Category Archives: Video

Alles gaat voorbij

*

Alles gaat over de dagen, de nachten
Anderen dorst zo’n onnoemelijk verdriet
De wind en de wolken alles vervluchtigd
Gelijk je dromen als je wakker schiet
Alles gaat over het geraakt al vergeten
Onze kindertijd die nooit wederkeert
Dienen oorlog nachtenlang in de kelder
Bommen en granaten
Alles passeert

Waar is mijn schooltje
Waar is min kerke
Dat eeuwige leven in’t lang en in’t breed
Waar zijn de meesters die alles wisten
En de pasters en paterkes bij de vleet
Waar is dat werkkot van vader zaliger
Die planken en balken
Die boeren en knechten en paarden en karren
En waar is dat vlassersvolk in hemelsnaam

Ons vaders en moeders ze moeten al sterven
De schrokkerige dood kent geen ontzag
Waar zijn de geuren uit groodmoeders keuken
En hoe klonken de liedjes op nieuwjaardag
waar zijn de vrienden gebleven
En al de schoon muziek van de dorpsharmonie
De dronkaards en de kaarters Eugene en Daniel
En de dansende meiskjes Marjanne en Sofie

Maar we wilden liever al de zwartjes bekeren
En de wilde indianen van Noord Canada
Ter ere Gods ons jong leven ons leden
Zogezeid dat majoren in de gloria
Maar we maakten een vust naar regels en wetten
En we vloekten opstandig om dat al te zwaar juk
En we bekeerden ons gretig naar het volle leven
Naar vrouwen en kinders
Ons groot geluk

We vechten nu al jaren met witte woede
Van vriendschap en vrede in een groen paradijs
En toch wordt de wereld niet beter en niet schoonder
En we worden intussen ook zelf oud en grijs
En dan worden we op ’t einde ook nog ziek en gebrekkig
Gelijk dolende zielen in nevel en mist
Gelijk wattige wolken in een eindeloze hemel
Zo worden we zelf tenslotte uitgewist

Alles gaat over
Den hemel en helle
Die bange verzinsels zijn nu opgelost
Weerwolf en boeman
Spoken en heksen
We zijn nu voorgoed van den duvel verlost
En toch lees ik nog altijd sprookjes en fabels
Ik ga door mijn knieën voor een schoon verhaal
Ik vaar met Odysseus naar het eiland Itaca
En met Lancelot zoek ik naar de heilige graal

En ’s winters zette ik hier liedjes te schrijven
En haring te eten en karnemelkpap
Maar in de lente wacht me santieago
Te voete naar Compostella op stap
Om goed te begrijpen waarom dat alles alles veranderd
En toch blijft bestaan
Dat alles sterft en opnieuw wordt geboren
Maar dat is een raadsel dat is ik nooit ga verstaan
Dat alles sterft en opnieuw wordt geboren
Dat is een raadsel dat we nooit gaan verstaan

Willem Vermandere

2 Comments

Filed under Audio, Bezinningsteksten, Gedichten - Poëzie, Kennis en Wijsheid, Levensstijl, Nederlandse teksten - Dutch writings, Sociale Aangelegenheden, Video, Voelen en Welzijn

Amo, amas, I love a lass

For those who remember their Latin classes.

Amo, Amas, I Love a Lass – Anonymous, Published in London, 1764, arr. Marshall Bartholomew; Wheaton College Men’s Glee Club; Mary Hopper, director

Amo, amas, I love a lass
As a cedar tall and slender;
Sweet cowslip’s grace is her nominative case,
And she’s of the feminine gender.

Rorum, corum, sunt divorum,
Harum, scarum divo;
Tag-rag, merry-derry, periwig and hat-band
Hic hoc horum genitivo.

Can I decline a nymph divine?
Her voice as a flute is dulcis.
Her oculus bright, her manus white,
And soft, when I tacto, her pulse is.

Rorum, corum, sunt divorum,
Harum, scarum divo;
Tag-rag, merry-derry, periwig and hat-band
Hic hoc horum genitivo.

Oh, how bella my puella,
I’ll kiss secula seculorum.
If I’ve luck, sir, she’s my uxor,
O dies benedictorum.

Rorum, corum, sunt divorum,
Harum, scarum divo;
Tag-rag, merry-derry, periwig and hat-band
Hic hoc horum genitivo.

 

 

Leave a comment

Filed under Audio, Poetry - Poems, Video

Breendonk het kamp van de waanzin

Op 9 september 2004, juist 60 jaar na de bevrijding van het kamp van Breendonk werd in Histories (Canvas) de reportage Breendonk, het kamp van de waanzin, uitgezonden waarin het gaat over leven maar belangrijker en meer over “overleven”.

