Category Archives: Bezinningsteksten

Veranderen van gedachte en wereld

Verander jouw gedachten en
je verandert jouw wereld.
Norman Vincent Peale

Leave a comment

Filed under Aanhalingen of Citaten, Bezinningsteksten, Levensstijl, Nederlandse teksten - Dutch writings, Wereld aangelegenheden

Enkel seconden om iets liefs te zeggen

In een paar secondes kun je al iets heel liefs en moois zeggen wat iemand niet zomaar vergeet.

Leave a comment

Filed under Aanhalingen of Citaten, Bezinningsteksten, Levensstijl, Nederlandse teksten - Dutch writings, Positieve gedachten

Zij die in lockdown zaten in het begin van onze jaartelling

Velen vergeten wel eens wat het werkelijk betekend om in werkelijk “lockdown” te zijn of echt opgesloten te zitten.

Doorheen de geschiedenis hebben meermaals gelovigen zich moeten “insluiten” of “opsluiten” om zo met niemand in contact te komen of door niemand gezien of ontmoet te worden.

De apostelen hadden een zeer boeiende tijd gehad met hun leermeester uit Nazareth. Toen ze met hem op stap waren vreesden ze helemaal niet de toestroom van mensen. Maar nu Jezus gestorven en begraven was, was het helemaal anders. Angst was over hen gekomen. Zelfs Petrus die zo trouw aan Jezus was had verraad gepleegd en toen hij werd opgemerkt als een van Jezus discipelen, ontkende hij dat met klem. Hij wilde niet herkend worden als een volgeling van Jezus.

Na Jezus zijn dood zochten ze elk hun eigen plekje op om te schuilen. Als trouwe vrienden van Jezus vonden ze het veiligst om in lockdown te gaan. Zelfs nadat ze het gehoord hadden dat Jezus was opgestaan uit de doden, wat een ongelofelijk goed nieuws was, durfden ze toch nog niet in het openbaar verschijnen.

Eerst geloofden zij dat nieuws van Jezus opstanding niet. Maar na enkele verschijningen aan hen waren ze er wel van overtuigd. Toch gaf het hen nog niet de moed om naar buiten te komen en hier luidruchtig over rond te bazuinen.

Na een aantal wonderlijke verschijningen hadden zij hun meester de aarde zien verlaten om zijn positie als hogepriester voor God in te nemen. Zij kwamen ook te horen dat hun meester daar in de hemel ook als bemiddelaar voor hen zou optreden bij zijn hemelse Vader. Dat was ook voor hen nog uitstekend nieuws en de moeite waard om aan anderen te vertellen. Maar toch durfden zij nog niet naar buiten komen met al die goede berichten.

Het waren dagen van eenzaamheid, want het gemis van hun leermeester was groot. Zij dachten er wel aan dat Jezus hen een “Helper” zou sturen, maar wanneer die zou komen en wie het zou zijn wisten ze niet goed.

Vandaag moeten wij eens denken aan die vrienden van Jezus die achter een gesloten deur in Jeruzalem – niet bepaald de veiligste plek voor hen in die dagen! – moesten blijven wachten op de vervulling van die bijzondere belofte. Zij keken er wel naar uit dat die helper zou komen. Maar vooraleer die er zou komen durfden ze toch niet naar buiten gaan, op eigen kracht.

Vandaag weten wij hoe goed God voor die getrouwe leerlingen van Jezus gezorgd heeft. Ook al gingen de vissers nu niet meer alle nachten uit varen, toch konden ze zich zelf goed voorzien van voedsel en mogelijkheden om hun leven in zekere zin dragelijk te maken. Ze mochten hun leermeester geloven dat ze in elk geval niet als wezen zouden achterblijven. Jezus had voor een bijzondere Plaatsvervanger, Trooster en Pleitbezorger gezorgd.

Ook in onze dagen kunnen wij best die Pleitbezorger aanspreken en in ons huis van isolatie binnen laten.

