Tag Archives: Helper

Zij die in lockdown zaten in het begin van onze jaartelling

Velen vergeten wel eens wat het werkelijk betekend om in werkelijk “lockdown” te zijn of echt opgesloten te zitten.

Doorheen de geschiedenis hebben meermaals gelovigen zich moeten “insluiten” of “opsluiten” om zo met niemand in contact te komen of door niemand gezien of ontmoet te worden.

De apostelen hadden een zeer boeiende tijd gehad met hun leermeester uit Nazareth. Toen ze met hem op stap waren vreesden ze helemaal niet de toestroom van mensen. Maar nu Jezus gestorven en begraven was, was het helemaal anders. Angst was over hen gekomen. Zelfs Petrus die zo trouw aan Jezus was had verraad gepleegd en toen hij werd opgemerkt als een van Jezus discipelen, ontkende hij dat met klem. Hij wilde niet herkend worden als een volgeling van Jezus.

Na Jezus zijn dood zochten ze elk hun eigen plekje op om te schuilen. Als trouwe vrienden van Jezus vonden ze het veiligst om in lockdown te gaan. Zelfs nadat ze het gehoord hadden dat Jezus was opgestaan uit de doden, wat een ongelofelijk goed nieuws was, durfden ze toch nog niet in het openbaar verschijnen.

Eerst geloofden zij dat nieuws van Jezus opstanding niet. Maar na enkele verschijningen aan hen waren ze er wel van overtuigd. Toch gaf het hen nog niet de moed om naar buiten te komen en hier luidruchtig over rond te bazuinen.

Na een aantal wonderlijke verschijningen hadden zij hun meester de aarde zien verlaten om zijn positie als hogepriester voor God in te nemen. Zij kwamen ook te horen dat hun meester daar in de hemel ook als bemiddelaar voor hen zou optreden bij zijn hemelse Vader. Dat was ook voor hen nog uitstekend nieuws en de moeite waard om aan anderen te vertellen. Maar toch durfden zij nog niet naar buiten komen met al die goede berichten.

Het waren dagen van eenzaamheid, want het gemis van hun leermeester was groot. Zij dachten er wel aan dat Jezus hen een “Helper” zou sturen, maar wanneer die zou komen en wie het zou zijn wisten ze niet goed.

Vandaag moeten wij eens denken aan die vrienden van Jezus die achter een gesloten deur in Jeruzalem – niet bepaald de veiligste plek voor hen in die dagen! – moesten blijven wachten op de vervulling van die bijzondere belofte. Zij keken er wel naar uit dat die helper zou komen. Maar vooraleer die er zou komen durfden ze toch niet naar buiten gaan, op eigen kracht.

Vandaag weten wij hoe goed God voor die getrouwe leerlingen van Jezus gezorgd heeft. Ook al gingen de vissers nu niet meer alle nachten uit varen, toch konden ze zich zelf goed voorzien van voedsel en mogelijkheden om hun leven in zekere zin dragelijk te maken. Ze mochten hun leermeester geloven dat ze in elk geval niet als wezen zouden achterblijven. Jezus had voor een bijzondere Plaatsvervanger, Trooster en Pleitbezorger gezorgd.

Ook in onze dagen kunnen wij best die Pleitbezorger aanspreken en in ons huis van isolatie binnen laten.

Dezer dagen, nog steeds in lockdown, laten wij eens extra aandacht schenken aan al die gelovigen die in hun leven een periode van opsluiting door moesten maken. De apostelen, de anabaptisten, de baptisten, heel wat Bijbelstudenten in Frankrijk en België, en meermaals en in meerdere landen werd het Volk van God, de Joden veel meer beproefd dan de christenen. Zij hebben het nog het zwaarst gehad. Denk maar eens aan de Tweede Wereld oorlog en de jaren er voor. Van 1936 tot en met 1945 hebben velen een nachtmerrie beleefd, waar velen niet levend zijn uitgekomen. Onze huidige lockdown is niets in vergelijking met wat zij moesten door maken.

Leave a comment

Filed under Bezinningsteksten, Geestelijke aangelegenheden, Geschiedenis, Gezondheid, Levensstijl, Misdaden & Wreedheden, Nederlandse teksten - Dutch writings, Religieuze aangelegenheden, Sociale Aangelegenheden, Voelen en Welzijn, Wereld aangelegenheden

Just be yourself…

The problem with the present society is that most people do not want to be themselves, but try to be like the stars and media personalities present themselves.

Most people want to live in a ‘would be’ or ‘wish it were like this’ fantasy world, were they can enjoy all material luxury, but forget the spiritual values which are more important.