Het kamp werd voorgedaan als een vakantiekolonie, maar dat was het allerminst.

Met de hand moesten de gevangenen 300 000 kubieke meter grond afgraven, waarbij even een rustpauze nemen niet bij behoorde. Voor elke 30 gedetineerden was er één bewaker waardoor dit kamp het meest gecontroleerde bleek te zijn, waarbij moeilijk aan de ogen van de bewakers kon ontsnapt worden. Nergens waren de fysieke en psychologische terreur zo geïndividualiseerd.

°°°

Onmiddellijk na de bezetting van België werden er her en der groepjes gevormd die het gezag van de Duitsers wensten te ondermijnen maar ook ervoor wensten te zorgen dat de nodige mensen beschermd konden worden, waarbij vooral de aandacht uit ging naar hier in nood zijnde vechters tegen de Duitse bezetter. Men kan niet negeren dat er vanaf het begin heel wat individueel verzet was, bijvoorbeeld van ambtenaren in overheidsdienst die weigerden mee te werken of de samenwerking met de bezetter saboteerden.

De collaborerende partijen in de gemeentebesturen waren voor sommigen een doorn in het oog. Zo verzamelden de stichters van de door Marcel De Mol, de koster van Tisselt, opgerichtte Zwarte Hand reeds in de zomer van 1940 inlichtingen omtrent Duitsgezinden in hun gemeenten. Na contact te hebben gehad met verzetsleden uit Brussel, begonnen ook zij ook pamfletten te maken die waren gericht tegen het gemeentebestuur dat bestond uit leden van het Vlaamsch Nationaal Verbond. Hun pamfletten kregen ze via de Brusselse Maria Moens. Ook kwamen er bepaalde vormen van weerstand, elk met een specifiek karakter en doel, die reeds tijdens de Eerste Wereldoorlog hun nut bewezen hadden: inlichtingen garing, clandestiene of sluik pers, hulp aan ondergedoken geallieerde soldaten en piloten met ontsnappingslijnen…

Naargelang de krijgskansen slechter werden en de verzetslieden actiever werden verslechterde de toestand in Breendonk nog meer. Men kan niet spreken van een professioneel georganiseerd orgaan. In vele gemeenten waren het eerder individuele en erg amateuristische sabotage-acties, tot na de invoering van de verplichte tewerkstelling, welk hen meer deed samenspannen en beter deed organiseren ook omdat het risico van de acties groter werd.  Doordat het gewapend verzet voor de bezetter en de collaboratie echt hinderlijk begon te worden verhoogde de wrevel van de Duitsgezinden en de bezetter.
Ook al mochten collaborerenden van verscheiden geestelijken horen dat zulk een samengaan met de Duitsers verkeerd was, gaf de Katholieke Kerk toch nog onvoldoende duidelijkheid wat aanschouwd moest worden als Vaderlandse plicht of burgerschap. Wat mocht namelijk het als juist aanschouwde gedrag zijn, wanneer er Vlamingen waren die er rotsvast van overtuigd waren dat zij het beste voor hadden met hun “land” (Vlaanderen).
In een herderlijke brief van 7 oktober 1940 schreven de bisschoppen het volgende:
‘Zonder twijfel is het noodzakelijk de bezettende autoriteit als een feitelijke macht te erkennenen er aan te gehoorzamen binnen de limieten van de internationale conventies, maar het Belgisch vaderland blijft bestaan, en al haar kinderen moeten haar trouw zijn en bijstand verlenen. Zorg er voor dat uw gedrag dus in alle omstandigheden correct en waardig is, zodat u zich in geweten niet hoeft te berouwen of te schamen!’
De Kerk trachtte zich dus zo goed mogelijk aan de nieuwe situatie aan te passen en heeft zich niet gewaagd een duidelijk standpunt in te nemen tegen de mensonwaardige toestanden waarvan zij duidelijk van op de hoogte moeten geweest zijn. De bezetter werd zoveel mogelijk ontzien, maar het VNV kon van in het begin niet op enige toegeeflijkheid rekenen. Voor Rex lagen de zaken enigszins anders. Tenslotte werd Rex door de kerkleiders als een katholieke ‘dissidentie’ beschouwd, die zij vóór de oorlog het liefst naar de katholieke schaapsstal hadden teruggeleid.
Toen op op 6 oktober 1942 de tewerkstelling in Duitsland werd ingevoerd heeft het episcopaat onmiddellijk de intrekking of op zijn minst de versoepeling van deze verordening gevraagd en zelfs de tussenkomst van het Vaticaan proberen te bekomen. Het antwoord was dat de Heilige Stoel geen invloed had bij de regering van het Derde Rijk. Begin 1943 leidde dit tot een open conflict tussen het Belgisch episcopaat en het MilitairBestuur.
Erg genoeg toen Vlaamse SS-ers het in Breendonk overnamen van de Duitsers overtrof hun wreedheid deze van de Duitsers.

