Tag Archives: Ecclesia

Jezus volgen bevrijdt van faalangst en prestatiedruk

In onze huidige maatschappij wordt er langs vele kanten druk geoefend op de mens.

Veel mensen worstelen ermee dat ze zich niet aanvaard of begrepen voelen. Er ligt een grote druk op onze schouders om te presteren. Faalangst ligt op de loer. Oh zo dikwijls gaan wij onszelf vergelijken met anderen en vinden ons dat niet goed genoeg. Wij lijken niet de toppen te bereiken die wij graag zouden bereiken.

Wij zien in deze wereld hoe mensen zich anders trachten voor te doen op de sociale media. De ‘vriend’ of Facebook lijkt op Facebook een andere persoon te zijn dan diegene die we in het echt kennen. Wat wij ook kunnen zien is dat dikwijls personen om zelf overeind te blijven, een ander in niet enkel in hun gedachten onder uit  halen maar ook in hun woorden ze omlaag trachten te halen.

Wanneer heb je het lef om je fouten toe te geven, zodat ze niet als een last op je schouders blijven liggen?
Wanneer heb je de ruimte om een ander te vergeven, zodat je niet door wrok wordt opgeslokt?

Zij die zich Christen voelen moeten zich de natuur van Christus aanmeten. Als Christus moeten zij open staan voor iedereen,ongeacht hun aard, ras of overtuiging. Dezer dagen zien wij hoe in vele West Europese landen hiertegenover gezondigd wordt en hoe velen zich keren tegen de vele vluchtelingen. Velen hebben vergeten wat eigen christen zijn inhoudt.

Velen voelen zich door anderen belaagd of in de hoek geduwd. Zij zien dat anderen plaatsen innemen die zij zelf graag hadden ingenomen of die hen ongerust maken omdat zij zich dan in een minderheid of benadeeld voelen.

Wij moeten open staan dat anderen worden geholpen en soms ook dingen krijgen die wij zelf niet hebben. Steeds moeten wij opletten dat jaloersheid ons niet overvalt.

Regelmatig doordat wij zien dat anderen dingen krijgen die ons niet lijken toe te komen, voelen wij ons mislukt. Dat gevoelen haalt ons nog verder naar beneden en doet ons verhinderen nieuwe of andere stappen te ondernemen. Het laat ons nog meer twijfelen aan ons zelf.

Om faalangst te vermijden kunnen wij best kijken naar die eenvoudige man die enkele eeuwen geleden zijn arbeiders familie verliet om rond te trekken en mensen er van te overtuigen dat er Iemand is Die ons vooruit trekt en Die ons het meest ideale leven kan bezorgen. Die arbeiderszoon was er van overtuigd dat de Oude Geschriften vol met wijsheid stonden die wij voor ons leven kunnen gebruiken. Hij ging daar dan ook verder op in en verklaarde vele van die geschriften. Hij was een meester verteller en een zeer groot leraar. Velen werden ook door zijn vertellingen aangetrokken alsook door de vele mirakelen die hij deed. Anderen werden hierdoor nijdiger op hem en gingen zelfs zo ver in hun na-ijver dat zij hem wilden doden en er ook voor zorgden dat die leermeester aan een paal werd opgehangen, zoals moordenaars om het leven werden gebracht als straf.

Ook al werd hij verguisd ging die Nazareense man voort en werd hij niet ontmoedigd om het Goede Nieuws te blijven verkondigen. zo een kleine twee duizend jaar geleden waren er ook vissers die zich geroepen voelden om deze man te volgen; Zij zagen ook hoe hij regelmatig beschimpt en bespot werd, maar hoe hij zich daar niets van leek aan te trekken. Zij nochtans waren meer dan eens bevreesd om te laten zien dat zij met hem betrokken waren of voor wat zij geloofden te uiten. tot dat zij kracht van de Heilige Geest kregen. Dan voelden zij zich gesterkt en durfden zij in vele talen spreken.

Jezus was dan al weg. Hij was niet letterlijk bij hen, maar toch voelden zij Jezus zeer nabij. En dat is wat wij ook horen aan te voelen. Dat Jezus dicht bij ons is als wij hem in ons hart willen toe laten. Dichtbij Jezus, daar is die ruimte te vinden die ons rust in ons leven kan geven. In jouw eigen omgeving zou het in de kring van gelovigen moeten zijn dat je samen met hen Jezus aanwezig voelt. Zij die problemen hebben op het werk of zich verstoten voelen in de maatschappij, moeten juist daar in gemeentelijke kring, de ecclesia, zich opgenomen voelen door broeders en zusters in Christus. Juist in de gemeente zou je uiteindelijk de veroordeling voorbij moeten kunnen komen.

