Tag Archives: John O’Donohue

Een stil Licht dat in elk hart schijnt

Er is een stil licht dat in elk hart schijnt. . . .
Het is wat ons verstand verlicht om schoonheid te zien,
ons verlangen om de mogelijkheid te zoeken en voor ons hart om van het leven te houden.
Zonder deze subtiele versnelling zouden onze dagen leeg en vermoeiend zijn
en zou geen horizon ooit ons verlangen doen ontwaken.
Onze passie voor het leven wordt rustig gesteund vanuit een plek in ons die vastzit aan de energie en opwinding van het leven …

.

~ van To Bless the Space Between Us door John O’Donohue

Origineel: There is a quiet light that shines in every heart. . . .

6 Comments

Filed under Aanhalingen of Citaten, Bezinningsteksten, Levensstijl, Nederlandse teksten - Dutch writings, Positieve gedachten, Voelen en Welzijn

There is a quiet light that shines in every heart. . . .

Dutch translation / Nederlandse vertaling: Een stil Licht dat in elk hart schijnt

Purplerays

There is a quiet light that shines in every heart. . . . It is what illuminates our minds to see beauty, our desire to seek possibility, and our hearts to love life. Without this subtle quickening our days would be empty and wearisome, and no horizon would ever awaken our longing. Our passion for life is quietly sustained from somewhere in us that is wedded to the energy and excitement of life……

.

~ from TO BLESS THE SPACE BETWEEEN US by John O’Donohue 

.

Text & image source: Satish Sawhney/The Celestial Sanctum https://www.facebook.com/groups/celestialsanctum/

View original post

Leave a comment

Filed under Being and Feeling, Lifestyle, Positive thoughts, Quotations or Citations, Re-Blogs and Great Blogs, Welfare matters

One of the tasks of true friendship

Sacred Touches

Screen Shot 2018-04-12 at 9.20.39 PM.png
**Image found on Pixabay; text added by Natalie

View original post

Leave a comment

Filed under Lifestyle, Re-Blogs and Great Blogs, Social affairs