Tag Archives: Echte liefde

Zachte waarden? Hard(t) nodig!

Zachte waarden? Hard(t) nodig!

Is het mogelijk dat wij in tijden van zorg voor de toekomst de verkeerde kant opkijken?

Vaak lijkt de samenleving op een pretpark totdat je je oor te luisteren legt op de binnenkant en peilt naar wat mensen bezighoudt, beroert. Als mensen me vragen of ik ‘even tijd heb om te luisteren’, komen er vaak tranen. Geen mens of hij zit met een pakje. Meer dan we durven toegeven, is er verborgen leed.

Wie heeft tijd om te luisteren?
Weinig mensen. Iedereen holt zijn agenda achterna. Koppels hebben geen tijd voor elkaar, ouders niet voor hun kinderen. Steeds meer relaties lopen uit op een scheiding, steeds minder mensen wagen zich aan een duurzame relatie en steeds meer kinderen groeien op in een stressvolle, conflictueuze of onveilige leefomgeving.

Uit de cijfers van de Gezondheidsenquête in België blijkt dat 42% van de jonge vrouwen tussen 15 en 25 een psychisch probleem signaleert. Ze zijn onzeker en angstig, maar ze zijn wel de moeders van morgen.

Gaat de liefde door een crisis?Mocht dat zo zijn, is het levende weefsel, dat onze samenleving is, in gevaar. Als wij beweren dat de liefde de vervulling is van het leven is het van groot belang dat hardop te benoemen en resoluut voor haar te kiezen. Bond zonder Naam wil daar werk van maken. In al onze projecten en initiatieven staat de mens centraal en gaat onze zorg uit naar diegenen die we dreigen te vergeten. Hierbij gebruiken we niet teveel woorden. We houden van daadkracht. Iets concreet doen voor mensen – dat is het motto.Tenslotte nog dit. Wie beweert dat de economie de motor is van de samenleving en dat meer welvaart meer geluk garandeert, vergist zich schromelijk. Niet het geld – want dat is buitenkant – maar de liefde is de diepere drijfveer die ons helpt om het vol te houden en door te gaan.Zo blijkt de zachtste waarde de sterkste motor te zijn om deze harde wereld draaiende te houden.

– Bond Zonder Naam voor U

+

Engelse versie / English version: Soft values? Needed heart- and- soul!

++

Aanvullende lectuur:

 1. Losgeslagen communicatie in een Vaderschap in herziening
 2. Vruchten van geest beletten hetzij inactief of onvruchtbaar te zijn
 3. Vaderschap complex en uniek verschijnsel 2/2
 4. Christus’ ethische leerstelling
 5. Het eerste op de lijst van de zorgen van de heilige
 6. Liefhebben omdat God ons eerst lief had
 7. Twijfelende aan de werkelijkheid, echtheid en de effectiviteit van Gods liefde
 8. Niemand heeft zulk een grote liefde als hij die zij leven gaf voor zijn vrienden
 9. Angst uitsluitende liefdeEcht geluk, liefde en perfectie
 10. Liefde die werkelijkheid is geworden
 11. Verspreidt liefde overal waar naar je toe gaat
 12. Liefde voor Jezus Christus
 13. De Wet van de Liefde, basis van alle instructies
 14. Wanneeer wij liefhebben is er geen nood aan wetten
 15. De grootste van deze is Liefde
 16. Bewaak goed in jezelf die schat, vriendelijkheid
 17. Dit is ware liefde
 18. Liefde door geloof zonder te zien
 19. Mensen behandelen op betere wijze dan zij doen
 20. Liefde maakt een persoon tot twee en twee in een
 21. Als we elkaar liefhebben, blijft God in ons
 22. De Geest van God brengt liefde bij; geeft hoop, en vrijheid
 23. God laat mijn meedogende genegenheid tolerant zijn en vriendelijk
 24. Niet zien naar elkaar
 25. Liegen omtrent liefdeszaken doodzonde
 26. Geen echo van behandeling tegenover mij
 27. Geketend zijn door de liefde voor een ander
 28. Opstijgend als een arend
 29. Wees druk bezig met het belangrijke teken van geloof
 30. Materialisme, “would be” leven en aspiraties #3Materialisme, “would be” leven en aspiraties #8
 31. De nacht is ver gevorderd 24 Studie 4 Zorg voor de naaste

2 Comments

Filed under Bond Zonder Naam, Levensstijl

Echt geluk, liefde en perfectie

 