Wij horen dat vele mensen in hun geloofsgemeenschap niet echt die verbondenheid voelen. In vele kerken is er helemaal geen persoonsgebonden verwantschap met Christus voelbaar. Christenen moeten in wezen familieleden van Christus alsook van God zijn. Men moet in een geloofsgemeenschap deel uitmaken van dat groter geheel wat wij het Lichaam van Christus noemen. Daar moet verbondenheid zijn. Daar mag er geen plaats zijn voor na-ijver, jaloersheid of haat.

In meerdere kerkgemeenschappen zien wij dat men niet snel klaar staat om anderen op te vangen. Ook merken wij dat in meerdere kerken er geen verlegenheid meer heerst om vies op te kijken naar anderen, kwaad te spreken over anderen of te roddelen. Voor vele dingen is er zelfs geen schaamte meer.

Willen we vruchtbaar leven met Jezus, dan moet dat onkruid eruit en moet er ruimte gemaakt worden voor het volgen van Jezus.

Ware christenen moeten al de moeite doen om in Jezus zijn voetsporen te stappen en als het ware als hem te worden. Één met Christus zijn houdt in gelijkaardig als hem te zijn. Zo mag er dan in onze persoonlijkheid geen plaats meer zijn voor het slechte of voor datgene wat God niet wil. Zoals Jezus de Wil van God deed moeten wij ook er toe komen om volledig de Wil van God te doen.

Hoe meer wij er aan werken om zoals Christus te worden zullen wij merken dat vele angsten zullen gaan verdwijnen. De prestatiedruk die uitgaat van deze materialistische wereld zullen wij niet meer zo gaan voelen, daar wij zullen beseffen dat dit leven en deze tijd maar een tijdelijk gebeuren zijn. Het is vergankelijk terwijl wij kunnen uitkijken naar iets onvergankelijks. Dat onvergankelijke berustend op de hoop die gegeven wordt in de geschriften zal ook iets zijn waar wij naar zullen kunnen uitkijken in vertrouwen, want op God kunnen wij rekenen, terwijl wij niet op elke mens kunnen rekenen.

Door het schild van Christus aan te trekken zullen wij voldoende gewapend zijn om de tegenstanders van God aan te kunnen. Door op God te vertrouwen en ons in Zijn handen te geven zullen wij er op aankunnen dat wij onder Zijn hoede ons werk naar best vermogen zullen kunnen verwezenlijken en dat wij er dan ook niet voor beschaamd hoeven te zijn. Wij zullen tevreden zijn met de riemen die wij gekregen hebben om er mee te roeien. Wij zullen dan ook die riemen durven te gebruiken en verder de stroom opwaarts durven gaan.

Laat ons in Jezus en zijn hemelse Vader vertrouwen en ons in hun handen leggen. Met Jezus hebben wij de beste voorspreker bij God en zullen daarom niet hoeven te vrezen.

er is helemaal geen reden voor controle verlies wanneer jijzelf over jezelf de controle wil geven aan Hem die Jezus ook volde, de Enige Ware God, de Elohim Hashem Jehovah.

+

Voorgaande

Goed Nieuws brengen met en door voorbeeld

Voor Katholieken ook een jaarthema rond barmhartigheid

De aanduiding door Paulus en Jacobus van de werken die wij horen te doen

Kom binnen en zet u

Wie luistert, ontwikkelt de gave van het spreken

++

Aanverwante lectuur

 1. Fragiliteit en actie #8 Eerste Wetsvoorziening
 2. Valse profeten en leraren als roofzuchtige wolven in schaapskleren #1 Stromen van gelovigen
 3. Valse profeten en leraren als roofzuchtige wolven in schaapskleren #4 Ambitieuze mannen, verdraaide woorden en akkoorden met wereldleiders
 4. De familie Palache, Joden en Ontroerende onzin
 5. Jehovah kan hem staande houden
 6. Christenen die het juiste hart hebben om anderen te roepen om naar God te komen
 7. God liefhebben en Bekommeren om je medemensen
 8. Verzoening en Broederschap 7 Eén zijn
 9. Missionaire hermeneutiek 5/5
 10. Paulus en Jakobus hulle skryf oor geloof en werke

