Tag Archives: Crisis

Pictures from the clouds….

In these times where there is so much going on in the world, lots of people being tested by a sweeping illness, violent storms, heavy earthquakes, having to face killing soldiers, we should see the light in the darkness and know that there (up high) there is Someone to trust.

Let those who believe in the Highest, show others the light He has provided to the world.

Faith in God is priceless and can do, the totally amazing,

paddypicasso

If you think God has forgotten us, it’s the greatest lie ever told, same as those who worship the demon, why,the demon doesn’t exist, that’s if you believe their blurb, they usually have interests that are very ungodly, why allow a little Spirit get in the way of their business, its our network, our territory, the good news, they have to deal now with the unthinkable, the all powerful God, who can do anything, a worrying thought,same as the anxiety about the atom bomb during the second great war, and as they say, we just about escaped that one, just about, even if we fight that threat daily, in a very unstable world.

So it’s the story of the vineyard, well, the messengers are sent, prophets appear, accompanied by signs. Jesus asked for miracles because he knew the hearts of men, they are children who need reassurance, so the miracles…

View original post 289 more words

2 Comments

Filed under Being and Feeling, Re-Blogs and Great Blogs, Religious affairs

Het grote verzuim voortgezet in 2020

Vijf jaar geleden bereikten de bijna 200 deelnemende landen aan de internationale klimaat conferentie overeenstemming over een bindend klimaatakkoord. Iedereen zag wel in dat wij dringend iets moesten doen om de toenemende verandering in ons weer gestel bij te sturen. Men was er ook bewust van dat de uitstoot van broeikasgassen, zoals CO2, moesten worden teruggedrongen en de opwarming van de aarde moet worden beperkt tot maximaal 2 graden, met 1,5 graad als streefwaarde.

De uitkomst van de klimaatconferentie werd met veel vreugde ontvangen ook al was men er bewust van dat men niet ver genoeg was geraakt met de broodnodige afspraken. Zo zijn er geen afspraken gemaakt over de vervuilende lucht- en scheepvaartsector.

Het klimaatverdrag dat in september 2016 geratificeerd kon worden kon op 4 november 2016 in werking treden, maar had al snel een Amerikaanse president die het met de voeten trad en in de Verenigde Staten de vervuiling meer kansen gaf om toe te nemen. De Verenigde Staten waren al de opvallende afwezige op de 1995 conferentie in Berlijn en voor het tekenen van het Kyoto-protocol.

Het Klimaatakkoord van Parijs 2020-2050 moest ons zekerheden brengen dat de 195 ondertekende landen de situatie nu ernstig zouden aanpakken en zo snel mogelijk hun best zouden gaan doen om de uitstoot van broeikasgassen en schadelijke stoffen te verminderen in combinatie met de beschikbare techniek van dat moment. Daarbij houdt het Klimaatakkoord van Parijs rekening met verschillen tussen landen.

Er was afgesproken dat armere landen die moeite konden hebben met het behalen van klimaatdoelstellingen zouden kunnen putten uit een fonds dat door rijkere landen zou worden gevuld. Dit is echter geen bindende afspraak wat ons doet inzien waarom het nu vijf jaar later nog steeds niet goed verloopt. Wanneer alle rijke landen zich aan de afspraak uit het Klimaatakkoord van Parijs zouden houden, dan ging het in de jaren 2020-2025 om een fonds van 91 miljard euro (100 miljard dollar) per jaar gaan.

Wat wij de laatste jaar wel hebben kunnen zien is dat geld nog steeds in de watten wordt gelegd, maar de natuur en de mensen nog altijd niet. De maatschappelijk onmacht ten aanzien van de geldmarkten die sociale ongelijkheid creëren blijft onverantwoord groot. Dat er nu meer over wordt gepraat, betekent voorlopig niet dat er ook iets verandert.