De ontsnappingslijnen werden geleidelijk aan ook meer gebruikt om naast geallieerde piloten ook gewone burgers naar Engeland over te brengen en voor hulpverlening aan joden en onderduikers.

Yvonne Nèvejean directrice NWK tijdens WOII

Hertz Jospa (Rezina Bessarabia) en Hava Groisman alias Yvonne Jospa, stichters van het Joods Defensiecomité – le Comité de Défense des Juifs (CDJ)

Van de 66.651 joodse inwoners in België werden er 32.652 gedeporteerd. 34.000 wisten op de een of andere manier aan de Duitse handen te ontsnappen, in veel gevallen door welgezinde medeburgers. Zo konden daarvan een 25.000 in België onderduiken. Yvonne Nèvejean, directrice van het Oeuvre de l’Enfance of het Nationaal werk voor Kinderwelzijn, werd  benaderd door het Comité de Défence des Juifs en Belgique, het Joods Defensiecomité (CDJ) de belangrijkste Joodse ondergrondse organisatie van België (opgericht in 1942 door Hertz Jospa zijn vrouw Hava Groisman alias Yvonne Jospa), en gevraagd om Joodse kinderen te redden die gescheiden waren van hun ouders.

Nèvejean en haar medewerkers slaagden er zo in om 4.000 kinderen te redden door hen onder te brengen bij katholieke gezinnen en instellingen. Andere organisaties zoals het Rode Kruis, de Kerk en Winterhulp speelden ook een rol in de hulpverlening aan ondergedoken joodse families.

Youra Livchitz (avant 1943).jpg

De in Kiev geboren Yura Livchitz, met zijn oorlogsnaam Georges, woonde in Brussel met zijn moeder Rachel Livchitz en oudere broer, waar zij het linkse intellectuele milieu frequenteren dat wordt bezocht door Hertz Jospa en zijn vrouw Yvonne. Samen met zijn jeugdvriend Robert Leclercq organiseeert hij het Cercle du Libre Examen (Librex).In de Librex-kring ontmoette hij enkele vrienden en met Richard Altenhoff en Jean Burgers, die in 1942 de Groep G oprichtten broeden zij plannen uit om België van haar bezetters te bevrijden. Om de kost te verdienen, is Youra een vertegenwoordiger voor het Belgische farmaceutische bedrijf Pharmacobel.

Het Joods Verdedigingscomité en het Mobiel Korps van het of saboteerden de deportaties. Zo konden Yura Livschitz, jongere broer van Alexandre Livchitz, en Robert Maistriau op 19 april 1943, gewapend met een pistool en een lamp te Boortmeerbeek-Wespelaar het XXe konvooi doen stoppen. Ongeveer één op zeven van de 1.631 personen van dit konvooi wisten te ontsnappen. Livschitz en zijn broer werden aangehouden, opgesloten te Breendonk en terechtgesteld op de Nationale Schietbaan te Brussel.

Sommige verzetsgroepen werden gesticht op basis van een duidelijke politieke ideologie, andere ageerden uit zuivere vaderlandsliefde. Het Molotov-Ribbentroppact of niet-aanvalsverdrag tussen de Sovjet-Unie en Nazi-Duitsland leidde tot een grote controverse binnen de gehele communistische wereldbeweging en daarmee ook de KPB. In de beginfase van de Tweede Wereldoorlog hield de KPB zich op grond van het beleid van Moskou gedeisd. Maar toen door de Nazi’s het niet-aanvalspact tussen de Sovjetunie en nazi-Duitsland werd verbroken trad de communistische partij, de enige die een sociale revolutie nastreefde, in haar geheel in het verzet. Samen met andere groepen en gelijksgezinden richtte ze het Onafhankelijkheidsfront op, een pluralistische beweging. De nazi’s in België hadden deze ommekeer voorbereid en brachten onmiddellijk de KPB een zware slag toe met Operation Sonnenwende (Operatie Sonnenwende).  Vooral de parketten en gerechtelijke politie van Antwerpen en Luik hadden de Duitsers informatie verstrekt, naast wat die laatsten zelf in beslag hadden genomen. Spilfiguur was de Haupt-V-Mann van de Sipo-SD in België en Noord-Frankrijk Emiel Van Thielen alias Max Günther.
Over het hele land drongen de Duitsers op 22 en 23 juni binnen bij mandatarissen, militanten en sympathisanten van de KPB, die overigens buiten de wet werd gesteld. De arrestanten werden afgevoerd naar het Fort van Hoei en de Auffanglager Breendonk (of het Opvangkamp Breendonk). In aanwezigheid van Günther werden de communistische leiders gefolterd in de gruwelbunker van Breendonk.

