Tag Archives: Agata Galik

Józef Świder, Jan Kochanowski – What do you want from us, Lord

*

++

Józef Świder, Jan Kochanowski – Wat wilt u van ons, Heer: “Czego chcesz od nas Panie”
Agata Galik – harfa/harp
Henryk Wojnarowski – dyrygent/conductor
Chór Filharmonii Narodowej w Warszawie
Warsaw Philharmonic Choir
koncert zarejestrowano 1 kwietnia 2016 w sali koncertowej Filharmonii Narodowej
recorded at Warsaw Philharmonic Concert Hall, April 01, 2016
Realizacja Telewizja Polska S.A.

*

What do you want from us, Lord, for your generous gifts?
What are the benefits that you have not measured?
The Church will not embrace you, everywhere you are full,
And in the abyss and in the sea, on earth, in the sky.

I also don’t want gold, because it’s all yours,
Whatever is changing in this world.
Lord with grateful heart, we confess
Because we don’t have a more handsome victim.

You are the Lord of all the world, You have built the sky
And he embroidered beautifully with golden stars;
You founded the unearthed ground
And you covered her nakedness with various herbs.

At your command the sea stands in the shores
And the intended borders jump over afraid;
Rivers of uncounted waters have great generosity.
White day and dark night know their times.

You will see many flowers Spring gives birth,
You are in a wreath of flowers Summer is here.
Autumn wine and various apples,
Then lazy Winter gets up.

By your grace, the night dew on bland herbs will fall,
And the die-hard grain rain comes alive;
At your hands every animal looks at its food,
And you feed everyone on your generosity.

Be praised forever, immortal Lord!
Your grace, Your goodness will never cease.
Hide us while you deign in this low land;
Let me be one under Your wings!

[Jan Kochanowski, XXV Song from the Second Books, published in 1562. A masterpiece of Polish poetry.]

Jan Kochanowski, (born 1530, Sycyna, Poland—died August 22, 1584, Lublin), humanist poet who dominated the culture of Renaissance Poland.

Born into the country nobility, Kochanowski studied at the Jagiellonian University in Kraków and later, between 1552 and 1559, at the University of Padua in Italy. On his return to Poland in 1559, he served as a secretary at the royal court in Kraków. He married about 1575 and retired to his family estate at Czarnolas, in central Poland.

Dutch version / Nederlandse versie: Józef Świder, Jan Kochanowski – Wat wilt u van ons, Heer

1 Comment

Filed under Audio, Being and Feeling, Lifestyle, Poetry - Poems, Prayers, Reflection Texts, Religious affairs, Video

Józef Świder, Jan Kochanowski – Wat wilt u van ons, Heer

*

++

Józef Świder, Jan Kochanowski – Wat wilt u van ons, Heer: “Czego chcesz od nas Panie”
Agata Galik – harfa/harp
Henryk Wojnarowski – dyrygent/conductor
Chór Filharmonii Narodowej w Warszawie
Warsaw Philharmonic Choir
koncert zarejestrowano 1 kwietnia 2016 w sali koncertowej Filharmonii Narodowej
recorded at Warsaw Philharmonic Concert Hall, April 01, 2016
Realizacja Telewizja Polska S.A.

*

Wat wilt u van ons, Heer, voor uw gulle gaven?
Wat zijn de voordelen die u niet hebt gemeten?
De kerk zal je niet omarmen, overal waar je vol bent,
En in de afgrond en in de zee, op aarde, in de lucht.

Ik wil ook geen goud, want het is allemaal van jou,
Wat er in deze wereld verandert.
Heer met dankbaar hart, we bekennen
Omdat we geen knapper slachtoffer hebben.

Je bent de Heer van de hele wereld, je hebt de hemel gebouwd
En hij borduurde prachtig met gouden sterren;
Je hebt de opgegraven grond gesticht
En je bedekte haar naaktheid met verschillende kruiden.

Op uw bevel staat de zee in de oevers
En de beoogde grenzen springen bang over;
Rivieren van ontelbare wateren zijn grootmoedig.
Witte dag en donkere nacht kennen hun tijden.

Je zult veel bloemen zien De lente baart,
Je bent in een bloemenkrans. De zomer is hier.
Herfstwijn en verschillende appels,
Dan staat de luie Winter op.

Bij uw gratie zal de nachtdauw op zachte kruiden vallen,
En de die-hard graanregen komt tot leven;
Naar je handen kijkt elk dier naar zijn voedsel,
En u voedt iedereen met uw vrijgevigheid.

Wees voor altijd geprezen, onsterfelijke Heer!
Je genade, je goedheid zal nooit ophouden.
Verberg ons terwijl u zich verwaardigt in dit lage land;
Laat mij er een onder uw vleugels zijn!

[Jan Kochanowski, XXV lied uit de tweede boeken, gepubliceerd in 1562. Een meesterwerk van Poolse poëzie.]

Jan Kochanowski, (geboren 1530, Sycyna, Polen – stierf op 22 augustus 1584, Lublin), humanistische dichter die de cultuur van het Renaissance-Polen domineerde.

Kochanowski, geboren in de adel van het land, studeerde aan de Jagiellonische Universiteit in Krakau en later, tussen 1552 en 1559, aan de Universiteit van Padua in Italië. Bij zijn terugkeer naar Polen in 1559, diende hij als secretaris aan het koninklijk hof in Krakau. Hij trouwde omstreeks 1575 en trok zich terug in zijn familiebezit in Czarnolas, in centraal Polen.

Engelse versie / English version: Józef Świder, Jan Kochanowski – What do you want from us, Lord

2 Comments

Filed under Audio, Beelden van de wereld (Foto's & Video's), Bezinningsteksten, Gebeden, Geestelijke aangelegenheden, Levensstijl, Nederlandse teksten - Dutch writings, Religieuze aangelegenheden, Video, Voelen en Welzijn