Wij zijn meer en meer in een maatschappij komen te wonen waarbij de meerderheid van de bevolking het meest geïnteresseerd is in eigen gewin. Liefst hebben ze die hebbedingetjes waar hun oog op gevallen is en kijken zij uit om het meest recente materiaal op de kop te tikken. Waar het vandaan komt en hoe en door wie het gemaakt is interesseert velen niet.

Een grote meerderheid van de bevolking bleek in 2020 zo veel te consumeren dat het leek alsof zij er geen idee van hebben dat het niet goed gaat met onze aarde. Ze willen er ook niet bij stil staan hoe het komt dat wij de laatste jaren met bepaalde ziekten en crisissen (zoals de dioxinecrisis) opgescheept werden. In welke mate er onrecht aan dieren wordt gedaan willen velen niet weten en als wij het vele dierenleed aanhalen wordt ons verweten te emotioneel te zijn en geen oog te hebben voor wat wij als mens wel nodig hebben.

Nochthans moeten al die consumenten beseffen dat alles wat zij willen eten gekweekt moet worden, en dat daarvoor ook grond en water voor nodig zijn. Het water dat we drinken, het voedsel dat we eten, de andere energie die we nodig hebben en tal van natuurlijke rijkdommen die de basis voor onze welvaart vormen zijn zaken waar wij als mens en gebruiker veel meer bewust van moeten worden. De consument moet meer bewust gemaakt worden dat als we allemaal samen steeds meer de draagkracht van dat natuurlijke kapitaal overvragen, we niet alleen in nesten zullen geraken, maar ook het hele gestel zullen ondermijnen en uiteindelijk een hele reeks mensen ook zullen doen lijden door tekorten en onverdraaglijke weersomstandigheden.

De grote meerderheid heeft in de afzonderingstijd met de meerdere lockdowns niet echt tijd genomen om eens over zijn gebruik na te denken. Veeleer hebben verscheidene mensen meer tijd genomen om rondom zich nog meer hebbedingetjes aan te schaffen, en koerierdiensten maar heen en weer te laten rijden om zo nog eens extra bij te dragen aan de luchtvervuiling. En we zijn zo stom om dat inderdaad te blijven doen. Zo holt de biodiversiteit, ondanks wat inspanningen, verder achteruit. Al te veel broeikasgassen warmen de aarde verder op, waardoor wij in België dit jaar het warmste jaar sinds de metingen kunnen noemen.

Men zou denken dat de grootmachten van de wereld er iets aan zouden doen om de inwoners te beschermen.  Maar een mondiale economie bleef nog steeds de ecologische pijngrenzen van onze planeet verder doorboren.

Gelukkig mag er een klein lichtpuntje geweest zijn in 2020. Dat de samenleving er enkel naar kijkt, bleek onjuist te zijn. Wetenschappers wijzen al meer dan veertig jaar op de systemische onhoudbaarheid van onze ongebreidelde opsoeperende levenswijze. Tijdens de extra televisieprogramma’s die op de Vlaamse huiskamers werden losgelaten kon men meerdere mensen horen die aankloegen hoe verkeerd het aan het gaan is met onze maatschappij en hoe het tijd wordt om het tij te keren. Ook leek het wel nu dat mensen meer thuis moesten blijven, ze ook de tijd namen om meer te gaan wandelen. Ook al viel het op dat daar dan in de natuur meer vervuild werd, kon men toch hopen dat meerderen de mooiheid van onze aarde weer zouden gaan waarderen.

In ieder geval kon men de vorige jaren meerdere milieubewegingen en ecologische partijen hun leden alsook hun financiële mogelijkheden zien aangroeien, dat als een teken kon opgevangen worden dat in 2020 wel wat meer mensen hiervoor oog kregen. De grotere aftrekmogelijkheid voor de belastingaftrek was hier bij een welgekomen tegemoetkoming van vader staat.

Maar het tij keren konden deze groeperingen nog niet, allesbehalve zelfs. Steeds meer lijken milieubewegingen zich vast te rijden in een systeem dat niet functioneert. Ze hoppen mee van milieutop naar klimaattop, die al te vaak zonder enig besluit of resultaat uiteengaan… en in geen geval de systemische veranderingen brengen die hoogdringend zijn.

