Tag Archives: Pablo Picasso

Indien hij een soldaat of monnik werd


“Toen ik een kind was, zei mijn moeder tegen me:
‘Als je een soldaat wordt, ben je een generaal.
Als je een monnik wordt, ben je de paus. ‘
In plaats daarvan werd ik een schilder
en draaide het uit op Picasso ‘
Pablo Picasso


English version / Engelse versie > If he would have become a soldier or a monk

Pablo Picasso 1962

Pablo Picasso 1962 (Photo credit: Wikipedia)

Leave a comment

Filed under Aanhalingen of Citaten, Bezinningsteksten, Nederlandse teksten - Dutch writings

If he would have become a soldier or a monk


“When I was a child my mother said to me,
‘If you become a soldier, you’ll be a general.
If you become a monk, you’ll be the pope.’
Instead I became a painter
and wound up as Picasso.”
Pablo Picasso


Dutch version / Nederlandse versie > Indien hij een soldaat of monnik werd

Pablo Picasso 1962

Pablo Picasso 1962 (Photo credit: Wikipedia)

1 Comment

Filed under Cultural affairs, Quotations or Citations, Reflection Texts