Auffanglager Breendonk in Fort Breendonk – gang naar de martelkamer of hel

Martelkamer in Auffanglager Breendonk (Opvangkamp Breendonk)

Vele arrestanten zaten op het treinkonvooi dat op 22 september 256 politieke gevangenen naar Neuengamme deporteerde (107 uit Breendonk en 149 uit Hoei). Ook het naast het of opgerichte partizanenleger was een communistisch initiatief.

Het Belgisch Legioen (later het Geheim Leger) was een initiatief van koningsgezinde Belgische officieren die de orde wilden herstellen in een staat geleid door een sterke vorst, Leopold III. Toen dit niet mogelijk bleek, streed deze groep als een gehergroepeerd Belgisch leger tegen de bezetter.

De Nationale Koninklijke Beweging was gewonnen voor het toekennen van dictatoriale machten aan de koning. Ook de Belgische Nationale Beweging had ultraconservatieve bedoelingen. Neutrale vaderlandslievende groepen als de Witte Brigade en de Groep G wilden niet de Belgische staatsstructuur veranderen, maar wél het land bevrijden

In onderstaande video kan u een reconstructie vinden hoe het er aan toe ging in het “Kamp van de Waanzin” in het Fort van Breendonk

Waarschuwing bij deze video!

Een interessante en kritische beschouwing over deze uitzending is terug te vinden op https://wo2forum.nl/viewtopic.php?f=3…  waar o.a. wordt bekriticeerd:
… de kennis van zowel de tv-makers als van de gevangenen over de interne structuur was zeer matig tot slecht. Men bleef spreken over ,,SS’ers” terwijl de officieren duidelijk Sicherheitsdienst waren, met ondersteuning van regulier Wehrmacht-wachtpersoneel. Dat de WH hier bewaking uitoefende is wel opmerkelijk. Zoals je al opmerkte werd op dit punt amper aandacht gericht. Eén zin van een gevangene en dat was het. Ik ga hierover door in de voorlaatste alinea, maar in ,,de processen van Mechelen”, zoals vermeld in de uitzending, werd slechts één persoon ter dood veroordeeld (en gebracht) die met de SS te maken had, en dat was dan nog iemand van de Germaanse-SS. {Thomas op WO2 forum}
+
De commentaar gemaakt bij de opnames van het proces waren typisch voor de geest van die tijd. De huidige commentaar (“het belgisch gerecht doet zijn werk”) was een flater van jewelste: zelfs het kleinste kind weet de repressie- en epicuratiemachine de meest onbetrouwbare rechtspraak opleverde uit de hele belgische geschiedenis. Typisch is het geval van Ernest Claes. Lange tijd zonder reden of grond opgepakt en in de cel geworpen. Toen hij voor de rechter werd voorgeleid deed deze laatste zijn ,,strafdossier” open en er zat alleen een blanco pagina in. {Thomas op WO2 forum}

Leave a comment

Filed under Activisme & Vredeswerk, Beelden van de wereld (Foto's & Video's), Geschiedenis, Nederlandse teksten - Dutch writings, Politieke aangelegenheden, Sociale Aangelegenheden, Video, Wereld aangelegenheden

Józef Świder, Jan Kochanowski – What do you want from us, Lord

*

++

Józef Świder, Jan Kochanowski – Wat wilt u van ons, Heer: “Czego chcesz od nas Panie”
Agata Galik – harfa/harp
Henryk Wojnarowski – dyrygent/conductor
Chór Filharmonii Narodowej w Warszawie
Warsaw Philharmonic Choir
koncert zarejestrowano 1 kwietnia 2016 w sali koncertowej Filharmonii Narodowej
recorded at Warsaw Philharmonic Concert Hall, April 01, 2016
Realizacja Telewizja Polska S.A.