*

Echt geluk komt van de vreugde van de goed gedane daden, de schil van nieuwe dingen te creëren.
+
Het is slechts met het hart dat men juist kan zien; wat essentieel is, is onzichtbaar voor het oog.
+
Echte liefde is onuitputtelijk; hoe meer je geeft, hoe meer je hebt. En als je naar de ware hoofdfontein gaat pompen, hoe meer water je optrekt, des te overvloediger is haar vloed.
+
Ieder mens moet naar zichzelf kijken om zich de betekenis van het leven te leren. Het is niet iets ontdekt: het is iets gegoten.
+
Een beschaving is een erfenis van geloof, gewoonten en kennis langzaam opgebouwd in de loop der eeuwen, elementen soms moeilijk te rechtvaardigen door de logica, maar zichzelf rechtvaardigend als paden wanneer ze ergens heen leiden, omdat ze zich open stellen voor de mens zijn innerlijke afstand.
+
De betekenis van de dingen ligt niet in de dingen zelf, maar in onze houding ten opzichte van hen.
+
Perfectie is uiteindelijk bereikt niet wanneer er niets meer aan toe te voegen is, maar wanneer er niet langer iets is om weg te nemen, wanneer een lichaam van haar naaktheid is ontdaan.

–  Antoine de Saint Exupéry

*

English: Antoine de Saint-Exupéry, pilot and w...

Antoine de Saint Exupéry, piloot en schrijvern (Foto credit: Wikipedia)

Antoine de Saint Exupéry de Franse vliegenier en schrijver wiens kind fabel voor volwassenen De Kleine Prins (1943) niet alleen in de leerplannen staat om te worden gelezen, is de persoon die kinderen en volwassenen laat dromen en geloven in hun eigen dromen. Hij is geboren te Lyon, Frankrijk op 29 juni 1900 en overleed op 31 juli 1944, tijdens de vlucht over de Middellandse Zee.
Zijn geschriften verheffen hachelijke avontuur en luchtvaart, zoals in de romans Zuidelijke Post (1929) en Nacht Vlucht (1931) en in de lyrische memoires met filosofische overpeinzingen en meditaties “Wind, Zand, en Sterren” (1939).

Hij vloog als een commerciële, test en militaire verkenningsvluchten piloot en was een publiciteitsstunt attaché voor Air France en een verslaggever.
Hij stierf toen hij werd neergeschoten in oorlogstijd tijdens een missie voor Air Force over de Middellandse Zee.

 +

English  version / Engelse versie > True happiness, love and perfection

+

Vind ook: Wat verzet bergen? Vertrouwen!

+++

 • The Sutra of the Master of Healing (Bhaisajayaguru-Vaidurya-Prabhasa Tathagata) (zenspeaking.com)
  my body should be like a crystal in spotless purity both within and without, with splendorous radiant light, in the majesty of its virtue, sitting serenely, adorned with the aureole, brighter than the sun and the moon, I shall reveal my great power to all the beings in obscurity, in order that they may act freely according to their bent.
 • 49 For 49 (tokenhippygirl.com)
  I feel like I’m better at looking outside of myself, outside of my inner dialogue, to the world beyond.  I realize I’m a small drop in a very large bucket.  And what’s more, when I fall back to being too much in my head, too much about me, I can snap out of it pretty quickly by reminding myself there’s more to life, so much more, than me.  It’s my personal version of a mental slap upside my head.  It’s a wisdom thing.  Something I’ve gained with age.  A certain perspective.  I’m grateful for it.
 • 7 – Essays – Ralph Waldo Emerson (1803-1882) (classiclit.about.com)
  The world of the senses is a world of shows; it does not exist for itself, but has a symbolic character; and a true prudence or law of shows recognizes the copresence of other laws, and knows that its own office is subaltern; knows that it is surface and not centre where it works. Prudence is false when detached. It is legitimate when it is the Natural History of the soul incarnate; when it unfolds the beauty of laws within the narrow scope of the senses.
 • Be Mad At God First (orthodoxyandrecovery.blogspot.com)
  For countless centuries, perhaps even from the beginning, man has often viewed the world with an ‘us-versus-them’ attitude.  His classical approach to life is that those who are not for him are against him, and that those against him are pure evil and a dire threat.
  After all, the ‘Other’ takes our stuff and makes a mess we have to clean up.  The ‘Other’ is selfish and greedy and inconsiderate.  Of course, we are never like that.  We are always perfect.  It is the Them that has all the problems.
 • What Is Evil (tvtropes.org)
  Characters have all sorts of reasons for bringing up the subjectivity of morality – perhaps they are the Constantly Curious Philosopher who wants to get to the bottom of things; perhaps they are The Fettered, acutely aware of the difficulty and complexity of their quest, moral hazards included; and then perhaps they are trying to fundamentally shake some kind of hero who believes themselves to be acting in the name of absolute good. This last flavor is by far the most common, and is a favorite tactic of the Straw Nihilist, the Card-Carrying Villain, and The Übermensch who adheres to Blue and Orange Morality and believes himself Above Good and Evil.

4 Comments

Filed under Aanhalingen of Citaten, Levensstijl, Nederlandse teksten - Dutch writings, Voelen en Welzijn