Men mag zelfs zeggen dat er in dat realpolitieke klimaat een vorm van zinsverbijstering optreed bij woordvoerders van sommige milieubewegingen die men soms moeilijk nog kan begrijpen. 2050 blijkt namelijk een jaar te worden waar wij met veel ongenoegen zullen moeten vaststellen dat we het weer niet gehaald hebben.

Toch kon 2020 wat meer hoop brengen als wij zagen hoe bepaalde grote concerns toch blijk geven van zich te willen inspannen. Ze maken zelfs al reclame met hun pogingen om het milieu te ontlasten. En dat is een goed voorteken. Het betekent dat ze beseffen dat ze met een groen beleid ook nog geld zullen kunnen verdienen. Meer mensen zijn ook bereid meer te betalen voor een bepaald product als ze mogen geloven dat er fair trade achter zit en de natuur niet overbelast.

We zien grote energieconcerns niet langer investeren in fossiele brandstoffen maar wel in windenergie. We zien zelfs banken die adviseren om niet langer voor klassieke energiecentrales te kiezen maar wel voor zonne-energie en de ethische en ecologische fondsen zitten in de lift.

Hoewel heel reëel en in de goede richting gaat, is het toch onvoldoende om het tij te keren. Iedereen moet degelijk beseffen dat er geen tijd is voor uitstelgedrag. We moeten ons terdege af gaan vragen wat wij willen opofferen voor de luxe die wij wensen te genieten en of er geen andere mogelijkheid is om diezelfde of zelfs nog meer luxe te hebben zonder zulke schade aan onze omgeving aan te richten.

+

Voorgaande

De domper op velen hun succespad

2020 en het onfatsoen van het grote geld

Constant schuldig verzuim in 2020 als het om ongelijkheid draait

Interview ‘De liberale democratie is bezig zijn eigen graf te graven’

Mens of Consumens: Wat is tegenwoordig nog sociaal?

Toenemende overstromingen bedreigen vijfde van wereldeconomie

Geen tijd meer voor uitstelgedrag

Coronacrisis biedt geen oplossing voor het broeikaseffect

Hoe Gaan We Dit Uitleggen – Jelmer Mommers (boekbespreking)

++

Aanvullende artikelen

+++

Gerelateerd

 1. Mensen
 2. dat is zooooo GEK!!!
 3. Dat is zoooooo JAMMER!!!
 4. Vergeleken met klimaatverandering is covid-19 een lachertje
 5. Circulaire, groene- of blauwe economie? Nee, duurzaamheid sukkel!
 6. CO2 neutraal leven: kan dat?
 7. De wereld van informatie en de impact op het milieu
 8. Hoe alles met elkaar verbonden is | kettingreacties bij klimaatverandering
 9. Natuurrampen ten gevolge van klimaatverandering die zich NU voltrekken
 10. Om woest van te worden, als met dezelfde ‘vermeende’ lege retoriek wordt teruggeslagen in klimaatdebat @fd #eu @EU_Commission @TimmermansEU
 11. In Goede En Superkutte Dagen
 12. Hoeveel (on)gelijkheid kunnen wij aan?
 13. 4 weken zonder nieuws
 14. Pandemie kan ook hier beginnen
 15. Geen tijd meer voor uitstelgedrag
 16. De groene mama ligt nu in de winkels en webshops! [Inkijkje in de hoofdstukken]
 17. Een terugblik op mijn milieudoelen van 2020: wat is gelukt en wat niet?
 18. Ik ging op zoek naar de groenste energieleverancier
 19. Een milieuvriendelijke stadstuin creëren
 20. Te weinig oog voor ziektes door klimaatverandering
 21. Madeliefjes
 22. Global Warming
 23. The Climate Bomb is Ticking
 24. Maastricht University evening course health and climate change

1 Comment

Filed under Ecologische aangelegenheden, Geschiedenis, Levensstijl, Nederlandse teksten - Dutch writings, Politieke aangelegenheden, Wereld aangelegenheden

Lichtpuntjes mogelijk in de Coronaduisternis

Het zal gerust nog een tijdje duren eer Corona onder controle zal zijn. In deze donkere tijden mag er nu al een klein lichtje in de duisternis oplichten en krijgen heel wat mensen wat meer hoop. Wij mogen echter niet vergeten dat het kostenplaatje dat deze crisis heeft meegebracht nog moet opgehoest worden.