*

What do you want from us, Lord, for your generous gifts?
What are the benefits that you have not measured?
The Church will not embrace you, everywhere you are full,
And in the abyss and in the sea, on earth, in the sky.

I also don’t want gold, because it’s all yours,
Whatever is changing in this world.
Lord with grateful heart, we confess
Because we don’t have a more handsome victim.

You are the Lord of all the world, You have built the sky
And he embroidered beautifully with golden stars;
You founded the unearthed ground
And you covered her nakedness with various herbs.

At your command the sea stands in the shores
And the intended borders jump over afraid;
Rivers of uncounted waters have great generosity.
White day and dark night know their times.

You will see many flowers Spring gives birth,
You are in a wreath of flowers Summer is here.
Autumn wine and various apples,
Then lazy Winter gets up.

By your grace, the night dew on bland herbs will fall,
And the die-hard grain rain comes alive;
At your hands every animal looks at its food,
And you feed everyone on your generosity.

Be praised forever, immortal Lord!
Your grace, Your goodness will never cease.
Hide us while you deign in this low land;
Let me be one under Your wings!

[Jan Kochanowski, XXV Song from the Second Books, published in 1562. A masterpiece of Polish poetry.]

Jan Kochanowski, (born 1530, Sycyna, Poland—died August 22, 1584, Lublin), humanist poet who dominated the culture of Renaissance Poland.

Born into the country nobility, Kochanowski studied at the Jagiellonian University in Kraków and later, between 1552 and 1559, at the University of Padua in Italy. On his return to Poland in 1559, he served as a secretary at the royal court in Kraków. He married about 1575 and retired to his family estate at Czarnolas, in central Poland.

Dutch version / Nederlandse versie: Józef Świder, Jan Kochanowski – Wat wilt u van ons, Heer

1 Comment

Filed under Audio, Being and Feeling, Lifestyle, Poetry - Poems, Prayers, Reflection Texts, Religious affairs, Video

Józef Świder, Jan Kochanowski – Wat wilt u van ons, Heer

*

++

Józef Świder, Jan Kochanowski – Wat wilt u van ons, Heer: “Czego chcesz od nas Panie”
Agata Galik – harfa/harp
Henryk Wojnarowski – dyrygent/conductor
Chór Filharmonii Narodowej w Warszawie
Warsaw Philharmonic Choir
koncert zarejestrowano 1 kwietnia 2016 w sali koncertowej Filharmonii Narodowej
recorded at Warsaw Philharmonic Concert Hall, April 01, 2016
Realizacja Telewizja Polska S.A.

*

Wat wilt u van ons, Heer, voor uw gulle gaven?
Wat zijn de voordelen die u niet hebt gemeten?
De kerk zal je niet omarmen, overal waar je vol bent,
En in de afgrond en in de zee, op aarde, in de lucht.

Ik wil ook geen goud, want het is allemaal van jou,
Wat er in deze wereld verandert.
Heer met dankbaar hart, we bekennen
Omdat we geen knapper slachtoffer hebben.

Je bent de Heer van de hele wereld, je hebt de hemel gebouwd
En hij borduurde prachtig met gouden sterren;
Je hebt de opgegraven grond gesticht
En je bedekte haar naaktheid met verschillende kruiden.

Op uw bevel staat de zee in de oevers
En de beoogde grenzen springen bang over;
Rivieren van ontelbare wateren zijn grootmoedig.
Witte dag en donkere nacht kennen hun tijden.

Je zult veel bloemen zien De lente baart,
Je bent in een bloemenkrans. De zomer is hier.
Herfstwijn en verschillende appels,
Dan staat de luie Winter op.

Bij uw gratie zal de nachtdauw op zachte kruiden vallen,
En de die-hard graanregen komt tot leven;
Naar je handen kijkt elk dier naar zijn voedsel,
En u voedt iedereen met uw vrijgevigheid.

Wees voor altijd geprezen, onsterfelijke Heer!
Je genade, je goedheid zal nooit ophouden.
Verberg ons terwijl u zich verwaardigt in dit lage land;
Laat mij er een onder uw vleugels zijn!

[Jan Kochanowski, XXV lied uit de tweede boeken, gepubliceerd in 1562. Een meesterwerk van Poolse poëzie.]

Jan Kochanowski, (geboren 1530, Sycyna, Polen – stierf op 22 augustus 1584, Lublin), humanistische dichter die de cultuur van het Renaissance-Polen domineerde.