Dezer dagen, nog steeds in lockdown, laten wij eens extra aandacht schenken aan al die gelovigen die in hun leven een periode van opsluiting door moesten maken. De apostelen, de anabaptisten, de baptisten, heel wat Bijbelstudenten in Frankrijk en België, en meermaals en in meerdere landen werd het Volk van God, de Joden veel meer beproefd dan de christenen. Zij hebben het nog het zwaarst gehad. Denk maar eens aan de Tweede Wereld oorlog en de jaren er voor. Van 1936 tot en met 1945 hebben velen een nachtmerrie beleefd, waar velen niet levend zijn uitgekomen. Onze huidige lockdown is niets in vergelijking met wat zij moesten door maken.

Leave a comment

Filed under Bezinningsteksten, Geestelijke aangelegenheden, Geschiedenis, Gezondheid, Levensstijl, Misdaden & Wreedheden, Nederlandse teksten - Dutch writings, Religieuze aangelegenheden, Sociale Aangelegenheden, Voelen en Welzijn, Wereld aangelegenheden

Für eine enge Beziehung zu Gott

Ich liebe Jehova, weil er meine Stimme hört, meine flehentlichen Bitten um Hilfe (Ps. 116:1)

Du kannst Gottes Liebe unter anderem dadurch erwidern, dass du zu ihm betest. Wenn du ihm von deinen Ängsten und Sorgen erzählst und dich für das bedankst, was er für dich tut, wächst deine Liebe zu ihm. Siehst du dann, wie er deine Gebete erhört, wird deine Bindung zu ihm stärker. Du bist dir dann sicher, dass er dich versteht.

Um Jehova aber wirklich nahezukommen, musst du wissen, wie er denkt. Auch muss dir klar sein, was er von dir erwartet. Das alles findest du nur durch ein Bibelstudium heraus. Lerne Gottes Wort, die Bibel, schätzen.

Die Wahrheit über Jehova und über das, was er mit uns Menschen vorhat, findest du nur in der Bibel. Deine Wertschätzung für Gottes Wort ist daran zu erkennen, dass du täglich darin liest, dich auf dein Bibelstudium vorbereitest und nach dem lebst, was du lernst.

97 Wie sehr liebe ich doch dein Gesetz!Den ganzen Tag denke ich darüber nach*.+

99 Ich habe mehr Einsicht als alle meine Lehrer,+ weil ich über die Erinnerungen nachdenke*, die von dir kommen.

(Ps. 119:97, 99)

17 Heilige sie durch die Wahrheit.+ Dein Wort ist Wahrheit.+ (Joh. 17:17).

Hast du einen persönlichen Bibelleseplan? Hältst du dich daran und liest du jeden Tag in der Bibel?

w20.03 5 Abs. 8-9

 

Leave a comment

Filed under Bezinningsteksten, Deutscher Sprache - German texts, Religieuze aangelegenheden

Voor een hechte band met Jehovah God

Ik houd van Jehovah, want hij hoort mijn stem, mijn hulpgeroep. — Ps. 116:1.

Je kunt op Jehovah’s liefde reageren door in gebed met hem te praten. Je liefde voor God zal toenemen als je je zorgen met hem deelt en hem bedankt voor alles wat hij voor je doet. En je band met Jehovah zal sterker worden als je ervaart dat hij je gebeden verhoort. Je zult ervan overtuigd raken dat hij je begrijpt.

Maar voor een hechte band met Jehovah moet je begrijpen wat zijn manier van denken is. En je moet weten wat hij van je verlangt. Die kennis kun je alleen krijgen door Zijn Woord, de Bijbel, te bestuderen. Leer de Bijbel te waarderen. Alleen in de Bijbel staat de waarheid over Jehovah en zijn voornemen voor jou. Je kunt je waardering voor de Bijbel tonen door er elke dag in te lezen, door je op je Bijbelstudie voor te bereiden en door toe te passen wat je leert.

97 Hoe lief heb ik uw wet!+ De hele dag overdenk* ik die.+99 Ik heb meer inzicht dan al mijn leraren,omdat ik uw richtlijnen* overdenk.*  (Ps. 119:97, 99)17 Heilig hen door de waarheid.+ Uw woord is waarheid.+(Joh. 17:17).