Men zou wel kunnen zeggen dat de vele veranderingen die men heeft doorgevoerd om werknemers te beschermen, zoals afstand of thuiswerken, misschien wel een nieuw plaatsje zouden kunnen krijgen in een meer ecologisch gebruik van onze werktijd.

Het herstel van onze maatschappijen, van onze economieën, van onze steden, van mensen zal niet van een leien dakje lopen.De impact die deze crisis veroorzaakt heeft valt niet te onderschatten. Zoals tijdens de piekmomenten van de Corona golven vergde het politieke moed om stappen te ondernemen. Zo zal het ook politieke moed vergen om de juiste stappen te nemen om tot een goed en evenwichtig herstel te komen.

Vandaag hoort men veel te veel mensen schreeuwen om versoepelingen, maar het is nog veel te vroeg om daartoe over te gaan. De regering Wilmès heeft al die grove fout gedaan waardoor er een veel zwaardere golf was dan de eerste. Een derde golf moeten wij kost wat kost vermijden. En daartoe kan elke zinnige burger toe bijdragen, door zelf geen onverantwoord gedrag te vertonen. Het is namelijk totaal onverantwoord wat wij de voorbije dagen en weken hebben kunnen zien van mensen die de winkelstraten bevolkten om al of niet noodzakelijke boodschappen te doen, dit in een tijdperk waarbij er ook zeer veel via het net kan gekocht worden.

De huidige crisis heeft in vele landen ertoe bij gedragen dat er in onze zogenaamde welvaartstaat heel wat meer mensen in de armoede  verzeild geraakt zijn. De regeringen zullen ertoe moeten zien dit terug om te keren en de mensen weer een positief perspectief aan te bieden. Hoop naar verbetering zal op alle vlakken nodig zijn om ook de economie weer op gang te trekken. Hierbij zullen wij moeten hopen dat toch meer mensen gaan inzien dat wij veel meer lokaal moeten gaan kopen en al die grote ketens die gebruik maken van de lage loon landen en kinderarbeid ter zijde laten liggen. Hierbij moet ieder individu beseffen dat er door de consumptiedrang van velen nog steeds uitbuiting welig kan tieren. Iedereen moet dan ook zijn of haar verantwoordelijkheid nemen om op een gezonde en eerlijke wijze het eigen land draaiende te houden en weer gezond te maken.

 

2 Comments

Filed under Activisme & Vredeswerk, Economische aangelegenheden, Levensstijl, Nederlandse teksten - Dutch writings, Nieuwsgebeurtenissen - Journaal, Politieke aangelegenheden, Sociale Aangelegenheden

La Peste (1947) by Albert Camus – The Plague

Michael mentioned in his exhortation the book The Plague by  (or the original French title La Peste),
It just so happened that a version was broadcast on 26th July on BBC Radio 4.
This is available on this link below and is available until 22nd August – probably on iPlayer for longer.
https://cdn.britannica.com/07/21107-004-8BBC18D8/Albert-Camus-photograph-Henri-Cartier-Bresson.jpg

Albert Camus, French novelist, essayist, and playwright, best known for such novels as L’Étranger (1942; The Stranger), La Peste (1947; The Plague), and La Chute (1956; The Fall)

The Plague was adapted from the globally renowned novel La Peste by Albert Camus, and directed for radio by Neil Bartlett, based on his 2017 Arcola Theatre production and script. A disturbing, deeply relevant listen. Bartlett’s adaptation is the English language world radio premiere production of The Plague and focuses the story on five characters, using only words contained in the novel.