+++

Gerelateerd

 1. Ons Onderwijs Is Een Panopticon
 2. Prestaties, bijles, diploma’s
 3. Persoonlijke & Zakelijke Oplossingen
 4. De steun van een boek
 5. Een beetje verloren
 6. Faalangst
 7. Faalangst, stop
 8. Faalangst? Controleverlies?
 9. Week 9: Rosanne slaagt op het Faal Festival
 10. Week 3: Nienke krijgt stoom uit haar oren
 11. geheel vrijwillig
 12. Ben jij een eeuwige twijfelaar?
 13. Zing, dans en lach net zoals een kind dat kan
 14. Zie jezelf in een nieuw licht
 15. De Nazarener
 16. Bewijs!
 17. Wat kan mense aan ons doen?

5 Comments

Filed under Activisme & Vredeswerk, Geestelijke aangelegenheden, Gezondheid, Levensstijl, Nederlandse teksten - Dutch writings, Positieve gedachten, Religieuze aangelegenheden, Sociale Aangelegenheden, Voelen en Welzijn

72 Synod Fathers on the topic “The vocation and mission of the family in the Church and the contemporary world”

World Youth Day is a popular Catholic faith th...

World Youth Day is a popular Catholic faith themed international youth event initiated by Pope John Paul II but those very enthusiast youngsters do not always come out very happy families and often meet lots of friends from new assembled families (Photo credit: Wikipedia)

72 Synod Fathers got together at the Vatican to look after family life, debating at the Synod on Marriage and Family from October the 4th until the 25th.

The Vatican spokesman Fr. Federico Lombardi said this synod wants to give more space to the various language-specific groups (circuli minores) and under the new proceedings, there will be a commission of ten Synod Fathers nominated by the Pope, who will follow the work of the assembly.

Pope Francis I in his brief speech underlined that this Synod is to develop in continuity with last year’s Extraordinary Synod. He said that

“three documents from the last Synod are to be considered official: the opening speech, the concluding speech and the final relatio synodi.”

The clergy has a year time to go locally in debate and to come to some conclusions which should be further discussed in Rome. Additions were made to this concluding document between the 2014 assembly and the start of this October gathering, with contributions received by the Synod secretariat, which then turned it into the Instrumentum laboris – the Ordinary Synod’s working document – “with the Pope’s participation”.

Catholics and those interested in the Catholic Faith should know that

Catholic doctrine on marriage has not been touched, no one called it into question in this assembly or in the Extraordinary assembly. It has been preserved in its integrity”.

the Vatican spokesman Fr. Federico Lombardi said, adding,

“We must not let ourselves be conditioned or limit ourselves seeing the question of communion for remarried divorcees as the only problem”. Instead, “the Instrumentum laboris requires a broader outlook.”

When the cardinals a few years ago choose a cardinal coming from a free-thinking religious society known to question Vatican directives and church teachings, they probably had not expected the new elected pope would become so popular and so forthcoming to the general public; Question is now how much does this pope wants to be open to the changed society where some governments even to introduce a third sex, taking into account those who have a dual sex or have changed their sex and want to have normal relationships as well. As the first Jesuit pontiff, Pope Francis I is also working in response to a 1990 call by Pope John Paul II in his Ex corde Ecclesiae (From the Heart of the Church), for closer ties between the church and Catholic colleges.

Those who hoped that Ex corde would usher in rapid change have also been disappointed. Many advocates maintain that the bishops have never fully enforced its guidelines. Catholic colleges still remain highly autonomous and do more or less what they want. When I talk to American Catholics outside academe, most draw a blank when Ex corde is mentioned. When Pope Benedict XVI addressed Catholic educators during his visit to the United States in April 2008, he made no direct reference to the Apostolic Constitution. {Catholic Colleges 20 Years After ‘Ex Corde’}

“Catholic identity” and “faith and reason” since that call have been circulating, bolstered by Pope John Paul II’s 1998 encyclical Fides et Ratio (Faith and Reason), which was widely discussed on Catholic campuses worldwide. But the Catholic Church did not seem to come to reason and had even more difficulties to address other gender feelings than in the 1960ies. The clergy came to exclude more and more people. Also having difficult family issues made even more Catholics shunned by their church. The exclusion of many parishioners made the churches run faster empty. Feeling the water at their mouth, nearly drowning some Catholic church fathers are aware that there must come an end to exclusionary language and a strong emphasis on embracing reality as it is.

