Marc 1.1-13 Changez votre vie

 *
Advertisements

Leave a comment

Filed under Français - French texts, Lifestyle, Religious affairs

Matthieu 2.1-12 Des sages de l’Est viennent adorer Jésus

Leave a comment

Filed under Français - French texts, Religious affairs

Middle of the Bridge

Schibolet

The bus drives slowly

On the bridge over the river

Frozen since long time

Life moves slowly in the cold

But it moves even in the most

Adversarial conditions the strife to survive

Slowly the evolution takes place one winter

At the time, breaking down what can’t hide

From the Eternal cold in this northern town

View original post

Leave a comment

Filed under Nature, Poetry - Poems, Re-Blogs and Great Blogs

Retreat

Schibolet

The days are short

In the north

More like a combined

Dawn and dusk

Creating a depressive

Mode of inaction

Retreating and defeats

Is in my mind

Lost causes and cold very

Cold nights

View original post

Leave a comment

Filed under Nature, Re-Blogs and Great Blogs

The Arctic Cold

Offbeat

Ulysses_and_Circe_12

With his aerial winged feet,

from the Mount of Olympus,

The North Wind arrives

with a terrible breath of Frost.

View original post

Leave a comment

Filed under Nature, Poetry - Poems, Re-Blogs and Great Blogs

crows in the snow

Randal The Handle

black feathers
black as sin
reflecting the darkness within

white flakes
driven snow
covering the world as it goes

the bird sits silent
refusing to sing
drifting snow covers his wings

weighing him down
he cannot fly
a crow doesn’t think to wonder why

he shakes his wings
the snow falls free
raucous brethren call from a tree

they fly through the sky
avoiding the snow
cawing and calling as they go

black feathers, white flakes
clouds of grey
another long winter’s day

(2017)

View original post

Leave a comment

Filed under Nature, Poetry - Poems, Re-Blogs and Great Blogs

A lesson to be remembered.

Everything in life depends on the way people behave, act and react. Our attitude depends upon our thinking and believes and our way of receiving things we see, feel and hear.

*

To remember

way of expression and perception that creates the difference.

annieaman

It is usually believed that people behave in a way that is comfortable for them.i totally agree with this,but there can be difference between actual act and the way it is perceived.Not everyone is of same mental compatability.you might like to express a thing in low tone,but some other people might like to explain same thing in comical way.Things are never different.it is the way of expression and perception that creates the difference.Not everyone is good enough in performing a number of things at the same time.If you dont like the behvior of any other person, you must be assertive enough to say it to his/her face.it is better to give your view than keeping things in mind and lamenting over your presence with the person who makes you annoy.it will not only solve your problem,but will also help other person in understanding his/her this bad habit.it is better to…

View original post 12 more words

Leave a comment

Filed under Activism and Peace Work, Being and Feeling, Lifestyle, Re-Blogs and Great Blogs

What are you waiting for?

What are you waiting for?

What would you do if you knew you only had a year to live?
What would be on your list?
Whom would you like to see again?
What would you like to spend time on?
Which dream would you want to realise?
What would you like to leave behind in this world ?
How would you like to be remembered?
Whom would you want to have been and how?

Read the list out to yourself.
What really matters to you?
What are you waiting for ?

Get up.
Take a small step.
Do something.

 

Nederlandse versie / Dutch version: Waar wacht je nog op?

Leave a comment

Filed under Activism and Peace Work, Being and Feeling, Lifestyle, Movement Without a Name, Positive thoughts

Waar wacht je nog op?

Waar wacht je nog op?
Wat zou jij doen als je wist dat je nog maar een jaar te leven had?
Wat staat er dan op je lijst?
Wie wil je graag terugzien?
Waaraan wil je tijd besteden?
Welke droom wil je realiseren?
Wat wil je achterlaten op de wereld?
Hoe wil je herinnerd worden?
Wie wil je geweest zijn? En hoe?
Lees jezelf je lijstje voor.
Wat doet er voor jou écht toe?
Waar wacht je nog op?
Sta op.
Neem een kleine stap.
Doe iets.
Engelse versie  / English version: What are you waiting for?

