Tag Archives: Deborah A. Bowman

Waar ging ik fout?

Oké, het leven is moeilijk

Ingewikkeld, complex, ruw

Het hoort zo te zijn

Hoe kunnen we zien

Waar we de weg kwijt zijn geraakt

Tenzij we kunnen uitdokteren waar we verkeerd gingen?

Hier is het pad van het leven te vinden; wees sterk!

Deborah A. Bowman (Where Did I Go Wrong?)

Schaduwrijk pad in zonlicht

+

Oorspronkelijke tekst

Where Did I Go Wrong?

 

1 Comment

Filed under Aanhalingen of Citaten, Levensstijl, Nederlandse teksten - Dutch writings, Positieve gedachten, Sociale Aangelegenheden, Voelen en Welzijn

Where Did I Go Wrong?

+

Dutch translation / Nederlandse vertaling

Waar ging ik fout?

BowmanAuthor and Writer/Editor (header photo copyrighted by Clasid Consultants Publishing and artist JAB, III. ALL RIGHTS RESERVED, August 2020)

photo of a pathway in a forest Shadowed path in sunlight

Okay, life is tough

Complicated, complex, rough

It’s supposed to be

How can we see

Where we lost our way

Unless we find out where we went wrong?

Here’s to finding life’s path; be strong!

Deborah A. Bowman

View original post

2 Comments

Filed under Being and Feeling, Lifestyle, Positive thoughts, Re-Blogs and Great Blogs, Social affairs