Kochanowski, geboren in de adel van het land, studeerde aan de Jagiellonische Universiteit in Krakau en later, tussen 1552 en 1559, aan de Universiteit van Padua in Italië. Bij zijn terugkeer naar Polen in 1559, diende hij als secretaris aan het koninklijk hof in Krakau. Hij trouwde omstreeks 1575 en trok zich terug in zijn familiebezit in Czarnolas, in centraal Polen.

Engelse versie / English version: Józef Świder, Jan Kochanowski – What do you want from us, Lord

1 Comment

Filed under Audio, Beelden van de wereld (Foto's & Video's), Bezinningsteksten, Gebeden, Geestelijke aangelegenheden, Levensstijl, Nederlandse teksten - Dutch writings, Religieuze aangelegenheden, Video, Voelen en Welzijn

Unedited Thoughts

We all have to choose between life and work, words between people or words on paper, white screens or social and other media.

Everything around us may inspire us and bring us further “on route”, so let the words, be it vocally or on paper or in books, always bring life into us and spread life to others.

Chai & Biscuits

The following is the unedited thoughts; inspired from the quote below.

Books

Because they don’t leave us,

Yes some of them may break our heart

But they never leave you, no matter what.

Some of them become a part of you

Some keep you in the bench

Like those benches at the railway stations

At the wintry or that rainy nights

The benches which had witnessed

The silent departures,

The happiest reunion

When you complete a book

It imbibe your soul,

It trades your heart

For the secret it had shared with you.

Then with that infected thought

You look for someone to share,

To explode. Peace.

You look at the book

Then at the clock

You make up your mind

To let the words conjure you

You pick the book

Books

Are better than people

And those who argue

Validate the statement

They are better than people.

Okay! Now…

View original post 75 more words

Leave a comment

Filed under Activism and Peace Work, Audio, Being and Feeling, Cultural affairs, Fiction, Lifestyle, Pictures of the World, Poetry - Poems, Positive thoughts, Re-Blogs and Great Blogs, Social affairs, Spiritual affairs, Video, Welfare matters

To the Freeworlders

With pleasure we want to let you know that we have been busy with building a place where people want to share with each other. For more than 27 years Marcus Ampe tried to bring the idea of sharing into our capitalist society. In 1995 he got a computer and started writing on the internet under different pen names, to spout his ideas and to ventilate his criticism on our squandering society. In the 1990ies, with some political activists it was tried to get some ideas in the Belgian political and economical system (further presented by Roland Duchâtelet his political movementVivant logo Vivant), like a standard income for every adult citizen and to bring more awareness about ecological matters. Logo Groen.svgOn that part he continued in the lines of the “Kabouters” (the Gnomes), the political green-party of the 1960ies of which he was an active member in the late 1960ies early 1970ies, and which promoted already the idea of sharing goods with each other to lessen the waste of consumption goods [long before Agalevfounded in 1979 and transformed into Groen (Green) in 2003].

A famous and controversial 1971 election poster, reading “Disarming”, giving a good impression for what the movements of which Marcus Ampe was involved with stood for and why their actions in the conservative Roman Catholic country got them and Marcus Ampe so much in trouble.

Because of his ideas of people having to share with each other and helping each other to build a peaceful multicultural society in an ecological respected environment, Mr. Ampe, as a flower-power person or hippie, was many times attacked and considered to be a communist, though he always claimed to promote the ways of Christ and considering his expressing disagreement with the principles and particular outcomes of capitalism plus considering himself more as utopist or by some called Utopian socialist. Because of his non-violence attitude, e.g. on animal rights, some considered him as pacifist,  a “politically homeless“, as progressive liberal (charismatic) Christian having contacts and friends with leftwing socialists, orthodox Marxists, anti-Stalinist Trotskyists, left communists, liberal pacifists and some anarchists, to be a weak and to naive stargazer to avoid. Mr. Ampe was clearly very much influenced by one of his favourite thinkers, Charles Fourier, and reformers as Robert Owen, going for utopian socialism, even when he got so much adverse wind of socialists, drawing from early communist and socialist ideas.

Today he is still convinced that our current systems of monetary, social, ideological and border divisions are not working and endangering our species. Having come aware that too many of his ideals are perhaps not for this world he still keeps to many of his old ideals and hopes once there may come a new generation again prepared to oppose our war-machine and consumer society. He is still looking at mankind as people allowed (by the Most High Power) to live on this planet as attenders who have to come to show their mutual respect for each other and our planetary home.

For him it must not be that every single one of us, rich or poor, born into life-long slavery and bondage from which there would be no escape under the current system. There is still to do a lot of work to have more people come to see that we can liberate ourselves. Most of us may know that the system we are born into does not serve humanity, but very few of us know what to do to change it or are even willing to look for some change which brings more peace in the hearts of the people.

