Tag Archives: Geloof Zaad

Zodra het zaadje van het geloof wortel schiet …

Purplerays publiceerde in Once the seed of faith takes root…..

Eens het geloofzaad wortel schiet
 kan het niet worden weggeblazen
zelfs niet bij de sterkste wind.
Dat is een zegen.

– Rumi

+

Oorspronkelijke Engelse versie / Original English version: Once the seed of faith takes root…..

1 Comment

Filed under Aanhalingen of Citaten, Geestelijke aangelegenheden, Nederlandse teksten - Dutch writings, Positieve gedachten, Religieuze aangelegenheden, Voelen en Welzijn