La Peste book cover.jpg

Cover of the first edition of the novel by Albert Camus, published in 1947, that tells the story from the point of view of an unknown narrator of a plague sweeping the French Algerian city of Oran. The novel presents a snapshot of life in Oran as seen through the author’s distinctive absurdist point of view.[

It is often said of La Peste – written in 1947 by the Nobel Prize winner for literature, Albert Camus – that the plague and the rats in his novel are an allegory for the rise of fascism across Europe. He always denied this.
For us today, The Plague will have uncanny echoes of the pandemic, the restrictions and the moral dilemmas we are living through, as well as the rise of extremist ideology in many countries today. Just like our current crisis, the characters in The Plague comprise heroes, selfless and selfish acts, those who shame themselves into changing, and those who do not and suffer the consequences once the plague has been conquered. Hope surfaces when there is talk of a serum but, with the arrival of the first attempts at a cure, who should be selected as the guinea pigs? In an uncanny parallel, this drama about a community facing lockdown due to a deadly plague was recorded by actors, locked down in their own homes during our own pandemic. The scope of the production was not reduced as a result. 

Cast:

Doctor Rieux ………… Sara Powell
Raymond Rambert …. Billy Postlethwaite
Mr Cottard ……………. Joe Alessi
Jean Tarrou ………….. Jude Aduwudike
Mr Grand ……………… Colin Hurley

Adapted for radio and directed by Neil Bartlett
Producer: Turan Ali A Bona Broadcasting production for BBC Radio 4

The Plague (1992 film).jpg

Hong Kong DVD Release of The plague (La Peste) this time telling the story of Dr. Bernard Rieux in the 90s (Camus’s novel was set in 1940s),

For those who want to see the 1992 Argentine-French-British drama film written and directed by Luis Puenzo. (On Disc/Streaming:

 

Released directly on to video in the U.S., but exhibited on the festival circuit and in Europe, Plague is an adaptation of Albert Camus’ novel and reteams filmmaker Luis Puenzo with actors Robert Duvall and William Hurt, Sandrine Bonnaire, and Raul Julia, to tell the story of a South American city that must be cut off from the world following an outbreak of the bubonic plague. The key characters include a French tele-journalist, her cameraman and a fearless doctor.

*

We talked  about it also for our payertheme for this month:

And David said to his son Solomon,
“Be strong and of good courage, and do it; do not fear nor be dismayed, for the Lord God—my God—will be with you. He will not leave you nor forsake you, until you have finished all the work for the service of the house of the Lord. (NKJ)
++
Find the prayertheme for the month: Prayertheme for August 2020: Feeling alarm or anxiety

5 Comments

Filed under Cultural affairs, Religious affairs, Welfare matters

Crisis man needed in this world

On Saturday the 10th of October Christadelphians come together at Dudley College in the United Kingdom to talk about the diminishing congregations in the United Kingdom. But it is not only there ecclesiae are struggling to make the ends meet and to have enough believers in Christ and in God in their meeting.

Many denominations in Christendom are victim of these times of ungodliness. It is also mainly that ungodliness that shows up in the families and in the behaviour of man. the difficulties people have in conversations and the wrong going communications have provided our world with many difficulties and lots of broken families and divorcees.

Lots of people who call themselves Christian are afraid to show others who they love and what they are standing for. Lots of Christians are afraid to let others know they are Christian. Less people are even willing to proclaim the Word of God and preach the Gospel of the Good News.

Our world urgently need men of God who are willing to go out in the world and preach that Gospel of peace and of hope in the future.

This world in crisis needs many “crisis man”. In this world where many want to be famous we need people who want to be more than a very well know figure and more than just a milepost-a marker on the road to destruction. A real follower of Christ should love it that people would be able to see Jesus in them.

Real followers of Christ should not be afraid to face the confrontation with non-believers or haters of God. They want them to be confronted with the decision to accept or reject the furious love of God.

meandyvettecraterlakeA missionary to Ethiopia, Ramon Mayo, pastor of a multiethnic Vineyard church, has now become a writer/editor in the South Suburbs of Chicago and probably sees a lot of problems in the poorer communities over there. Being rooted in blackness, following Jesus and embracing the world he is very well aware that everyone in the world is not like him and that the Church may be a bunch of people who are not like him worshipping the same God.