“We should not be afraid of new and complex situations.”

says Basilian Father Thomas Rosica, the Vatican’s English speaking language spokesperson,who was speaking at the briefing of the Synod’s second day in the Vatican press office, with its director, Father Federico Lombardi, Italian Archbishop Claudio Celli, and Canadian Cardinal Paul-Andre Durocher.

Fr. Rosica Speaks on Synod Delegates, Fathers Discussing the Need to Embrace People Where They Are

The importance of changing language used to address certain difficult situations, Fr. Rosica said, was highlighted.

“The language must be renewed,”

he said, noting how this is especially appropriate and linked to the Extraordinary Jubilee Year of Mercy which Pope Francis has declared, December 8, 2014 – November 20, 2015.

“The Jubilee of Mercy requires a language of mercy,”

he stated. Father Rosica underscored how language ought to always be inclusive, rather than exclusive, particularly for homosexuals.

“In particular, when speaking about homosexuals or gay persons,”

he said,

“we recognize them for who they are: They are our sons, our daughters, and brothers, sisters, neighbours and colleagues.”

Not only the Catholic Church is struggling with that subject of feelings people can have for people of the same sex. When you look at the net in Christian circles the gay matter may be a seriously discussed parcours where some so called Christians may use a terrible language or send horrible messages to those who are having other preferences than the mainstream people in our society.

Healthy seriously sane people are sensible enough to approach this matter with much caution and are aware that it is much more complicated than it looks at first sight. Most religious organisations from whatever denomination do know that it is not easy at all to convince people of the value of God’s Word.  They all know also how difficult it is nowadays to build up an ecclesia or church and to have that church grow. It might well be that it looks like we are living in a marvellous world, people over here are confronted with loads of problems and often need social, psychological and communal help. There is a huge need today for pastoral work. Also the Catholic Church knows that a better approach is needed for couples living together, to welcome and help them move forward toward a fulfilling married life, one which says:

“Look, God loves you as and where you are, but God doesn’t want you to stay there. He wants you to go further.”

A common suggestion of the delegates, Father Thomas Rosica noted, was not only for greater preparation before entering into marriage, but to continue into its early stages to help couples adapt to their lives as spouses.

Moreover, the synod fathers and delegates spoke about the role and treatment of the elderly, especially for their importance in transmitting the faith and values with in families.

There are Americans who think that dissident Catholic pressure groups — aided by the liberal media — are feverishly working to dismantle vital Church teaching on marriage and family at this Synod on the Family in Rome. The American TFP was joining forces with over 20 more pro-family groups around the world to collect as many signatures as possible before this Synod started. They want others to believe that

they are bombarding the Holy Father and the Synod Fathers right now with messages of revolt against traditional moral values as they lamor for “change, change, change” inside the Church. {Filial Petition to Pope Francis}

+

Find also:

 1. Two synods and life in the church community
 2. A synod not leading to doctrinal changes because it is about pastoral attention
 3. Different assessment criteria and a new language to be found for communicating the faith
 4. People of 2013
 5. Liberation, salvation and the Latin American voice entering the Vatican
 6. Slum pope joins Catholic jamboree on famous beach of Copacabana
 7. Marriage covenant
 8. Marriage vows
 9. Same-sex marriage or Gay marriage
 10. A philosophical error which rejects the body as part of the human person
 11. Helping against or causing more homophobia
 12. A so called man of God say Christ was wrong about marriage
 13. Antichrist and The Most Hated Family in America in crisis
 14. Westboro Baptist Church and Catholic Truth against Nelson Mandela
 15. Tony Campolo Calls for Full Inclusion of LGBT Into the Church
 16. Mixed marriages
 17. Child marriage
 18. Bible Guidelines for a happy marriage
 19. That We May One is a book for married couples about awesome marriages
 20. Manifests for believers #1 Sex abuse setting fire to the powder
 21. Manifests for believers #2 Changing celibacy requirement
 22. Child sexual abuse
 23. What’s church for, anyway?
 24. Liberal and evangelical Christians

 +++

Further reading

+++

18 Comments

Filed under Headlines - News, Lifestyle, Religious affairs, Social affairs

To find ways of Godly understanding

Chad Graham of Onetheology.com is not affiliated with any religious organization, denomination, or church. He thinks

pastors have a responsibility, just as doctors and mechanics do, to become experts in their field for the benefit of society and the expansion of the kingdom of God. {Pulpit Authority}

In his article Pulpit Authority he looks at our world where people try to find specialists in different fields. For him it seems theology, doctrine, or philosophy are essential parts of a church community. It looks like a church cannot exist for him without such leaders who have gone to colleges where they were trained to become specialists in theology, doctrine, and/or philosophy.

