Tag Archives: Bybel

Vir ‘n hegte verhouding met Jehovah God

Ek is lief vir Jehovah, want hy hoor my stem, my smekinge om hulp. – Ps. 116:1.

Een manier hoe jy kan wys dat jy dankbaar is vir Jehovah se liefde, is deur met hom in gebed te praat. Jou liefde vir God sal sterker word as jy vir hom vertel wat jou bekommer en vir hom dankie sê vir alles wat hy vir jou doen. En die verhouding tussen jou en Jehovah sal sterker word wanneer jy sien hoe hy jou gebede beantwoord. Jy sal daarvan oortuig wees dat hy jou verstaan.

Maar om nader aan Jehovah te kom, moet jy verstaan hoe hy dink. En jy moet weet wat hy van jou verwag. Die enigste manier hoe jy hierdie dinge sal leer, is deur sy Woord, die Bybel, te studeer. Leer om dit te waardeer.

Die waarheid omtrent Jehovah en wat hy vir jou wil hê, kan net in die Bybel gevind word. Jy wys dat jy waardering het vir die Bybel deur dit elke dag te lees, voor te berei vir jou Bybelstudie en toe te pas wat jy leer.

97 Hoe lief is ek tog vir u wet!Die hele dag lank dink ek daaroor na.*+

….

99 Ek het meer insig as al my onderrigters+ omdat ek oor u herinneringe nadink.*

(Ps. 119:97, 99)

17 Maak hulle heilig* deur middel van die waarheid.+ U woord is die waarheid.+(Joh. 17:17).

Het jy ’n skedule vir persoonlike Bybellees? Maak jy seker dat jy daardie skedule volg en elke dag jou Bybel lees?

w20.03 5 ¶8-9

 

Leave a comment

Filed under Afrikaanse tekste

Die verbetering van die een wat Hom liefhet

Ons het gesien dat ‘n bron van lig en wysheid vir almal brand, maar dit moet opgemerk word.

Elkeen van ons moet in hierdie moeilike wêreld grootword en weerbaar word.

Jehovah dissiplineer dié wat hy liefhet. – Heb. 12:6.

As deel van ons opleiding dissiplineer ons liefdevolle Vader ons wanneer dit nodig is. Hy doen dit op baie maniere. Byvoorbeeld, ons lees dalk iets in die Bybel of hoor iets by die vergaderinge wat ons laat besef dat ons ons denke of dade moet verander. Of dalk gee die ouermanne vir ons die hulp wat ons nodig het. Maar dit maak nie saak hoe Jehovah ons dissiplineer nie, hy doen dit altyd uit liefde.

11 “Want ek is met jou,” sê Jehovah, “om jou te red.

Ek sal al die nasies vernietig waarheen ek jou verstrooi het,+

maar ek sal jou nie vernietig nie.+

Ek sal jou in die regte mate dissiplineer,*

en ek sal jou beslis nie ongestraf laat bly nie.”+

(Jer. 30:11).

Jehovah ondersteun ons wanneer ons deur moeilike tye gaan. Net soos ’n liefdevolle pa sy kinders ondersteun wanneer hulle deur moeilike tye gaan, ondersteun ons hemelse Vader ons gedurende moeilike tye. Hy gee ons sy heilige gees om ons te beskerm teen enigiets wat ons verhouding met hom kan beskadig.

13 As julle wat goddeloos is, dan weet hoe om goeie dinge vir julle kinders te gee, hoeveel te meer sal die Vader in die hemel heilige gees gee vir dié wat hom vra!”+ (Luk. 11:13).

Jehovah help ons ook wanneer ons mismoedig is. Hy gee ons byvoorbeeld ’n wonderlike hoop. Hierdie hoop vir die toekoms help ons om deur moeilike tye te kom. Dink hieraan: Dit maak nie saak watter slegte dinge met ons gebeur nie, ons liefdevolle Vader sal enige gevolge daarvan wegvat asof dit nooit gebeur het nie. Enige probleme wat ons nou het, is net tydelik, maar die seëninge wat Jehovah gee, is vir ewig.

16 Daarom gee ons nie moed op nie, maar selfs al is die mens wat ons uiterlik is, besig om weg te teer, word die mens wat ons innerlik is, beslis van dag tot dag nuut gemaak. 17 Want die moeilike tye duur net ’n kort rukkie en is lig, maar dit lei vir ons tot ’n beloning* wat met niks vergelyk kan word nie* en wat vir ewig sal duur.+ 18 Ons hou nie ons oë op die dinge wat gesien word nie, maar op die dinge wat nie gesien word nie.+ Want die dinge wat gesien word, is tydelik, maar die dinge wat nie gesien word nie, is ewig. 2 Kor. 4:16-18.

w20.02 5 ¶14-15

Leave a comment

Filed under Afrikaanse tekste, Bezinningsteksten, Religieuze aangelegenheden

Die Goeie Reg van ons Uitgangspunt

Pro Regno skryf

Die teëstander sal aan ons sê dat ons uitgaan van ‘n beginsel, nl. dat die Bybel die Woord van God is en ‘dat die Heilige Gees daarvan in die harte van die gelowiges getuienis gee; maar, sal die teëstander daarvan toevoeg: julle moet ons éérs die deugdelikheid van die beginsel bewys wat julle as uitgangspunt gekies het.

Ons antwoord is: Nee.

Elke wetenskap gaan uit van beginsels waaragter ‘n mens nie kan teruggryp nie, wat nie bewys kan word nie. Sonder sulke beginsels, as punte van begin, is geen wetenskap moontlik nie. Waarom moet dan net vir die Godskennis ‘n uitsondering gemaak word?

As die teëstander ons bevooroordeeld noem vanweë ons uitgangspunt, dan sê ons dat dit net so bevooroordeeld is om die Bybel aan te sien as ‘n boek wat gelykstaan met ander boeke, terwyl dit tog self sê dat dit die Woord van God is. Dit is hier nie ‘n saak van wetenskap en geloof nie, maar van geloof en ongeloof wat teenoor mekaar staan.

Die outoriteit van die Skrif rus dan ook, soos alle beginsels, in sigself en is vir geen bewys vatbaar nie. Die Skrif moet geglo word om sigself.

Dit is nie onwetenskaplik nie,

“Die band van die siel aan die Skrif as die Woord van God lê agter die bewussyn en onder die bewyse; dit is mistiek van aard net soos die geloof aan die principia (beginsels) in die verskillende wetenskappe” (Bavinck, Dogmatiek, deel 1, bl.634).

As iemand die lig sien, soek hy daarvoor geen bewys nie. Hy sal u sê: Ek weet dat daar lig is, want ek sien dit. Hoe weet ‘n lammetjie, al van die eerste dag af, dat sy ma sy ma is? Wel, omdat dit sy ma is!

So ook weet die gelowige dat die Bybel die Woord van God is, want hy hoor daarin die stem van God.

Die verskillende wetenskappe het wel, volgens hul verskillende aard, verskillende soorte beginpunte en verskillende metodes waarvolgens gewerk word, maar in die grond van die saak is dit, soos prof. Bavinck sê: die geloof aan die grondbeginsels is altyd mistiek van aard.

Leave a comment

Filed under Afrikaanse tekste, Geestelijke aangelegenheden, Re-Blogs and Great Blogs, Religieuze aangelegenheden