Tag Archives: Bob Holmes

Alles wordt heilig …

**

Alles wordt heilig als we met God wandelen.
Elk blad, elke boom, elk oog en open hart.
De grond die we bewerken en planten.
De woorden die we schrijven en zingen.
Degenen die we zegenen en eren …
Elke persoon wordt geliefd
Als we ontwaken in het enorme wonder van God.~ Bob Holmes #dailygrace 

Foto: Salamandro
Tekst- en afbeeldingsbron: Contemplative Monk https://www.facebook.com/ContemplativeMonk/

+

Translation of: Everything becomes sacred…

Original: Everything becomes sacred…

1 Comment

Filed under Aanhalingen of Citaten, Bezinningsteksten, Geestelijke aangelegenheden, Nederlandse teksten - Dutch writings, Religieuze aangelegenheden

Everything becomes sacred…

Dutch translation / Nederlandse vertaling: Alles wordt heilig …

Purplerays

Everything becomes sacred when we walk with God.
Every leaf, every tree, every eye, and open heart.
The ground we work and plant.
The words we write and sing.
The ones we bless and honor…
Every person becomes Beloved
As we awaken in the vast wonder of God.”

~ Bob Holmes #dailygrace

Photo: Salamandro
Text and image source: Contemplative Monk https://www.facebook.com/ContemplativeMonk/

View original post

Leave a comment

Filed under Quotations or Citations, Re-Blogs and Great Blogs, Reflection Texts, Religious affairs