To be oneself is often not appreciated by contemporary society, which already prescribes tranquillisers to babies kids and puppies. Yes the beloved pets do not seem to escape the rage of defining Adhd, Asperger and other syndromes.

Many have forgotten that those who dare to wear their own clothing how they want it, use the gadgets they prefer, because they personally like them, do not run with all the others to follow the mainstream, are those who are the strongest.

They are the ones who may be the strangers in our society, but who are the real individuals with their own value to stand strong in the storms, not changing like the wind blows from one or the other site.

It is by just being yourself, not minding what all the rest may do, that you will be able to go through your life finding satisfaction and getting to the point where you want to be. Getting at the goal is by knowing what you want and what you can achieve, no matter how others may disappoint you or try to get you on other ideas.

Know what you want, where to go, and continue according to your own stubborn ideas, hoping to reach the goal worth aiming at.

+

Do you want to face yourself being the one who dares to build up and to destroy the self? Are you willing to accept your independent soul, which may be stubborn and headstrong, trying to live with a self-governance? Are you willing not to loose the sense of self, not having to mirror your preferences instead?

Let yourself be inspired to guide yourself to grow, sometimes blindfolded to the edge of the cliff, where  many may be looking from high up, wanting to laugh with you.

Remind than one of Amy’s texts:

You stood at the edge and watched unaware,

amazed at the efficiency of your plunder of me.

Arms crossed, a smug look of satisfaction

crept prematurely across your face,

and the winds stirred and protested,

the earth shook and groaned,

and a deluge burst forth beneath your feet

and that false security was washed away.

When did the emptiness and despair

that dwelled within burn and crumble

and give way to hope,

a yearning to be free?

– from The Art of Diametrical Opposition

+

I hope and think this girl has perhaps found strength in her real ‘me’ that was hidden under the surface. She might, like several other people, women and/or men, have their life been impacted by  insidious, cruel, and merciless terror regardless of their education, finances, ethnic and religious background, gender, age, and sexual orientation.

Whatever happens in our life, how much others would like to destroy us. From the Inner-power we have, all having been created in the image of God, we can find the cornerstone to build on and the Guide to help us through life. All of us in search for the self can find the own inner being and the Helper ready to give His Hand.

Even when other humans may get on your nerves sometimes and you can’t understand why they insist on doing the same stupid things, over and over again, then you shall not have to worry you went your own way willing to follow that inner voice. When you want to give an ear to the Strongest Voice in you, silence shall be broken and light will shine in the dark, a Securing Voice calling you. Then you shall not have to get tired of the repetitive stupidity of human behaviour. Better imagine what it must be like for God. He’s been watching this parade a lot longer than many have.

Thankfully He is infinitely patient and able to see our higher selves far better than we are. Sometimes  people manage to forget we even have higher selves. God never forgets and He is in it for the long haul. { in The World}

Be it a raging misogynist who is grateful but is convinced that some have utopian visions for a perfect society, let us always do hope that if we start in our own little surroundings and by making more strong personalities who keep believing in their self, we can come closer to a nicer world where we can become respected as our own personality, worth being here.

The ‘I AmJehovah God created us. In Him we should listen more to the ‘I Am’ in us.

