Tag Archives: From Guestwriters

2014 in review

Guestspeaker 1° article 20140326With Guestwriters for you this website was officially opened to the public on 2014/03/26. It was the first of 230 messages for its fist months or the year 2014.

We wanted to bring an open platform where people could share their ideas about ways of life and could inspire and motivate others to make the best of their life. Lots of people do have questions about life and how we should live on this planet. We should come to understand that we are just a little clasp or shackle of the very big chain. Being part of the creation we can not consider ourselves the mightiest in this creation able to do everything we want. We need to be conscious about how the world is developing and how we do have to be careful not to lose very important elements of this universe, plants and animals, who are in danger of extinction.

We had hoped more writers and photographers would be interested to show others in the world the beauty which perhaps could disappear if we not treasure it. We also wanted others to sensibtise to come to an other way of living, giving more attention to more important things than all the commercial gadgets.

 

The WordPress.com stats helper monkeys prepared a 2014 annual report for this blog.

Here’s an excerpt:

A San Francisco cable car holds 60 people. This blog was viewed about 3,100 times in 2014. If it were a cable car, it would take about 52 trips to carry that many people.

We invited many writers but got very disappointed for the no-replies and not finding many candidates presenting their services. Though we managed to present to our readers in 2014, 228 new posts, which Word Press considered not bad for the first year!

We are very grateful we could find several visitors returning, 94 people prepared to follow us and some willing to like some postings. Thank you very much for those people who did not mind joining us from the first year and to give any reaction, by clicking the ‘Like’ button or by giving a reaction at the comment page.
We are grateful for the Opinionated Man who was born in Pusan (Busan), South Korea, who got to live in Memphis, to move to live in Colorado, who follows us already from the beginning, 9 months ago, and who so lovely knows to tell about he seasons:

We are the definition of love and our hands are linked as we dance amongst the growing and the grown alike. We enjoy timeless sunsets on picturesque settings creating canvases waiting to be painted at each moment. We love. {Spring, Summer, Fall, and Winter}

We would love to bring all the seasons of the year closer to the people all over the world, showing all their colours and beauty, but also their mysteries and hidden factors. The beauty of the language we can use to communicate.

The November posting Reflections on the Great War #2  got the most views, whilst the busiest day of the year was May 8th with 95 views. The most popular post that day was Savouring pictorial entertainement.

We were pleased to find on

Based in little Belgium, West Europe, we got visitors from 71 countries in all! Most visitors came from The United States. U.K. & India were not far behind.

We do like it that under our followers we may find all sorts of people, young, middle aged and older readers, people who would like to stay anonymous and others who tell us much more about themselves on their blogs or want to leave their old diaries behind. We seem to have people who follow us who love life, nature, who put their focus on themselves, on other s around them, on the beauties of nature and others who look at death death as a “Superficial Value”. We are pleased to find under our followers: dreamers, poets, photographers, avid readers, crazy persons, people who like to enjoy the small things in life but also people who look for many answers.

We do hope we shall be able to offer for everybody something they like. And we look forward to find more enthusiast writers and photographers who would like to join us.

English: San Francisco cable car cresting a hi...

We do hope we can take with more writers a tram or cable car to higher sunnier places, finding passengers from all sorts of regions or countries. – San Francisco cable car cresting a hill with Alcatraz in the background (Photo credit: Wikipedia)

 

Click here to see the complete report.

+++

6 Comments

Filed under Aankondiging & Introductie, Announcement, History, Introduction

Openingswoord voor Nederlandstaligen

Op 26 maart 2014 verscheen hier het eerste artikel, in het Engels. Wij stelden dit nieuwe Levensstijl magazine voor en verwezen naar ons andere levensstijl magazine waar wij wel eens tegen de schenen durven stampen of “op de tenen trappen”. In tegenstelling tot “Stepping Toes” willen wij hier in dit ‘lifestyle magazine‘ het leven van een positieve kant trachten te benaderen en willen wij hier hoofdzakelijk de mooie dingen van het leven voorleggen.

