Tag Archives: Louis Michel

Denmark votes in favour for a Discriminatory Nazi law

On Tuesday the 26th of January 2016 it was good to see and hear that there was someone from a tiny country who dared to raise his voice against an outrageous and discriminatory Nazi law of which the Danes and some other East European countries would hope keep away other asylum seekers.

In 2008 Denmark had barely immigrants from the ‘other’ category, under which granted asylum requests also fall. In 2009 it rose, to 7.6 immigrants per 10,000 residents. That was the same as in the Netherlands, but the country was more desired and achieved in 2010 more asylum seekers than the Netherlands. The “other” category counted for Denmark in 2010, 9.7 against 7.2 for the Netherlands.

Danish politician Lars Løkke Rasmussen. (This ...

Danish politician Lars Løkke Rasmussen. (This image is a cropped version of File:Dmitry Medvedev in Denmark 28 April 2010-12.jpeg). Attribution: http://www.kremlin.ru. (Photo credit: Wikipedia)

When Prime Minister Lars Løkke Rasmussen‘s center-right party Venstre presented his new cabinet in June 2015, it looked forward to a stricter policy to arrive mainly because the influx increased constantly.

On Tuesday, January 26th, it was the in December proposed plan toned down, that was accepted to be taken in a law.

The Danish government wants to make it clear that all rejected asylum seekers are immediately returned, but also wants to bring a dissuasion by taking the belongings of immigrants.

In Europe more and more Nazi ideology seems to get back coming up. By excluding certain groups of people travelling between the communities it creates a dangerous distinction. If one were to ask money to people to be allowed to settle in the country one could still accept it. But to just take the belongings from only one population group, refugees, is just unacceptable.

Following similar moves in Switzerland and southern Germany, Denmark’s parliament voted on Tuesday to allow police to search asylum-seekers on arrival in the country and confiscate any non-essential items worth more than 10,000 Danish kroner (about €1,300) that have no sentimental value to their owner. Who will also determine the handling of emotional value which may be retained and which are pricey to be saved? In any case, it also creates the possibility for the police force to hold back (steal) goods from those who are trying to enter the country and to have the confiscated goods disappearing in their own pocket.

The centre-right Danish government says the procedure is to cover the cost of each asylum-seeker’s treatment by the state, and mimics treatment of Danish citizens on welfare benefits.

The UN has nevertheless called the move concerning and regrettable, while an opposition party termed it “morally horrible”. This new legislation is ethically unsound and unworthy for a Union which want to carry the words democracy and freedom in its emblems. In the European Union all states should join hands to take care that human rights standards are kept high.

May we expect such a ague or getting the creeps by those in power in the European Union that measures will be taken to protect the right of those who are fleeing war and horror?

+

Find also: A stain of shame for the European Union

A Dutch version / Nederlandse versie: Denemarken zwicht onder druk van anti asielzoekers

+++

8 Comments

Filed under Crimes & Atrocities, Economical affairs, Headlines - News, Juridical matters, Political affairs, Social affairs

Denemarken zwicht onder druk van anti asielzoekers

Nederlands: Nederlandse vertaling CIA kaart

In 2008 had Denemarken amper immigranten uit de categorie ‘overig’, waar ook toegewezen asielverzoeken onder vallen. In 2009 steeg dat, naar 7,6 immigranten per 10.000 inwoners. Dat was toen evenveel als in Nederland, maar het land werd meer begeerd en haalde in 2010 Nederland in. De categorie ‘overig’ telde voor Denemarken in 2010 9,7, voor Nederland 7,2.

Danish politician Lars Løkke Rasmussen. (This ...

Deens politicius Lars Løkke Rasmussen. (This image is a cropped version of File:Dmitry Medvedev in Denmark 28 April 2010-12.jpeg). Attribution: http://www.kremlin.ru. (Photo credit: Wikipedia)

Toen premier Lars Løkke Rasmussen van de centrum-rechtse partij Venstre zijn nieuwe kabinet in juni 2015 presenteerde zag het er naar uit dat een strenger beleid er zou aankomen vooral doordat de toestroom alsmaar verhoogde.

Op dinsdag 26 januari werd het in december voorgestelde plan een beetje afgezwakt en tot nieuwe wet gestemd.

De Deense regering wil duidelijk maken dat alle afgewezen asielzoekers meteen worden teruggestuurd, maar wil ook een ontrading brengen door de eigendommen van inwijkelingen af te nemen.

Nazistisch gedachtegoed lijkt alsmaar meer in Europa terug naar boven te komen. Door bepaalde mensengroepen uit te sluiten van een verloop tussen gemeenschappen schept men een gevaarlijk onderscheid. Indien men geld zou vragen aan mensen om zich te mogen vestigen in het land zou men nog kunnen aanvaarden. Maar om slechts van één bevolkingsgroep, vluchtelingen zo maar dingen als kostbare juwelen en geldbedragen boven de 1.000 euro af te pakken is ongehoord.Wie gaat er ook bepalen welke goederen van emotionele waarde mogen behouden worden en welke de prijzig zijn om behouden te worden? In ieder geval creëert het ook de mogelijkheid voor de politiemacht om goederen zo maar te ontfutselen van diegenen die het land trachten binnen te komen en van die in beslag genomen goederen in eigen zak te laten verdwijnen.

Maar goed dat Europees commissielid Louis Michel zijn verontwaardiging te kennen gaf in het Europees parlement, waar een echt democratisch debat niet mogelijk bleek te zijn gisteren. Terecht reageert de internationale gemeenschap met verontwaardiging op het nieuwe plan en zijn er gelukkig stemmen te horen die zien dat de wet een gelijksoortige gevoelswaarde heeft als dat van Nazi-Duitsland, waar joden hun gouden juwelen af moesten staan aan de Duitsers. Men kan dan wel beweren dat die bezittingen afgegeven moeten worden om zodoende het verblijf van de migranten in het Noordse land te financieren, maar een vaste intrede som zou veel billijker en minder willekeurig zijn. Doch is het uitsluiten van mensen op de vlucht ook indruisend tegen humane wetten.

Ook al heeft de wet het doel om migratie naar het land minder aantrekkelijk te maken is deze een schandvlek op de Europese Unie.

Dat Premier Lars Løkke Rasmussen van de rechts liberale partij Venstre op de kritiek reageert als

“de meest onbegrepen wet uit de Deense geschiedenis”

bewijst hoe de regering onbekwaam is om de mensen duidelijk te maken welke hun sociale taak is in een vrij democratisch Europa waarin iedereen het recht moet hebben om vreedzaam met elkaar te kunnen wonen.

Uit een opiniepeiling in het land kwam naar voren dat ruim 70 procent van de Denen het immigratieprobleem als voornaamste politieke bezorgdheid ziet. Dat kunnen wij gerust aannemen. Maar de regering en de media hadden er meer werk van kunnen maken om de inwoners van het land duidelijk te maken dat het niet allemaal islamitische fundamentalisten en criminelen zijn, maar grotendeels mensen die op de vlucht zijn voor het oorlogsgeweld. De anderen, economische vluchtelingen, had men al veel eerder er uit moeten ziften.

+

Vindt ook: Een schandvlek op de Europese Unie

English readers may find: A stain of shame for the European Union

4 Comments

Filed under Economische aangelegenheden, Headlines - News, Juridische aangelegenheden, Misdaden & Wreedheden, Nederlandse teksten - Dutch writings, Politieke aangelegenheden, Sociale Aangelegenheden