Leave a comment

Filed under Activisme & Vredeswerk, Bezinningsteksten, Bond Zonder Naam, Levensstijl, Nederlandse teksten - Dutch writings, Positieve gedachten

Donkere tijden en herinnering aan een geboorte en licht

Het is zeer lang geleden dat december nog zo weinig zonnelicht heeft gehad.  Het was een zeer grauwe, donkere maar waar de winter zich niet echt liet voelen,want de temperaturen waren tamelijk hoog voor de tijd van het jaar.

In deze periode zijn er heel wat mensen die zich niet lekker voelen en de druk van de maatschappij als iets negatiefs ervaren. Zij vragen zich af welke zin dit leven wel heeft.  Die vraag over het nut van het leven houdt al zeer veel generaties de mens bezig. Er is dan ook al zeer veel over gefilosofeerd.

Graag laten wij u op de vooravond van Kerst weten dat wij onze Vlaamse Broeders in Christus Googlesite hebben opgekuist. Daarbij hebben wij enkele nieuwe artikelen toegevoegd, zoals één waar wij die vraag over de zin van het leven aanhalen.

Veel mensen zullen dit verlengd weekend ook Kerstmis vieren, waarbij zij zouden in herinnering nemen dat Jezus geboren is (ook al was zijn geboorte in oktober). Vele mensen hebben een versierde kerstboom geplaatst en prenten van een kerstman en sleden aangebracht (wat die ook mogen te maken hebben met Jezus die  in Bethlehem geboren is?).

Wij hopen dat die mensen die Kerstmis vieren werkelijk eens denken aan die Nazareense Joodse leermeester Jeshua, Jezus Christus, welke heel wat verandering in de wereld teweeg heeft gebracht. Zelfs een hele religie is rond zijn persoonlijkheid ontstaan.

Laat ons hopen dat vandaag, morgen en overmorgen er werkelijk mensen zullen zijn die eens ernstig nadenken over die positie van die grote leraar welke zijn leven opgeofferd heeft voor velen. Dankzij hem is er weer licht in de werled gekomen en hebben wij de mogelijkheid tot een prachtige toekomst.

Wij wensen u dan ook prettige feestdagen
en een tijd voor meditatie rond het Godsgebeuren.

+

Vindt om te lezen:

 1. Wat is de zin van dit leven
 2. Bijbelboodschap voor ons
 3. Boek in onze handen
 1. Betrouwbare woord

 2. Bijbel baken en zuiverend water

 3. Bijbel verzameld Woord van God

 1. Adam en Christus
 2. Jezus de Heer
 3. Brood en leven
 4. Lijden bedekt door Zoenoffer
 1. Christus in profetie

 2. Zoon van God – Vleesgeworden woord

 3. Zoon van God dé Weg naar God

 4. Vertrouwen in Jezus Christus
 5. Verzoend met God

 6. Verzoening

 7. Verzoening met verbintenis

 8. Overtuigd door de Schriften
 9. Geloof en Geloven

 10. Geloof niet zonder daden

 11. Geloof Vertrouwen voor het ongeziene

 12. Plan van de Goddelijke Maker
 13. Redding mogelijk voor allen

 14. Reddingsplan

 15. Christus’ wederkomst en Eindtijd tekenen
 16. Koninkrijk van Christus en Koninkrijk van God
 17. Wereldwijde Koninkrijksregering
 18. Uitdaging van Bijbels Christendom
 19. Onze Kijk op de Bijbel

 

Leave a comment

Filed under Aankondiging & Introductie, Levensstijl, Nederlandse teksten - Dutch writings, Nieuwsgebeurtenissen - Journaal, Religieuze aangelegenheden