In eerste instantie zou dit hoofdzakelijk Engelstalige teksten over elementen in het leven brengen en de ‘muzings’ of de poëtische gedachten voorleggen van verschillende schrijvers. Alsook hoopten wij op beeldvlak mensen te kunnen vinden die hun fotografisch talent ter beschikking zouden willen stellen om anderen mooi beelden van onze wereld voor te stellen.

Graag hadden wij jonge schrijvers hier ook de gelegenheid gegeven om hun talenten bot te vieren, en wensten wij een aangename selectie te brengen van boeiende lectuur welk er op het internet en in de boekhandel te verkrijgen is.

De hele bedoeling is dat u in “From Guestwriters” betrouwbare geschriften zal kunnen vinden van verschillende auteurs. De hier voorgestelde auteurs kunnen van allerlei strekkingen zijn en uit verschillende lagen van de bevolking over geheel de wereld. De selectie van het materiaal gebeurt wel van uit onze christelijke visie. De meerdere teksten die door de ‘Gastspreker’ of ‘Guestspeaker’ zullen geplaatst worden, zullen wel hoofdzakelijk van gedoopte Christadelphians zijn, maar kunnen ook van leden zijn die in de Christadelphians geïnteresseerd zijn of behoren tot een gelijkaardige beweging of tot een geassocieerd groep. Wij drukken ten stelligste de hoop uit dat meerdere mensen zich hier op dit Blog zullen kunnen vinden en hun gedachten op een vredevolle manier willen delen. Betreft de herbloggingen of ‘reblogs’ zullen de teksten vrij gekozen zijn van wat er op het internet te vinden is. Hierbij kan het gerust voorvallen dat wij de geloofsvoorkeur van de auteur zelfs niet kennen, maar wijzen wij er op dat onze selectie hoofdzakelijk gebaseerd is op de tekst van het voorgestelde artikel. De auteurs wiens werken wij hier als een “Readers Digest” zullen plaatsen hoeven helemaal niet tot onze geloofsgemeenschap te behoren of zelfs gelovig te zijn in een goddelijk wezen. Wat voor ons belangrijk is, is dat ze iets interessants te zeggen hebben.

In tegenstelling tot “Op de Tenen trappen” of “Stepping Toes” wordt hier niet specifiek uitgegaan van een geestelijk onderwerp of speelt niet altijd de geestelijke benadering zulk een rol. Op deze site verwelkomen wij ook andere schrijvers, die over zeer  verschillende onderwerpen willen schrijven, die niets te maken hebben met het materiaal gepresenteerd in het Stepping Toes Lifestyle tijdschrift. Hier voorzien wij een heel andere aanpak en willen wij ook meer oog hebben voor de menselijke kant en voor de algemene schoonheden van het leven en de leefomgeving. De natuur en hoe wij als mens ons in die natuur willen gedragen zullen wij dan ook meer op het voorplan brengen dan in Stepping Toes.

Het belangrijkste doel van “From Guestwriters” is dat iedereen dier hier een tekst presenteert, dit ook vanuit zijn of haar eigen standpunt doet. Dit kan betekenen dat een schrijver kan kiezen voor iets op een bepaalde wijze te bekijken en er een oordeel kan over geven, terwijl een ander juist het tegenovergestelde kan zeggen. Wij vinden het niet erg verschillende meningen over een en hetzelfde thema of evenement hier tegenover elkaar voor te stellen, en vinden zelfs dat het verrijkend kan zijn om verschillende benaderingen naast elkaar te plaatsen.
Wij hopen dat in de toekomst verschillende auteurs zullen bereid zijn om een aantal van hun ideeën, artikelen, gedichten, verhalen hier te presenteren, om een ​​verscheidenheid van bezoekers, uit verschillende culturen en religies ook te verkrijgen en om de verschillende culturen een inzicht te geven van de verschillende denkwijzen en verscheidenheid van culturen. (Na een half jaar hebben zich spijtig genoeg nog niet veel kandidaten voorgesteld.)

