Sleutel om contact te maken met innerlijke bron


”Ontspanning is de sleutel om contact te kunnen maken met jouw innerlijke bron van vreugde en inspiratie.”
Deepak Chopra


Leave a comment

Filed under Aanhalingen of Citaten, Bezinningsteksten, Levensstijl, Nederlandse teksten - Dutch writings, Positieve gedachten, Voelen en Welzijn

Say to yourself that you can


Sometimes it’s good to say to yourself,
“I can do this. Sure. I go for it.
It is now time to take it a step further. “

Dutch version / Nederlandse versie > Tot jezelf zeggen dat je het kan

1 Comment

Filed under Being and Feeling, Lifestyle, Positive thoughts, Reflection Texts, Welfare matters

Tot jezelf zeggen dat je het kan


Soms is het goed om tegen jezelf te zeggen:
‘Ik kan dit. Zeker weten. Ik ga ervoor.
Het is nu tijd om er een schepje bovenop te doen.’


English version / Engelse versie > Say to yourself that you can

1 Comment

Filed under Bezinningsteksten, Levensstijl, Nederlandse teksten - Dutch writings, Positieve gedachten, Voelen en Welzijn

Vereniging voor biologie, geloof en ethiek Biofides bestaat 10 jaar

10 jaar geleden is het al dat Biofides als vereniging voor biologie, geloof en ethiek boven de doopvont werd gehouden.

20091001 Profiel VincentDe Nederlandse oud-leraar biologie, woonachtig in België, Vincent Kemme die tijdens zijn studie biologie in Utrecht (1977-1-985) een geloofsommekeer beleefde van ‘parktiserend agnost’ naar een katholiek christelijk geloofsleven, besloot in 2009 zijn leven te wijden aan de verheldering van de relatie tussen biologie en geloof, theortisch-filosofisch en praktisch-ethisch, en richtte met zijn echtgenote, Ine Kemme-Hammers, ergotherapeute, de vereniging Biofides op.

Zij willen stilstaan bij het denken in onze cultuur en de vernieuwing daarvan, geïnformeerd door zowel de wetenschap als het geloof, om te komen tot ‘geloofwaardige redelijkheid’, een ‘redelijk godsbesef’, een ‘juist mensbeeld’, voorwaarde is voor een ‘gezonde ethiek’.

Symposium in Gent op zaterdag 16 februari 2019, van 9.30 tot 17.30 uur.

Thema: “Wordt andere mensen met een nieuwe visie”

(Rom 12,2b)

Met een vijftal eminente sprekers:
– Prof. Dominique Lambert (Namen): Geloof en wetenschap – is er een dialoog mogelijk?
– Mgr. Everard de Jong (Roermond): Is wat ons toevalt toevallig? De zin en onzin van teleologie
– Prof. Dr. Bernard Ars (Brussel): Hoe leiden geloof en rede ons tot een gezonde ethiek?
– Dr. Jörgen Vijgen (St. Truiden): Kan Thomas van Aquino ons hedendaagse denken vernieuwen?
– Dr. Emanuel Rutten (Amsterdam): Geloof, rede en apologetica/evangelisatie.

Gastheer is Vincent Kemme, oud-leraar biologie en oprichter van Biofides, samen met zijn vrouw Ine Kemme-Hammers, ergotherapeute.

Het symposium vindt plaats op zaterdag 16 februari 2019, in ‘De Clemenspoort’, Overwale 3 te Gent (op vijf minuten loopafstand van station Gent-Sint-Peters. Zie online kaartje).

Tijden: van 9.30 tot 17.00 uur.

Programma:
09.00 uur        Ontvangst
09.30 uur        Welkom
09.45 uur        Conferentie – Prof. Dominique Lambert
10.30 uur        Conferentie – Mgr. Everard De Jong
11.15 uur        Koffie
11.30 uur        Conferentie – Prof. Dr. Bernard Ars
12.00 uur        Discussie
12.30 uur        Lunch

14.00 uur        Conferentie – Dr. Jörgen Vijgen
14.45 uur        Conferentie – Dr. Emanuel Rutten
15.30 uur        Discussie
16.00 uur        Eucharistie – Mgr. Everard de Jong
17.00 uur        Einde

Meer informatie en aanmelding via deze website: http://www.biofides.eu/symposium-10-jaar-biofides/

Leave a comment

Filed under Aankondiging & Introductie

Niet wachten tot 2050

Er moet een krachtig en sociaal rechtvaardig investeringsplan komen dat alle burgers en bedrijven helpt en stimuleert om de transitie naar een klimaatneutrale samenleving te maken. Dat investeringsplan treedt ten laatste eind 2022 in werking.

Het kan allemaal wel goed en wel zijn om zoveel mogelijk naar CO2 uitstootloze energie te gaan, maar men ook bewust na gaan geen al te vervuilende alternatieve energieën te gebruiken. Hopen dat kernenergie onze electriciteitstekorten zal kunnen opvangen is wedden op de verkeerde paarden, mits de afval van kernenergie enorm vervuilend is.

Als bewuste burgers moeten wij vragen dat er een onafhankelijke evaluatie van het gevoerde beleid komt door een neutrale klimaatraad van experten. Alsook moeten wij onze politici vragen een degelijk klimaatplan uit te werken. Het komt er zelfs op aan om de doelstelling reeds vóór de 2050 klimaatneutrale doelstelling te bereiken in België en de tussentijdse doelstellingen vast te leggen in de wet.