He also gives the impression that people are not able to get authority without such an education. Though he forgets for the Word of God, they should not so much receive their education from man but more from God Himself. It seems that a lot of religious leaders, pastors and priests exclude God Himself from the educational field. Too many forget that it is the Word of God as given to mankind in the Holy Scriptures which can educate and edify man. Real knowledge about the True God can come straight ahead from the Bible itself. We do not need lots of theological works to give us an idea about Whom God is and what He has done. All is written down in the Bible. That Book of books is sufficient enough. though we do agree other books may help further to give more insight or to make the way of understanding shorter.

Also when we have several believers it is best that they do come together at regular times. We may not forget one of the tasks Jesus had given his followers was to come together, to  assemble or to gather with like minded, at regular intervals. The followers of Christ had to become part of the Body of Christ and should find unity in that body (the Church). Organising such a system or community demands work and organisation itself. Wherefore certain people can take charge to organise those meetings and to make the arrangements to keep that community of believers alive. Pastors or elders may well be the persons to do such a thing.

Pastors

Pastors (Photo credit: Wikipedia)

The Church needs pastors and leaders who wield their pulpit with authority. {Pulpit Authority}

writes Chad Graham, who also finds that

We need pastors who see their lack of knowledge and work hard to remedy it. {Pulpit Authority}

For him it looks like everything in the church-community turns around a or the Sunday service.

Next Sunday is right around the corner and congregations will show up to hear their beloved pastor deliver his sermon—with authority. {Pulpit Authority}

He does know that reason is not necessary for, or is even opposed to, faith.

However, this position will be showed to be false and the enterprise of apologetics shown to be biblical and worthwhile through the survey of the theological justification for it. {Is Apologetics Biblical?}

It is not because the Elohim frequently throughout the Old Testament got His prophets use rational arguments and verifiable evidence to justify their beliefs in God, that today we do need people to show up arguments ,by having full proof of they being educated by a college enabling them to reason about those matters.  Those prophets in the past, not all, went to a high school (universities did not exist yet). God also used non-educated people to go out and to throw out the fishnet for man. Jesus his disciples were not all doctors in medicine like Luke, or doctors in philosophy, nor where the apostles or preachers learned scholars like Paul, but were also ordinary labourers, men and women who used their hands to earn their living.

The writer seems to overlook what he himself quotes:

God, speaking through His prophet Isaiah, said,

“’Come now, and let us reason together’” (Isaiah 1:18). {Is Apologetics Biblical?}

Clearly it was the Most High who invited man to reason with Him. Together they had to plan things. Today it is not different. We too, ourselves have to reason with God. We ourselves have to go into conversation with God. We do not need priests any more, other than the high priest Jeshua (Jesus Christ).

The Supreme Being was,

and is, not opposed to reason when it comes to God, the truth, and the Bible. It is even possible that the account in Genesis 1 of creation was written as an apologetic against the mythical creation stories of other cultures in the Near East. {Is Apologetics Biblical?}

As written already in earlier writings, each individual is created in the image of God and has some inner feeling to look for his own being and for that Divine Creator Who made it possible to be, without Him “The I am Who Is the Being” there is no life possible. Chad Graham knows what we all should come to know, that

The stars, oceans, mountains, and planets were not gods nor were they controlled by gods. Rather, the one true God, Yahweh, brought those things, and everything, into existence and continues to sustain them in their existence. This latter element is a testament to the fact that God exists and has a plan and purpose for creation. {Is Apologetics Biblical?}

“The Old Testament does not often dwell on why we need to do apologetics, but rather it simply sets out its apologias for those with eyes to see. {Philip Johnson, Apologetics, Mission, and New Religious Movements: A Holistic Approach. electronic edition (Salt Lake City, UT: Sacred Tribes Academic Press, 2010), 125-26.}

It is handy and best to have some one to encourage people in the community of faith to engage in spiritual warfare and intellectually struggle for religious truth. But it surely do not all have to be people who had a university degree in theology. It is not to have much knowledge about the different gods and about different human theories about those gods and forms of worshipping. We do need people leading a congregation who have sufficient knowledge and belief in and about the Only One True God, the Elohim Hashem Jehovah. Other gods are not really of any importance. Scriptural knowledge must lead in the forefront and not a knowledge about all sorts of human fantasies and human writings around godheads.