Heb je een persoonlijk schema voor Bijbellezen? Houd je je daar ook aan en zorg je ervoor dat je elke dag in de Bijbel leest? w20.03 5 ¶8-9

++

Aanvullende lectuur

 1. Zoek en vind de Open Weg
 2. Zoek uw Toevlucht bij God
 3. Verschil in woordbetekenis doorheen de tijd 2 Liefhebben en Geloven
 4. Het betrouwbare woord
 5. Woord van God
 6. Bijbel
 7. Gospel of Evangelie – het Goede Nieuws
 8. De Bijbel bestuderend
 9. Schepper en Blogger God 12 Het Oude en Nieuwe Blog 2 Blog voor elke dag
 10. Gods wil dat alle soorten van mensen worden gered
 11. Alle dingen eertijds geschreven tot ons onderricht
 12. Delen van God’s Rijkdom en Wijsheid
 13. Wapens van onze oorlogsvoering
 14. Bijna 40 miljoen Bijbels wereldwijd verspreid in 2019

1 Comment

Filed under Bezinningsteksten, Nederlandse teksten - Dutch writings, Religieuze aangelegenheden

Den verbessern, der ihn liebt

Jehova erzieht die, die er liebt (Heb. 12:6)

Unser lieber Vater Jehova schult uns und korrigiert uns, wenn nötig. Er tut das auf vielerlei Weise. Zum Beispiel durch etwas, das wir in der Bibel lesen oder in den Zusammenkünften hören. Oder wir bekommen die nötige Hilfe von den Ältesten. Das Motiv hinter allem ist aber immer Liebe.

11 „Denn ich bin an deiner Seite“, erklärt Jehova, „um dich zu retten.

Doch ich werde alle Völker vernichten, unter die ich dich zerstreut habe.+

Dich aber werde ich nicht vernichten.+

Ich werde dich im richtigen Maß zurechtweisen*

und dich auf keinen Fall ungestraft lassen.“+

(Jer. 30:11).

Jehova unterstützt uns in schweren Zeiten. Wie ein fürsorglicher Vater seinen Kindern in Schwierigkeiten beisteht, so steht auch unser himmlischer Vater uns zur Seite. Durch seinen heiligen Geist bewahrt er uns davor, dass unser Glaube Schaden nimmt.

13 Wenn also schon ihr es versteht, euren Kindern Gutes zu schenken, obwohl ihr schlecht seid, wie viel mehr wird dann der Vater im Himmel denen, die ihn bitten, heiligen Geist geben!“+ (Luk. 11:13).

Außerdem schützt er uns in emotionaler Hinsicht. Zum Beispiel stellt er uns eine wunderbare Zukunft in Aussicht, was uns hilft, schwierige Zeiten durchzustehen. Denken wir daran: Was auch immer passiert, unser liebevoller Vater wird allen Schaden wiedergutmachen. Alle Schwierigkeiten haben einmal ein Ende, aber die Segnungen Jehovas dauern ewig.

16 Deshalb geben wir nicht auf. Selbst wenn wir äußerlich verfallen, werden wir doch innerlich von Tag zu Tag erneuert. 17 Denn obwohl die Schwierigkeiten* vorübergehend und leicht sind, bewirken sie für uns eine Herrlichkeit, die an Ausmaß* alles immer mehr übertrifft und ewig dauert.+18 Währenddessen halten wir unseren Blick nicht auf das gerichtet, was man sieht, sondern auf das, was man nicht sieht.+ Denn das, was man sieht, ist zeitlich, aber das, was man nicht sieht, ist ewig. (2. Kor. 4:16-18).

w20.02 5 Abs. 14-15

Leave a comment

Filed under Bezinningsteksten, Deutscher Sprache - German texts, Religieuze aangelegenheden

Diegene verbeterend die van Hem houdt

Wij hebben gezien dat voor iedereen een Bron van licht en wijsheid oplicht maar wel moet opgemerkt worden.

Elk van ons moet in deze wereld vol moeilijkheden opgroeien en zich weerbaar maken.

Jehovah corrigeert degenen van wie hij houdt. — Hebr. 12:6.

