Tag Archives: Ezra Taft Benson

Bedenking: Geloof in Jezus laten zien door zijn leer na te leven


“Tenzij we zijn leringen naleven,
laten we geen geloof in hem zien.”
~ Ezra Taft Benson

 

1 Comment

Filed under Aanhalingen of Citaten, Bezinningsteksten, Geestelijke aangelegenheden, Levensstijl, Nederlandse teksten - Dutch writings