Lees verder waarom het nuttig is om samen met anderen de politici wakker te schudden en uw handtekening te plaatsen om de volgende regering te vragen nu echt werk te maken van het klimaat en de toekomst van alle mensen in België.

 

1 Comment

Filed under Aankondiging & Introductie, Activisme & Vredeswerk, Ecologische aangelegenheden, Levensstijl, Natuur, Nederlandse teksten - Dutch writings, Wereld aangelegenheden

Holocaust memorial cobblestones laid around Europe – and beyond

In the 1990s, Gunter Demnig decided victims of the Holocaust should return to their homes, at least figuratively.

Today, more than 70,000 so-called Stolpersteine have been laid around Europe – and beyond.

As a 71-year-old man, spending more than 200 days a year travelling around Europe and beyond for his project, meeting young people, politicians and relatives of those he strives to commemorate, Demnig .

According to some it would not be a respectful manner to commemorate the victims, seeing as they are literally being walked upon, or even kicked. For that reason the southern German city of Munich decided against having the Stolpersteine. Instead, after much arguing, Munich chose to install plaques and steles across the city instead.

Demnig says he does not agree with the logic that his project means the victims are kicked over and over again.

“The Nazis were never content with kicking, they had a whole extermination and murder plan.”

And even if people did want to kick the cobblestones, they have been designed so that this action makes them “ever more shiny.”

“You can walk over them, to polish the stones even more, to preserve the commemoration, and honour them,”

Demnig says.

The artist says he could “never” imagine stopping his Stolpersteine project. Despite being officially retired, he says he will continue.

“We need them now more than ever,”

he reasons, thinking of the rise of far-right rhetoric and populism across the world.

“Especially when some people from the AfD [far-right Alternative for Germany party] get up and say, ‘We don’t need to remember the Nazi period, that was birdshit,’ then we have to say: Now more than ever.”

1 Comment

Filed under Activism and Peace Work, Headlines - News

Thought for today: Nothing to hard for God

Having come into a new year, we may have told others about our good intentions for 2019. Looking back at previous year we must admit we also had some good intention but were not capable to direct them all in the good direction.

Regularly we are confronted with matters we have difficulty to cope with. sometimes we wanted that God would have made our wishes possible. But our wishes, our wants, did not always become a reality. We also did not always get a positive result for the prayers we outed. Not everything we asked God came into existence or a reality we could live with.

We should know that nothing is impossible by God. He can do anything.

Is anything too hard (or too difficult) for Jehovah? {Genesis 18:14}

Nothing is too difficult or too hard for the Most High God above all gods. But that does not mean He wants to do everything we ask.

Did you encounter also such moments that you thought,

why did God not answer my prayers?

What are you asking God for that you are not trusting Him to provide His absolute best for you?

Do you trust His answer even when you don’t understand it?

Do you believe that there would be laid up for you a crown of righteousness (2Ti 4:8)?

If you believe first of all in the Only One True God and secondly in His sent one, the Lord Jesus,  and then wanted to repent of sin, willing to renew in heart, then you might be one of the Lord’s people, and there there shall be a place reserved for you, a crown laid up for you.

Our great initial need before God is to be justified, to have God Himself declare us not guilty, to have the Most High Lord pronounce us righteous in His sight. At first glance this appears to be an impossible situation for man. God, our Judge, is holy. Man is innately unholy.

“But we are all like an unclean thing, and all our righteousnesses are like filthy rags” (Isa 64:6).

+

Preceding

Most visible part of Movement without a Name, sayings, lists and good intentions

Find Inspiration and Follow Your Dreams

Leave a comment

Filed under Lifestyle, Reflection Texts, Religious affairs, Welfare matters

When remaining angry

MSW blog likes to tell his clients

“For every minute you remain angry, you give up sixty seconds of peace of mind. Now, just imagine if you spent those sixty seconds providing self love and/or kindness.,,”

(in a reaction on How could I possibly be offended?: about  being angry, resentful, filled with hate and plagued with a vindictive heart, which is tantamount to drinking poison.)

purple liquid poison on brown wooden surface

Read also:

From a stumbling spiritual pilgrim on his way from one place to an other on a journey of self-discovery, in the spirit of service, generosity, and gratitude, but has little sympathy for the perpetually aggrieved:

  1. How could I possibly be offended?
  2. How could I possibly be offended?
  3. The kind of danger we are ready for is the kind we can face from a safe distance
  4. When you can’t look on the bright side, I’ll sit with you in the dark -Alice in Wonderland

Plus from Real Life of an MSW

  1. Kindness Gone Awry
  2. Radom Act of Kindness

+++

Related

Anger: When I get angry, I suffer, because anger is always unjustified, and, deep inside, I know that.  Help me to turn to my journal and vent there when I am overwrought.  I never get angry unless I am stressed.

3 Comments

Filed under Being and Feeling, Crimes & Atrocities, Lifestyle, Uncategorized

Als een potplant


Een geschenk is als een potplant,
het is eigenlijk iets voor mij
of ik ze voed, snoei en oogst.
Of gewoon laat doodgaan.

~ Milton Jones

English version / Engelse versie > Like a potted plant

Leave a comment

Filed under Aanhalingen of Citaten

Like a potted plant


A gift is like a potted plant
– it’s pretty much up to me
whether I feed, prune and harvest it.
Or just let it die.
~Milton Jones

Dutch version / Nederlandse versie > Als een potplant

1 Comment

Filed under Quotations or Citations