Like him we should know that everywhere may be different cultures and that around us we may find people who are not like us, act and behave differently than us. But somehow we should come to see that we all part of this world and that we all come from the same origin, the Base and the same divine creation.

In this world we may live and come to do things. We also have feelings for those around us and even for the place where we live in. But we should not forget where we want to place our loyalty.

Is it towards your country of origin or towards the new citizenship you have in God’s kingdom? {Are you an American or a Christian?}

Too many people have lost track of the main or the right road. It would be best if we could see some more people who are willing to help others to get back on track. Guides are needed to show people the Way again.

When the rubber hits the road and the values and priorities of America (or whatever country. You fill in the blank.) clash with the values of Jesus who wins out.

For me my loyalties lie with Jesus. The hard part is sorting out which values are his and which ones are part of the current government and culture I live in.

It’s hard to be in the world but not of it. {Are you an American or a Christian?}

We have looked hard for interested people who would like to join this platform writing about the way of life and preaching about the future hope, the Kingdom of God. But no other preachers showed up, who did not want to get paid like the other writers presented from the start. Most people want to receive a reward now and want to get paid for their writings. But preaching demands the love of giving to others without willing to receive something for it. Preaching is a free gift, for the free gift of grace we all have received. It is a way of showing thankfulness and appreciation for what Christ Jesus has done for us. Preachers should know and continue the task Jesus has given his followers.

In this ungodly world it is high tie we get more preachers on their feet and that those who call themselves Christian really show to the world what it means to be a follower of Christ.

if I believe Jesus is the way,the truth, and the life and without Him our lives are condemned and we are doomed then easy or hard the choice is simple. {Make me a crisis man}

We wonder who wants to come up for Christ and show others the Way. How many want to answer the call of Jesus Christ? how many want to be an encourager?

Do you want to just be a milepost or a fork in the road? {Make me a crisis man}

+

Continue reading: The Big Conversation

Preceding: 72 Synod Fathers on the topic “The vocation and mission of the family in the Church and the contemporary world”

++

Additional reading:

 1. World Agenda for Sustainability
 2. Not many coming out with their community name
 3. Atonement And Fellowship 3/8
 4. Challenging claim 2 Inspired by God 1 Simple words
 5. God who knows the heart
 6. An anarchistic reading of the Bible—(1) Approaching the Bible
 7. Why we do not have our worship-services in a church building
 8. I remember you in my prayers
 9. Meet the atheist … who believes in God
 10. Called Christian
 11. Be an Encourager
 12. A Synod to speak freely and to listen without reservations
 13. Let us make sure we are not stiff-necked
 14. Many forgot how Christ should be our anchor and our focus
 15. Preachers should know and continue the task Jesus has given his followers
 16. Commitment to Christian unity
 17. Fellowship
 18. The Ecclesia
 19. The Ecclesia in the churchsystem
 20. The ecclesia or Christadelphian church
 21. Who are the Christadelphians
 22. Keeping an ecclesia in modern times
 23. Christadelphian people
 24. Christadelphians
 25. Christadelphians or Messianic Christians or Messianic Jews
 26. My faith
 27. A Living Faith #8 Change
 28. Priority to form a loving brotherhood
 29. Small churches of the few Christadelphians
 30. What Christadelphians teach
 31. About the Belgian Free Christadelphians
 32. 19° Century London Christadelphians
 33. Faith and works
 34. Breathing to teach
 35. Breathing and growing with no heir
 36. Perishable non theologians daring to go out to preach
 37. Belonging to or being judged by
 38. Good or bad preacher
 39. Jehovah’s Witnesses not only group that preach the good news

+++

 

20 Comments

Filed under Activism and Peace Work, Announcement, Lifestyle, Religious affairs, World affairs