From the evidence in the Old and New Testaments, the examples of Jesus and His apostles, and God’s character in wanting Himself to be made known, there is much theological justification for Christian apologetics. Thus, fideism and any other argument against apologetics fall flat. Rather, it is shown to be a duty of the Christian to “contend for the faith” and “give a defense.” And it is also shown to be useful in evangelism since many biblical accounts record people being saved after hearing a reasoned account of the gospel. {Is Apologetics Biblical?}

That reasonable account of the gospel is best given by some one who truly believes and lives according to that faith in the gospel, being the Word of God. We can find many priests and pastors who earn their living by ‘holding church’, but do not really belief in God and some even not in Jesus (the son of God). Also we may find lots of priests and pastors who are as weak as any other man, also elders, who are not able to live up to the faith, Christ and God requires from godly man. The last few years lots of scandals came in the news and many priests, pastors and so called educated theologians became defiled by atrocious things they had done. Church can do without them. Church can better use people who really belief in what they preach and do what they demand from others to do.

In the world of theology we can find lots of different writings bringing words against each other, words for sure which could potentially spark a lot of controversy, but worse, also lots of words which could bring people further away from Biblical truth.

Some theologians do know and

oftentimes think what seminary enrollment would look like if they pose a picture of Dr. King dead on a balcony on their fliers. What if they made a banner of Bonhoeffer hanging from the gallows? What if they Really showed what happened to Paul, Peter, James, and our Lord? What would enrollment look like if they showed us what would happen if we truly allowed our academics to be the impetus for our actions?

They know exactly what would happen.

That’s why our brochures are filled kids playing ping-pong. {The Subversive Scholar: The Danger of Being a Theologian in the 21st Century}

Theology without spirituality is a sterile academic exercise. Lots of countries do have universities offering courses in theology, where more time is spend on human writings about philosophy and theology than on the study of the Holy Scriptures themselves. The spiritual factor is often missed out and mostly the courses are given from the only point of view to be taken, that of the own denomination. As such in Belgium most Christian universities are Roman Catholic and offer theology to form people thinking the Roman Catholic way. In Leuven there is also an opening for protestant thinking, but also there only one way or protestantism is allowed to be the backbone to succeed end of year tests.

Street pastors

Street pastors (Photo credit: Wikipedia)

It is not so much the words of human beings we do have to study, but we should make sure that we come to know what is written in the Bible, God’s infallible Word and take careful heed to do the commandment and the law which Moses the servant of the Elohim commanded to God’s people. If we want to belong to God’s people we should live up to it and love the Adonai, Almighty God and worship Him as our only One God, walking in all His ways, keeping His commandments. It is not required from any person to be a follower of any other man than Christ Jesus. He is the cornerstone of the church and not a theologian or some one who can proof that he has received a degree in theological studies. We have to follow Christ Jesus and to hold fast to his heavenly Father, Jehovah God. We do not have to serve churches of man, but be part of the Body of Christ serving the only One Eternal God with all our heart and with all our soul.

We should remember Joshua who gave the departing ones from Egypt a word of exhortation,

Jos 22:5 RNKJV  But take diligent heed to do the commandment and the law, which Moses the servant of YHWH charged you, to love YHWH your Elohim, and to walk in all his ways, and to keep his commandments, and to cleave unto him, and to serve him with all your heart and with all your soul.

The writer of etsop95.wordpress.com remarks

You will note in this word from Joshua two important ideas. First, the Israelites were to pay attention to the Lord and do exactly what He said. Second, they were to have their motivation (love) properly in place. This is the idea behind what some people disparagingly call “pattern theology.” Those who do so speak about that which the Lord set in place! {The Pattern}

When people do find God and decide to become baptised, receiving a “new birth”, we and theologians may not forget that it is the work of God and not of us, elder or theologians

since one can’t “join” the family of God (a work of man, presumably), it is a work of God when one is “born” into the family of God. {The New Birth (2)}

Portrait of a pastor at the age of 35.