De in dit platform gepresenteerde geschriften zullen hier dus ook niet noodzakelijkerwijs volledig in lijn moeten liggen met onze denkwijze. Wij willen open staan voor andere denkwijzen en die in alle openheid hier ook presenteren. Iedereen mag een eigen mening hebben en zal hier ook de vrijheid van meningsuiting op deze site kunnen vinden. daarvoor nodigen wij ook onze lezers uit om indien zij wensen hun commentaren te plaatsen of aanvullende informatie weer te geven.

De wereld is niet ‘zwart wit’ en wij willen hier die kleurenvariëteit ook voorleggen ter verrijking van iedereen. Omdat wij hier verschillende meningen naast elkaar zullen durven presenteren, hopen wij de lezers de kans te geven om te vergelijken met de pro’s en contra’s en zelf een eigen beeld te vormen.

We zouden graag meer schrijvers vinden die bereid zijn om hun gedachten te delen op dit forum, maar we willen dat de lezer weet dat de meerderheid van de schrijvers zich misschien wel het meest zouden kunnen toeleggen op hun eigen persoonlijke sites. Hun meeste geschriften zullen dan ook daar kunnen gevonden worden of op de site van de Stepping Toes Lifestyle magazine.

Het is niet de bedoeling dat de voor dit blog schrijvende auteurs enkel voor hun eigen websites reclame zouden gaan voeren, maar iedereen, die zich geroepen voelt om hier samen te werken aan dit platvorm van positieve nieuwsvoering, is welkom om ook naar hun eigen blog en artikelen op andere websites te verwijzen. Het bekend maken van eigen materiaal of beter bekend maken aan anderen van zelf interessant gevonden materiaal, zal op deze site worden toegestaan​​.
We adverteren niet echt op deze pagina’s, maar iedereen mag zijn steentje bijdragen om ander boeiend werk kenbaar te maken, door er naar te verwijzen en er zelfs linken naar te plaatsen, omdat we onze lezers kansen willen aanbieden om vele andere gerelateerde artikelen te vinden.

Mogen wij u daarom uitnodigen om onze geassocieerde ‘Gast auteurs’ te vinden op hun eigen persoonlijke blog, welk in de zij marge ook vermeld wordt met hun laatst geplaatste artikels.

Wij wensen u veel leesgenot.

welcome%2Dglitter%2Drose

+

Nota: In België wordt het Nederlands makkelijk terzijde geschoven ten voordele van het Engels waarmee meer mensen bereikt kunnen worden en waarmee het makkelijker is de multiculturele maatschappij in eigen land te benaderen. Maar wij moeten er ook toe bijdragen dat men zich ook blijft uitdrukken in het Nederlands en die taal levendig houdt. De taal is ook rijk aan pareltjes in de literatuur. Wij hopen dat zo enkele mooie Nederlandse gedichten onder de aandacht zullen mogen geplaatst worden. Gehuisvest in Vlaams-Brabant is het ook een kwestie van respect en erkentelijkheid naar de plaatselijke bevolking om hen ook in hun eigen taal toe te spreken. Van hen vragen wij ook begrip dat hun landstaal niet door velen gesproken wordt en omdat wij veel meer buitenlandse  en anderstaligen bereiken is er voor dit blog de voorkeur gegeven aan de handelstaal Engels.

bloggers-for-piece-badge

Wij maken deel uit van de “Bloggers voor Vrede” beweging.
Door op dit embleem te klikken kan u meer informatie verwerven over deze beweging.

Lees ook onze inleiding: Wat te vinden

English readers may find to read:

About From Guestwriters

 

1 Comment

Filed under Aankondiging & Introductie, Nederlandse teksten - Dutch writings

Awards, prizes, Peace and Working together

On the 25th of April 2013 I wrote, on my personal pages, the page Bloggers for Peace. Over there on Marcus’s Space I wondered if it would still be possible to get several people come together to share like-minded thoughts of love and peace. Nearly a year later I must admit I am a little bit disappointed with the meagre result.  On the 29th of March 2014 there were only 4 likes and not one real response or reaction, though there were 9 Pingbacks.

Linking to peacebloggers

Give Peace a chance

Give Peace a chance by promoting it and by sharing your positive thoughts.