We can no longer sit idly, watching the destruction of our people, our communities, our countries, and our human potential, by greedy corporations supported by governments with no remorse for their actions, or accountability to the people they are supposed to serve. It should not be allowed that certain people earn 300% more than those who do the dirty job.

Along all sites there are certain groups and movements trying to bring fear and restriction of liberty, freedom of speech and freedom of religion. If we are not careful a lot fro what so many fought in the previous centuries will be lost again soon.

We can no longer sit silently, hoping that someone will do something to stop the assault on our liberties and future prosperity. It has fallen on the shoulders of the common people, to unite and create a new way … a new system … a future filled with abundance and prosperity for ourselves, our children and our grandchildren. The individualist centralist ego has to be silenced.

We should go for creating a totally new system free from economic slavery … where we turn competition into collaboration …  a new social structure where we all benefit from our collective efforts and individual talents …  a new world where people are put before profits, and the resources & materials are used to enrich all our lives.

Every single one of us is born in the image of the Divine Creator with valuable and unique gifts and talents and should be happy that he or she can have such talents.  Tat what we received for nothing we also should share with others and should use it for those who do not have such talents. When each individual uses his own talents to improve the lives of everyone around them, these gifts would not be wasted in mundane week-long positions of servitude making profits for those wealthier than ourselves.

Everything you see around you are things which came into being by people who used their hands and brains, and should all be articles created by people for people. Therefore it can not be that there are many who have so little.

The people are the gifts, the people are the power, the genius, the brilliance, and the vision that has created everything we see around us. Without the workers no factory can produce. So why should the society receive most of the gains, the bricks do not need the money.

We are told all the problems facing us are inevitable, that war, hunger and poverty are symptoms of the human condition and we need governments to protect us from ourselves. As many of us now realize, this is simply a lie to disempower us! All the decay, hunger, fear, and lack surrounding us are the direct results of the parasites profiteering off of us, which includes the governments we are told are there to serve us, but just do not come to protect and help the citizens of their country.

Mr. Ampe says.

In the meantime all over the world we could find like-minded figures willing to promote the sharing of knowledge and materials.

In 2014 Robert Chatwin (robito) founded Wake Up World Education (WUWE) trying to collaborate with the world’s biggest global movements for change to help bring solutions into everyone’s life.  WUWE is contributing to this global movement for positive change by switching people on (or waking people up) to this solutions-focused reality so they feel energised, inspired and excited about the world we live in. They take Solutions Education into schools, workplaces, homes and communities, as well as providing a Free online course and offering the world’s biggest solutions to meet-up via their Weekly Circle.

The author of F-Day: The Second Dawn Of Man, a fictional account of humanity’s evolution into a society beyond money, and several video’s on YouTube, created a few years ago a Free World Charter, a social reform initiative that proposes 10 founding principles on which to grow an alternative moneyless society that is fair and sustainable, which Marcus Ampe also endorsed.

Colin Turner his work also includes the Freeworlder Free Sharing Network and HonorPay, a moneyless public awards system for expressing appreciation and gratitude. Many of the underlying concepts of his charter were originally inspired by Jacque Fresco’s Venus Project and Peter Joseph’s Zeitgeist film series – visionaries who, no doubt, would attribute their inspiration to many other historical influences too.

Freewolder Founder Colin Turner states:

“Imagine the power of billions of acts of unconditional free-sharing and the positive effect that could have both on our society and the environment. Imagine how much more peaceful and abundant our world could be without the limitations and injustices of trade.”

Freeworlder: the world’s first truly free sharing network! No exchange. No credits. No barter. Just everyone sharing their excess items and skills!

Can you imagine the power of free, unconditional sharing, mulitplied by millions and billions of people? What kind of world would that be?

Can you imagine the problems we could solve if we didn’t need to trade in order to survive?

Can you imagine if the only thing that governed people’s behaviour was not the money they had nor the laws they obeyed, but rather the knowledge, respect and appreciation they had for each other and their environment?

This is why we built Freeworlder.com – to facilitate online what we all do every day – except to bring that trust outside our immediate circles, friends and family and around the world.

We are changing the world in baby steps. Today, we can share our small excess items, skills and knowledge easily. Soon we will build enough trust and confidence in the idea of unconditional sharing, that we can begin to truly re-organise our society for the mutual benefit of all.