Portrait of a pastor at the age of 35. (Photo credit: Wikipedia)

Too many people stay in the tradition of their family and keep to the faith-group they were born into, though they may not believe or not practice their views. Real faith should come from own choices being made by adult thinking and wise decision.

It is not the result of parental descent, of one’s own willpower, or by “any of man’s religious creeds, systems, or ceremonies.” The new birth is of God; it is a miracle and only God can perform it. {The New Birth (2)}

It is by allowing the Power of God come into our body that our soul (our being) can be transformed. It is the individual who has to make the right decision and allowing God to work in him or her. Only then a spiritual birth, not a miraculous one, can take place.

Nothing in nature has been suspended for one to be “born again.” {The New Birth (2)}

It is when one hears God, and is prepared to do what He wants form His creation that one can become whitewashed and be baptised by the Spirit. Those receiving the Spirit of God than can take up the tasks Jesus has given his disciples and go out to the world, to others, so that they too may find God and convert to the true faith.

Without the foundation in place the strength of a local congregation is only perceived (imagined), not real. {Strength in the Local Church}

It is not necessary by an education institute that we shall come to the God of gods. All Christians should recognise that it is Jesus is who is the way. The Bible tells us even more, that he is the truth, and he is the life. Not the theologians are going to be able to give us life.

Thus, if anyone would know of truth, if anyone would know the way, if anyone would enjoy life, then one must go through Jesus.{Strength in the Local Church}

Furthermore, Jesus said,

“But why do you call Me ‘Lord, Lord,’ and do not do the things which I say?” (Luke 6:46)

We should believe what Jesus says and not so much what theologians say, certainly not when in contradict with what Jesus says. so, when we go to a church where things are preached which contradict Bible sayings we should sincerely reconsider what we want to do and where we want to stay. Do we want to follow human doctrines or Biblical doctrines?

We should look at those theologians and question their thoughts and remember what some students could say about their college

With so many of our finest finishing up at denominational institutions, however, breathing the air of seminaries and schools of theology and salivating at the feet of theologians, we’ve lost our mettle against the idea of theology. {Harding University, twice}

As members of the Body of Christ we never may forget that in the church “educated” men also make mistakes.

There are numerous instances when you have two highly degreed men on the opposite sides of an issue. Some do not have an understanding of the implications of certain “facts” that they read. For example, if someone says

“Scholars believe that Mark was written before the other gospels.”

Would we question that? Is it even important? Some may teach that Mark was written first and have no other implication in mind; however, there is a large group of religious scholars that do not respect the inspiration of the Bible and the dates of the completion of the gospel is one of their places of attack.{Systematic Theology, Rex A. Turner, Sr.}

Too often in theology the focus is not on the subject we as members of the Body of Christ should worry about. It does not matter when and by whom a certain book is written. We do need to know the content and where to look for. The order in which the gospels were written is not the issue per se. What matters most is what is written between the lines and not a Pharisaical theological explanation and historical facts. Historical facts may help to place everything and to see the truth of it, but are not the main issue.

G.C. Berkouwer said:

“We live in a time when even theology is exploding with new and revolutionary problems. There is a danger that the serious student will be so impressed by all the problems in theology that he will circle all certainties by a ring of questions. When this happens, an inverse Pharisaism sets in. The doubting student says:

I thank thee, Lord, that I am not as certain as those naïve people. Let Luther say it again: Spiritus Sactus non est scepticus. Indeed, the Spirit is not a skeptic.” {Bales: certainty is not Pharisaism}

English: Example of appendix from New World Tr...

Example of appendix from New World Translation of The Holy Scriptures, study edition (Photo credit: Wikipedia)

In the ecclesia, our Christian community, house church or church-hall or other church-building, we can come together, meeting with brothers and sisters in Christ, having elders, pastors or priest, non-educated and educated people, all together in humbleness wanting to share the same gospel. In that gathered community, the parish, it is not so much the teaching of a theologian, but the teaching of the Spirit which will unsettle false positions and false attitudes,

but it unsettles them by means of truth and not by means of relativism.  {Bales: certainty is not Pharisaism}

It are all members of the ecclesia who have to work together and to share ideas together, not one thinking the other better or worse to give gospel messages. All should follow the task given by Jesus to explain to the lost who the people of God are and why we have to make the right choice to be distinct from the false religions that exist, including those that call themselves Christians but are not, fail to do their duty of proclaiming the gospel of Christ or the gospel of salvation and of the Kingdom of God.

