worden door mijn onnoemelijk vele vragen.

Vandaag heeft de medische wereld zulk een mooie labels voor mensen met mijn persoonlijkheid of zoals velen het nu zouden noemen, persoonlijkheidsstoornis. enorm druk zijnde, vol energie, constant met een vat vol vragen lopend, moet ik hier en daar wel eens een uitlaatklep vinden. Maar waarom zou ik niet eens enkele vragen met andere delen?

Nederlands: Logo Handboek Geo-visualisatie (th...

Logo Handboek Geo-visualisatie (theorie) (Photo credit: Wikipedia)

Hoe veel mensen zitten niet dagelijks met ontelbare vragen, maar weten niet waar zij er mee terecht kunnen? Voor hen (en mij) is er nu op WordPress ook een plekje waar zij enkele vragen kunnen vinden waarop zij zich mogen uit leven, met het stellen van nieuwe vragen en met het geven van hun mening op die vragen. Het is een plaats voor Vraag en Antwoord, waar hopelijk toch wat mensen hun gading mogen in vinden. Maar dan moeten zij wel eerst dat plekje weten te vinden.

Al de lezers die hier langs komen worden bij deze dan ook uitgenodigd om met mijn Vragenuurtje kennis te maken.

Opening's article of Questiontime - Allereerste artikel op Questiontime - Vragenuurtje: 2016/11/30

Opening’s article of Questiontime – Allereerste artikel op Questiontime – Vragenuurtje: 2016/11/30

Questiontime – Vragenuurtje werd op 30 november geboren en zal nu en dan enkele vragen poneren, waar hopelijk enkele lezers niet vies voor zullen zijn om er enkele antwoorden op te geven. Niet echt een forum zijnde wil het wel een meervoud van mogelijkheden voor leggen. Zo zullen de artikelen voorzien zijn van linken naar anderen hun artikelen, die mogelijk een antwoord kunnen geven op de behandelde stof. Aanvullend met de door de bezoekers opgegeven op of aanmerkingen moet het een mogelijkheid geven om zowel mij als mijn bezoekers te verrijken en verder te doen nadenken.

Graag nodig ik u hierbij uit om mijn site te komen ontdekken.

Vindt er de eerste Nederlandstalige artikelen:

 1. First blog post – Eerste blog post
 2. Een eerste vraag: Waarom leven wij
 3. 2de vraag: Wat of waar is het begin
 4. en de pagina met wat meer uitleg over de opzet van het blog: Betreft Questiontime – Vragenuurtje.
Questiontime-Vragenuurtje website: 01 December 2016

Questiontime-Vragenuurtje website: 01 December 2016

+

English version: A Place for Questions

+++

Verder rond levensvragen

 1. Vragen stellen
 2. 36 vragen om elkaar beter te leren kennen
 3. 1000 vragen aan jezelf #1
 4. 1000 vragen aan jezelf #2
 5. 1000 Vragen aan Jezelf #7
 6. 1000 Vragen aan Jezelf #8
 7. Snelle vragenronde!
 8. Edpuzzle: filmpjes met vragen
 9. 3 Vragen voor ‘Twijfel’
 10. “Hoe kan je me geld opleveren?”
 11. Vragen voor verandering
 12. Overtuigen, door een vraag te stellen?
 13. Q&A??
 14. Waar verlang je naar?
 15. #durftevragen
 16. De Waarom Brief (NL)
 17. Verandering

+++

1 Comment

Filed under Aankondiging & Introductie, Nederlandse teksten - Dutch writings, Nieuwsgebeurtenissen - Journaal, Voelen en Welzijn