+++

 • Lesser-known things about Asperger’s syndrome (bbc.co.uk)
  While there are similarities with autism, people with Asperger’s syndrome have fewer problems with speaking and don’t usually have the associated learning disabilities.They sometimes call themselves aspies for short. In recognition of the fact that their brains are wired differently, people with autism and Asperger’s say that they are “neuro-untypical”. They call people who don’t have either disability “neurotypicals”, or NTs.
 • Democracy, Policy, and the Experts (pacificbullmoose.com)
  The Internet has been accused of many things. It has been condemned as a destroyer of value. It has been reviled as the hiding place of gangsters and perverts. And now, in the pages of The Federalist, self-styled social science and public policy expert Tom Nichols accuses it of destroying expertise.Nichols’ point, brutally summarized, is that by appearing to make everyone’s opinion of equal value, the Internet is slashing the value of an expert’s opinion to essentially zero. That’s dangerous, he says. To kill expertise is to reject knowledge and how we gain it. It is to raise the value of the opinions of people like Jenny McCarthy over those of doctors.
 • Female power, influence, and privileges: 1835 (avoiceformen.com)
  The supremacy of the weak over the strong is a very remarkable phenomenon, and it is as mischievous as it is it is remarkable. Whatever nature or law may have denied women, art and secret sway give them all: they are influential to a degree perfectly unguessed, and men are possessed by, not possessors of them.
 • Had I but a voice…whisperings of Aspergers (aspergersgirls.wordpress.com)
  We believe we are never going to be good enough, right enough, or enough. No matter how much we read, decipher and figure out. No matter the conclusions pondered and information transmitted, the puzzles seemingly solved, or ideas seemingly mastered. We remain somewhat in awe of ourselves and the world. Our bodies and brains, and everything, unwinded and dissected, and nonetheless remaining singularly tangled and unmanageable. Our brains were made to conquer and conquest, and yet, we are the ones conquered in the endless ways in which to surmise our reality and exponential experience in life. Through our ability to mesh objectivity with subjectivity, we are made into a conundrum of possibilities; ourselves delivered to the world through a large scope of outward introspection, as if the audience is the All of everyone, and we the victim of circumstantial evidence.
 • I Am Perfect, Why Aren’t You? (youllsoonbeflying.com)
  Words of I AM first become our armor, eventually becoming our skin, and by adulthood, they are our soul. Every time we hear or say I AM, we become exactly what follows.I was always told from a young age that I am stubborn, headstrong, bold, daring, thick-skinned, strong-willed, precocious, creative, wordy, spacey, disorganized,
  +
  I began to find that the more I embraced the I AMs I was given as a child, the more confusing it felt to display the opposite characteristics without often questioning their authenticity. One big one for me was discovering that I AM in fact, not thick-skinned, tough or head strong, as I had been told countless times in my youth.
  +
  Somehow one day, after a time of living the I AMs I thought I was, I woke up and realized that I felt compelled to try something different. I had a need to start listening to the genuine I AMs buried somewhere down in there. The ones I had been ignoring about myself in all those quiet moments with only my thoughts, when my guilt and shame and feelings of disconnect would rise up just a tiny bit and say, “Hey, you know you’re not really any of the things you claim to be by living out right?
 • falling down the same hole (mobilisedbygod.wordpress.com)
  God hates self-righteousness. He doesn’t cause us to sin, but when we do he uses it to remind us our weakness, and to keep us from pride. This helps us to be less judgmental of others and more understanding of their failures.
 • Why can’t I hate you? (astreetnamedworld.wordpress.com)
  The first time I met you I felt wariness because society, etiquette and common sense dictate that when you meet a stranger you treat them with caution and be suspicious of their every word and actions but I decided to ignore the forces that control human thinking and under two days you had spun a web over me and I was all yours.
 • Myths, Lies and Suspicious Minds – Debunking the popular misconceptions that surround the lives of adults with Asperger’s Syndrome (seventhvoice.wordpress.com)
  those living with Asperger’s Syndrome often find themselves having to battle against a sea of erroneous professional and social misconceptions (myths) which leave them wide open to a consistent stream of criticism and suspicion as to who they truly are, their levels of ability, and the validity of their ‘unusual’ ways of being the world.
 • Happy 68th Independence Day (heta1311.wordpress.com)
  The great warriors like Mahatma Gandhi, Bhagat Singh, Pandit Jawaharlal Nehru, Indira Gandhi, Lala Lajpat Rai and many others fought for our country’s freedom, toiled and went through many difficulties at the stake of their own lives.
  +
  When is this country going to be free from the caste discrimination! To say, we all are Indians but, there are different castes and religions residing here. We are free from Britishers but, when are we going to be free from this discrimination’s done where one Indian will kill another, in the name of a religion! Where has the humanity evaded. Many accused are still freely roaming outside and in search of their next prey, many victims are still awaiting their day of justice today!
 • Coping with Autism: My Perspective, Part 2 (2yearbackblog.wordpress.com)
  It may sound insensitive to those much worse off than I, but sometimes I’ve found myself wishing that my symptoms were a little more obvious. If they were more obvious, surely they’d be easier to understand? Well, even if that were true, it’s not exactly a healthy thing to wish for. The fact is that people on different points of the Autistic Spectrum face different sets of challenges. One of my personal challenges, for a long time, was the fear that I was lying to myself and others.

Beatriz Esmer

Are we ever going to fully know ourselves? Aren’t we always changing, always becoming someone new? I think when we start to search for categories to fit in and names to call ourselves is when we really get messed up. Why do we need to be anything at all? I don’t think we really find ourselves, I think we create ourselves. You are a collection of everything that you have ever heard, read, seen, felt, thought, touched… There is no finding, only becoming. Don’t grab at things for no reason hoping it will be something that can define you. Aren’t there things that pull at your soul? Anything at all. Go to those things. Try them and look into them and do whatever you want to do. You are becoming yourself all of the time. Accepting yourself is accepting change. It’s inevitable. You will never be one thing. You are…

View original post 20 more words

11 Comments

Filed under Being and Feeling, Lifestyle, Re-Blogs and Great Blogs