We do not have to have a special platform or pulpit and especially trained people as the only speakers in our community. All people do have to have their ‘input.’ all have to make an effort to help each other to grow in the faith. All have to help the ecclesia to grow and have to make sure that the Body of Christ can continue to grow.

Lets make work of it!

+

Preceding articles:

Living in the Wilderness

Getting out of the dark corners of this world

An uncovering book to explore

May we have doubts

Passover and Liberation Theology

Daring to speak in multicultural environment

In Defense of the truth

Looking for a shepherd for the sheep and goats

When believing in God’s existence and His son, possessing a divine legislation

Not making yourselves abominable

Where are the female writers

Perishable non theologians daring to go out to preach

What Should I Preach ?

Preaching Christ Is Not Enough

How To Get Started In Sharing Your Faith As a Christian

Perishable non theologians daring to go out to preach

++

Further reading

 1. The gods or mighty ones
 2. Jehovah God Almighty – greater than all gods
 3. People Seeking for God 6 Strategy
 4. God giving signs and producing wonders
 5. Elohim, Mar-Yah showing His wonders
 6. Necessity of a revelation of creation 12 Words assembled for wisdom and instruction
 7. Being Religious and Spiritual 7 Transcendence to become one
 8. Being Religious and Spiritual 8 Spiritual, Mystic and not or well religious
 9. Church has to grow through witness, not by proselytism
 10. Which Christian sect is the only true Christian church?
 11. Not everyone in the churches of Christ are “ungodly”
 12. Looking for True Spirituality 1 Intro
 13. Why think there is a God (4): And the Rest …
 14. The Presence of God
 15. The importance of Reading the Scriptures
 16. Bible God’s Word – to edify
 17. Looking for wisdom not departing from God’s Word
 18. Bible in the first place #3/3
 19. The holy spirit will bring back to your minds all the things told
 20. True God giving His Word for getting wisdom
 21. Words to inspire and to give wisdom
 22. Eternal Word that tells everything
 23. Bric-a-brac of the Bible
 24. We should use the Bible every day
 25. Feed Your Faith Daily
 26. God’s wrath and sanctification
 27. Bible containing scientific information
 28. The mythical conflict of science and Scripture (2)
 29. Self-development, self-control, meditation, beliefs and spirituality
 30. Atonement And Fellowship 1/8
 31. How Many were Bought
 32. Approachers of ideas around gods, philosophers and theologians
 33. An anarchistic reading of the Bible—(1) Approaching the Bible
 34. An anarchistic reading of the Bible (2)—Creation and what follows
 35. Van Til’s An Introduction To Systematic Theology
 36. Van Til interacting with Bavinck and Calvin on Natural Theology
 37. Christianity without the Trinity
 38. Position of the Bible researcher
 39. Missional hermeneutics 1/5
 40. Missional hermeneutics 5/5
 41. Epicurus’ Problem of Evil
 42. Christendom Astray The Devil Not A Personal Super-Natural Being
 43. Catholicism, Anabaptism and Crisis of Christianity
 44. Some one or something to fear #3 Cases, folks and outing
 45. Theology without spirituality sterile academic exercise
 46. Myth 12: The Hyper-Grace Gospel Makes People Lazy
 47. Pulpit reserved for the pastor
 48. May the Lord direct your hearts to …
 49. Victory in rebirth
 50. Rebirth and belonging to a church
 51. Parish, local church community – Parochie, plaatselijke kerkgemeenschap
 52. Intentions of an Ecclesia
 53. Congregate, to gather, to meet
 54. Meeting – Vergadering
 55. Contribution – Contributie, bijdrage
 56. Faith is a pipeline
 57. Evangelisation, local preaching opposite overseas evangelism
 58. Trusting, Faith, Calling and Ascribing to Jehovah #17 Sorts of prayers
 59. Being Missional
 60. Missionary action paradigm for all endeavours of the church
 61. Theologians and a promised Spirit to enlighten us
 62. No other god besides Jehovah who gives all explanation
 63. Politics and power first priority #2
 64. Belonging to or being judged by
 65. Writers needed to preach to non-believers
 66. Good or bad preacher
 67. What Should I Preach ?
 68. Determined To Stick With Truth
 69. Oratory Style
 70. 2013 Lifestyle, religiously and spiritualy

+++

Continued reading:

+++

 

59 Comments

Filed under Educational affairs, Religious affairs, World affairs