I myself did some search and placed links to several other “Bloggers For Peace”, but they never gave me a personal sign or contacted me further to really take further action. Perhaps because I placed it on my personal blog, nobody dared to join. So, I do try at this place. Perhaps a Club does not frighten them off and would give more people confidence enough they may say what they want and write when they want. Those who want to join the guest writers shall be able to publish when they want and how much they want, so they should not be so afraid of restrictions.

Awards givers and receivers

I do find it strange that I can find a lot of American blogs where they throw with all sorts of Awards and Prizes, and do seem to appreciate others writings on peace, spiritual and religious living. But I do never see them getting together and taking action with others or really sharing articles. To me it more often looks like an adventure of getting free advertisements for certain websites or blogs (the initiator of the award). Mostly they say to feel free to accept the Such or such Award, like the Inner Peace Award and to add it on your blog, asking you to keep to just one or two rules. The one to pass the award on demanding to share some kind words with that person, is not a bad rule and can help to spread some nice words, which this world for sure can use more. Some present other rules where we can question what it has to do with peace or happiness. We can see that by a lot of such awards the interest is more placed to the persons themselves, having them to tell about themselves, what they like to eat, read and watch on television or in the cinema. Not really about the project or telling more about their action how to bring peace to others and how to contribute so that people could live better together.

Altogether it looks like the maker of the award can receive more readers to his blog by all the links back to his or her blog.

We are not so much interested in awards, but we would love to see many more people coming together and sharing their ideas, bringing understanding joy and peace to people from all over the world.  This is the magnificent element of the new technology of internet.Everywhere in the world people can read and get to know people from everywhere in the world.

Big mess, noice and information overload

Xenon Halogen Lamp (105 W) with an E27 base, i...When we look at the world we may find one big mess. For many uncertainties about the future increase every year or even every month.
Our world has, to some degree, got used to living with uncertainties about the future – so much so nearly all plan for the present, for this year and maybe next, especially if they have children. There may be a lot of problems in the families and in the world, but every where may be living people who can shed some light in the darkness. When you would put all those little candles, those little light-bulbs together, you would find a major light attracting more people.

Internet offers a lot of noisy and spectacular things and tries to lure people into many adventures looking at certain things and buying lots of things. Insistent invitations to look at a picture, video, or the latest trend lots of people come to live in a sub-real world stuffing themselves with the junk food of audible and visual ‘noise’ and ‘information’.

:

No longer are there pockets of peace in the places we frequent.  Medical waiting rooms, once havens of quiet where the only sound might be the pages of a magazine turning, now have blaring televisions, sometimes competing with music from an overhead sound system. Even the relative silence of libraries is interrupted by clicking keyboards.  Places of worship, too, have become stimulating, noisy spaces in their congregations’ quest to become relevant. And, when was the last time you saw a sign that said, “Quiet. Hospital Zone”? {The need for quiet}

Instilling moments of silence and reflection

We would like to find more souls who do not mind sharing ideas with each other and getting others to know such blogs where time is taken to look into the soul of man, and to look at wonders of the world. Nature has so much to offer, and so many people are gifted to bring the beauty of nature closer to the heart. It would be lovely if we could have such persons who would not mind to bring their talents together on a place like this one, and enable those interested to go from here to the many proposed interesting sites.

Because time flies and we do not have much time it would be marvellous if we could have some people who present us with their selection of interesting material. Yes you perhaps could call it a “Readers Digest” of contemporary times. If you have qualities you would not mind sharing with us, why hesitate, and not join us? You may find here a place where you can place articles which could not find a place on your personal blog or which ad to or even may direct to your blog(s) and blogs you feel could be of interest to others. By presenting your selection you can help others to save time searching, but also wasting time reading less interesting blogs. Because of our limited time short presentations, reblogs of interesting articles will be more than welcome by many readers which can be build up, because there can be found several authors at one place.

Month of Peace

English: Image of the Oslo Business for Peace ...