“The Freeworlder Network” will go online this coming May. (We’ll let you know when the site is ready)

Welcome to the world’s first free-sharing network!

Please join. Please support. Please share.

***

++

***

Freeworlder Features

+

Find also to read

 1. The Free World
 2. Freeworlder – Free Sharing Network
 3. The Free World Charter – A New Story
 4. Our World Is Free
 5. Ubuntu contrubitonism
 6. Pulling The Gum Out Of The Rug
 7. Free The Economy
 8. Universal Basic Serfdom – Freeworlder.com
 9. The Free World Charter: Let’s make everything free
 10. The Freeworlder Wall – see who’s here!
 11. Life In The Open Economy – Freeworlder.com
 12. The Flower of Life
 13. Access to a New Dream
 14. The mindful approach to animal connection
 15. Socialentrepreneurialism project. Collaborators wanted
 16. WUWE, can be contacted by email or signed up here to get involved and stay informed.
 17. Blogging In The Free World
 18. A Call to Calm, A Call to Reset

2 Comments

Filed under Activism and Peace Work, Announcement, Ecological affairs, Economical affairs, Headlines - News, History, Lifestyle, Social affairs, Video, Welfare matters, World affairs

Loving your neighbour as yourself and Israel and Palestine

“Loving your neighbour as yourself.”

When Nas Daily went home this time, he was fed up with the amount of hate coming out from both sides. So he  wanted to add his take to this conflict and keep it positive while also hinting at the negative.

Nas Daily writes

Making these videos has not been easy. There has been push back from both sides, and that’s great! Is this an accurate reflection of the situation? No, it’s not. I didn’t cover the settlements, violence, attacks, etc. Nas Daily is not a news organization. I wanted to make videos of what I believe in. I don’t believe in making blame-y videos because these usually go nowhere and add nothing to the conversation. I don’t believe in Kumbaya let’s all be happy and merry kind of shit either. I wanted to strike a balance: highlight the positive and the negative without making you feel negative!

***

+

***

Leave a comment

Filed under Activism and Peace Work, Crimes & Atrocities, History, Lifestyle, Pictures of the World, Religious affairs, Social affairs, Video

Nas Daily his experience in Jerusalem

Nas Daily finds we need to get more Jewish content in front of Arab Facebook newsfeed. It’s just as necessary.
There are no multiple races. There is only the Human Race. If we only realized this, there will be no wars.
Marcus Ampe writes
More people should show there is a big difference between the lesser group of extremists and fundamentalists and those who are willing to live in a multicultural society where there is place for each other to live in peace and brotherly love.

***

***

 

Leave a comment

Filed under Activism and Peace Work, Lifestyle, Pictures of the World, Social affairs, Video, Welfare matters

Toen was geloof heel gewoon

Toen wij jong waren leek geloof nog heel gewoon. Zelfs al mochten wij het vele leed van bommen en granaten zien en gruwelijke beelden te verwerken krijgen van uitgemergelde mensen, keken wij op naar hen die in hun God bleven geloven en durfden wij ook nog rekenen op die Allerhoogste God die dat alles wel toe liet, de mens de vrijheid gaf om te kiezen voor de geestelijke en Bijbelse waarden alsook voor de morele waarden of voor wereldse waarden.

Nu kunnen onze kinderen en kleinkinderen ook opkijken naar hen die het mochten beleven dat het nog heel gewoon was om te geloven, te geloven in een Schepper God, en vooruit te kijken naar een heerlijke toekomst.

***

++

***

Vindt ook om te lezen

 1. Geloof en Geloven
 2. Omtrent geloof en gospel
 3. Geloof Vertrouwen voor het ongeziene
 4. Wat de Bijbel zegt omtrent Geloof
 5. Geloof niet zonder daden
 6. Video Waarom zou ik geloven in God

+++

Gerelateerd

 1. Geloof
 2. Geweldige Genade!
 3. Butterfly Begin dit jaar koos ik voor ‘Prosper’ (gedijen) omdat ik besloot dat het tijd was voor meer.
 4. A few Thoughts…2017 Ons moet onsself voorsien van beursies wat nie gate in het nie, nou hier op aarde, nie eendag nie, God belowe om ons alles te gee wat ons nodig het. Hier op aarde, nie eendag nie!
 5. Six ethics of life // Zes ethise levensprincipes
 6. Liefste Madelain Leef Spurgeon Se Woorde Uit!! | Geloof droom skryf
 7. Geloof is Vertroue/Faith is Confidence

4 Comments

Filed under Nederlandse teksten - Dutch writings, Religieuze aangelegenheden, Video