Image of the Oslo Business for Peace Award (Photo credit: Wikipedia)

In a few days time we are facing the month of April as “Peace Month”. Perhaps lots of activity shall take place in the press and in your neighbourhood. Perhaps more people also would like to look fro more information or would like to do something against all the controversy and  fighting which is going on in this world. Serious teen problems like bullying, violence, drugs, depression, and suicide shall be able to find some more attention. and this would be some subjects we would love to see spoken off on this site. But what also could be interesting is to hear personal experiences how people could cope in live and how they think they could make their live and that of others better.

Looking at the world and reaching to the world

Whilst my lifestyle magazine “Stepping Toes” is more concerned about the way we are spiritually living and looking at it all, from a more religious point of view, here at “From Guest-writers” all subjects can receive a place, seen from non-religious as well as from religious points of view. Most interesting can be also to find some writers, who would not mind to bring up political issues and show us different ways how a society could work, to become a better place to live for every body.

We would like to offer young and older writers the opportunity to reach more readers. The writers themselves shall also be able to ‘earn more’ from writers of every colour, ethnicity, religious faith, sexual orientation, political viewpoint, and country of residence or origin. The public finding more writers in one place, willing also to direct them to still more other writers, by presenting links and reblogs to interesting articles can enrich us all.

Speaker and audience

Here the writer may be the guest-speaker and the audience at the same time. As such he or she will have the responsibility to engage the audience (internetters from all over the world) and triggering the debate, discussions and conversations, this in a world where there is a lot of competition in a (virtual) world where it is not easy to engage the head and heart of the audience which has a short attention span.

By sharing each others work we also want to world to show that there is more unity in the universe than many think.

Our common goal will be to show that by increased focus on each of core areas of expertise we shall be able to give a broad spectrum to our public, and shall be able more successfully bring over our message of understanding and peace.

Getting our of comfort-zone

In order to collaborate, many of us will have to get out of our comfort-zones. Those of us working in the non-profit sector have to learn to operate effectively along side each other so we aren’t trying to “do it all”. We do have to trust that others can do that what they are best in. Each having an other speciality or an other main interest is best to concentrate on the subjects they are good at or which are not yet been tackled or spoken off. We need to focus deeply on our core capabilities and trust others to fill the gaps. But naturally there have to be others willing to come to full those gaps. Therefore we would like to ask all who come along this site and who read this article, to think about joining us and helping everybody to create a way to reach more people with our message for making a better world for all around us.

Better than giving awards and prizes we let others know those sites which could be of interest and do take actively part in spreading good news, up-building words, uplifting stories and designs or pictures, showing the world the beauty which is to find if we want looking for it and seeing it.

Caring people

All those who join us should be people who want to care or who have the right spirit to look and find the “unlimited loving kindness of others”. It should be people who carry the “caritas” in them, the philanthropy and charity, to help others and reduce inequity and suffering while in process becoming caring individuals.

I am convinced, though we may not know the persons individually, with our writings we can reach them and have something to bring to them which can relieve them. In the articles we can point out roots of problems and show solutions to problems. Seeing and recognising the problems in the world, lying them in the “open”, we do have no other choice than to act and react, to relieve the pain of our neighbours. Looking at giving chiefly through the lens of amount of money is inappropriate and belittles the efforts of those who are giving far more of themselves.

Giving is about helping humankind and becoming better people in ourselves; It is a willingness to know your own position and to be aware of the position of others. You shall always find people who are better off and also whoo are worse off. there also would always people you like more than the other. It even can well be there are persons you hate. there are many people in this world who loose a lot of energy hating someone. We would love to bend that energy in the positive sense. We do believe that the more you start to care for that person the more each of you will be growing to each other respecting for what you are.Showing love not hateShowing to the world that we care, this will in the end bring some changes. Every little change will be worth the effort. Whether or not they will react, if they are going to say something to you, and whether they actually feel something towards you.

Hate takes to much time out of your life. It destroys your relationships and makes you a person you don’t want to be. {Hate is for the Weak}

We would like to bring the message to the general public:

Why hate someone and show them that you care more than you say? Why put in all that time and energy for someone you don’t want apart of your life? {Hate is for the Weak}

We want as many people as possible to become part of our world. We would love to see a rainbow-nation, where many ideas may find their appreciation and may construct something nicely.

Nothing is wrong to have an own opinion and being passionate about it. We do hope more people shall be coming out of their shell, to be wanting to become more determined to come out on top and show people they have the right to be where they are or stand in their life.

Jukebox of positiveness

Saswata Mitra tries to bring a box full of shimmer, being fresh, imaginative and alluring, like a jukebox, their perhaps you may ask and get, but also here we would like to offer such a sort of jukebox. We do believe the best medicine is the positive thought. We would love to find more writers and photographers or plastic artists who can share their positive ideas and beautiful pictures to inspire others.

The blog “The Mystic Sandbox ” initiated by Saswata and Navneet, revolves around crisp and precise about stuff that you will be able to relate. We too would like to find writers who manage to offer enough material to which many could relate and get inspired from.

We do not mind presenting people here who may have notions that are contradictory to mainstream conjecture. We do not have to go along with the majority in life. We also could try to convince others they are not so strange or mad to have other ideas than the mainstream. We would like to show others they might have confidence in the way they are thinking and the way they want to go, though it is not how the majority wants them  to go.

Saswata wrote:

“In life, we come across many challenges. Some of them make us who we are while some tell us what we should be. Sometimes it is the opposite. There will be struggle, there will be bad days. Days which would never seem to end. Days which would go on and on, which would keep hurting us till the end. Many of us actually most would give up but the people who wont will be the ones to face the brighter side of the day. The night is darkest before dawn but how can we forget the rainbow after the rain? We understand to love, to give, to endure, to find pleasure, to please but what we do not understand is ourselves during all of this. Life can lie to us and no one will stop it, it can play all sorts of games with us without us even knowing because there is no one controlling it. But whatever happens in life happens for good. Good of all in it..” {Sorry For The Long Absence and What’s Been Going On In My Life!}

We would love to let others see that we all can learn from our own bad experiences and turn them into something good. By sharing each-others experiences we would like to show the love for our neighbours and allow them to have a peep in our own bad and good experiences so they might learn from them as well.

Internet enabling us to bring over a message of peace

Let us all always remember:

“Hate cannot drive out hate; only love can do that.”
-Martin Luther King

and that: when we do not speak, we also give a voice or “speak”, and enable that good, but also bad things, can happen.

Therefore I do hope many will be willing to join and give a voice to spread nicer messages than all the violence we hear every day on the wireless. We also do hope some will like to share some nicer pictures than the awful images we every day get to see on the screens of television and computer.

A small word or many words

We invite everybody who would love to spread a thought of love and peace to join us. Even when they only would contribute once a year, with having twelve writers this would give once a month a thought bringing some positiveness to others. It might be telling about something positive that happened somewhere in the world. Not focussing on all the bad things that happen in this world but giving once attention to something positive, the media may forget or put it somewhere forgotten in a small corner of the so ‘maniest’ page. We sould love to find some facts, but also would appreciate some fiction as  well, that can make us dream or look at the world in a positive way. We would love to see stories that may have a human connection. A real life story. Please remember no story is big or small. Every story matters.

Every one may come forward to share their stories or pictures.  they may do it by acting or reacting on something what is published here or they may offer their services as a co-author. It is a free choice. We also offer a platform where people are invited to share ideas and to talk their heart out.

In case they would prefer to stay anonymous they are also welcome to send in material and we will publish it not disclosing their identity.

In the hope to find many people who would like to come along here to read and to share,

I do thank all those who came along and took some time to linger on this site, and do hope to see them coming back again.

Looking forward to find more people from all over the world willing to share their contributions and letting us know other interesting websites, writers and artists,

Yours sincerely,

Marcus Ampe

When-you-stand-and-shareBloggers For Peace BannerYou too may join a movement the world needs.

We are having a “membership drive” so-to-speak, and we would really love you participation.

The-one-thing-that-you-have

+

Interesting reading:

 1. Inner Peace Award
 2. In A World of Balance There Is Peace and Justice
 3. Absolute truths and simple truths.
 4. February Post For Peace
 5. Poignant Imagine
 6. Peace Takes You
 7. Bloggers for Christ and Bloggers for Peace
 8. Mahatma Gandhi, the Missing Laureate
 9. Martin Luther King Jr. – Biographical
 10. The need for quiet
 11. The habit of being quiet
 12. Project Inspiration is Key: What Inspires Me
 13. Learning in Peace-Time?
 14. Migrants to the West #7 Religions
 15. Why I Am Praying for Putin–and Obama
 16. Disunity in Christ (Part 1)
 17. Disunity in Christ (Part 2)
 18. One Unholy Divided Church
 19. Friday Fruit (03/21/14)
 20. Nelson Mandela – By Their Strange Fruit
 21. In Mandela’s Own Words – By Their Strange Fruit
 22. Mandela the ‘Terrorist’ (Part 1) – By Their Strange Fruit
 23. Mandela the ‘Terrorist’ (Part 2) – By Their Strange Fruit
 24. Microaggressions – By Their Strange Fruit
 25. When discouraged facing opposition
 26. Several quotes about peace.
 27. Not to speak is to speak
 28. Be still and listen
 29. No More Awards Please
 30. Peace Action
 31. All I want is peace!!!
 32. Monthly Peace Challenge – We Are Family
 33. Monthly Peace Challenge: Peace Child
 34. Peace Child – A Bloggers for Peace post
 35. Pax Nation & Peace Child #B4Peace
 36. March B4Peace Post–A Peaceful Resolution
 37. Perspective
 38. Members of the ecclesia uniting and seeking God’s help in tribulation
 39. Unity a Sign of Spiritual Maturity
 40. Am I Crazy?
 41. I’m Confused About My Spiritual Beliefs.
 42. Looking for True Spirituality 1 Intro
 43. Looking for True Spirituality 2 Not restricted to an elite
 44. Looking for True Spirituality 8 Measuring Up
 45. How Does One Measure True Spiritual Satisfaction?
 46. Determine the drive
 47. Bringing Good News into the world
 48. Testify of the things heard
 49. Trying to get the youth inspired
 50. Still, Small Voice
 51. In spite of insight
 52. Knowing where to go to
 53. Do No-Thing: The Power of Self Love.
 54. Crazy Messy Love: [Insert Faith Here.]
 55. Legacy of peace
 56. Its Never to Late
 57. I Was to write about love
 58. Peace Prevails
 59. Being At Peace!
 60. Guard well within yourself that treasure, kindness

Some Fellow February B4Peace posts:

 1. (everydaygurus.com) – The man behind the idea. Monthly Peace Challenge: Mad Men Plus another post
 2. (farawayinthesunshine.wordpress.com) – February post for Peace – help
 3. (professionsforpeace.com) – Happy Birthday to a Warrior for Peace
 4. (professionsforpeace.com) – loving february
 5. (fecthis.wordpress.com) – Please Empower A Compassionate Earth
 6. (ejjudge.wordpress.com) – Kindness — a Bloggers for Peace post
 7. (kmhubersblog.com) – I’ll take the unknown
 8. (taochildseye.wordpress.com) – Weekly Photo Challenge – Love
 9. (300dayjourney.wordpress.com) – Monthly Peace in a Poem
 10. (gloriousmettle.wordpress.com) – A Peaceful Goodbye
 11. (delusion247.wordpress.com) – The Secret to happiness
 12. (taochild.wordpress.com) – A true friend
 13. (heartflow2013.wordpress.com) – Living Love; Day 9 – Daring
 14. (picturesinlivingcolor.wordpress.com) – The Peace Garden
 15. (leazengage.wordpress.com) – one more person promoting peace
 16. (spiritualworldtravelerblog.com) – Peace & Love Are Eternal

++

 >>> This club of writers was initiated by Marcus Ampe founder of the Lifestyle magazine Stepping Toes. <<<

***

Enhanced by Zemanta

8 Comments

Filed under Activism and Peace Work, Announcement, Introduction, Lifestyle, Social affairs