Als onderdeel van onze opleiding corrigeert onze liefdevolle Vader ons als dat nodig is. Dat doet hij op allerlei manieren. Soms doet hij dat door wat je leest in Zijn Woord of wat je hoort op de vergadering. Of misschien komt de hulp die je nodig hebt van de ouderlingen. Maar in welke vorm de correctie van Jehovah ook komt, hij corrigeert altijd uit liefde.

11 ‘Want ik ben met je’, verklaart Jehovah, ‘om je te redden.

Maar alle volken waarheen ik je verstrooid heb, zal ik vernietigen.+

Jou zal ik niet vernietigen.+

Ik zal je in de juiste mate corrigeren*

en ik zal je beslist niet ongestraft laten.’+

(Jer. 30:11).

Jehovah steunt je tijdens beproevingen. Net zoals een lieve vader zijn kinderen steunt in moeilijke tijden, zo steunt Jehovah ons tijdens beproevingen. Hij gebruikt Zijn Kracht (de Heilige Geest) om je tegen geestelijke schade te beschermen.

13 Als jullie al goede dingen geven aan je kinderen, ook al zijn jullie slecht, hoeveel te meer zal de Vader in de hemel dan heilige geest geven aan degenen die hem erom vragen!’+  (Luk. 11:13).

Hij beschermt je ook emotioneel. Zo geeft Hij je een schitterende hoop. Die toekomsthoop helpt je om moeilijkheden te doorstaan. Wat voor erge dingen je ook overkomen, je lieve Vader zal alle ellende die je meemaakt ongedaan maken. Alle beproevingen zijn tijdelijk, maar de zegeningen van Jehovah zijn eeuwig

16 Daarom geven we de moed niet op. Ook al vervalt de mens die we uiterlijk zijn, de mens die we innerlijk zijn wordt van dag tot dag vernieuwd. 17 Want de beproeving,* die maar kort duurt en licht is, leidt voor ons tot een glorie die alles overtreft* en eeuwig duurt.+18 We houden onze ogen niet gericht op de zichtbare dingen maar op de onzichtbare dingen.+ Want de zichtbare dingen zijn tijdelijk, maar de onzichtbare dingen zijn eeuwig. (2 Kor. 4:16-18).

w20.02 5 ¶14-15

+

Lees ook

Onvolmaakte mensen die kunnen leren van Degene die onze Vader wil zijn

 

Leave a comment

Filed under Bezinningsteksten, Nederlandse teksten - Dutch writings, Religieuze aangelegenheden

Die verbetering van die een wat Hom liefhet

Ons het gesien dat ‘n bron van lig en wysheid vir almal brand, maar dit moet opgemerk word.

Elkeen van ons moet in hierdie moeilike wêreld grootword en weerbaar word.

Jehovah dissiplineer dié wat hy liefhet. – Heb. 12:6.

As deel van ons opleiding dissiplineer ons liefdevolle Vader ons wanneer dit nodig is. Hy doen dit op baie maniere. Byvoorbeeld, ons lees dalk iets in die Bybel of hoor iets by die vergaderinge wat ons laat besef dat ons ons denke of dade moet verander. Of dalk gee die ouermanne vir ons die hulp wat ons nodig het. Maar dit maak nie saak hoe Jehovah ons dissiplineer nie, hy doen dit altyd uit liefde.

11 “Want ek is met jou,” sê Jehovah, “om jou te red.

Ek sal al die nasies vernietig waarheen ek jou verstrooi het,+

maar ek sal jou nie vernietig nie.+

Ek sal jou in die regte mate dissiplineer,*

en ek sal jou beslis nie ongestraf laat bly nie.”+

(Jer. 30:11).

Jehovah ondersteun ons wanneer ons deur moeilike tye gaan. Net soos ’n liefdevolle pa sy kinders ondersteun wanneer hulle deur moeilike tye gaan, ondersteun ons hemelse Vader ons gedurende moeilike tye. Hy gee ons sy heilige gees om ons te beskerm teen enigiets wat ons verhouding met hom kan beskadig.

13 As julle wat goddeloos is, dan weet hoe om goeie dinge vir julle kinders te gee, hoeveel te meer sal die Vader in die hemel heilige gees gee vir dié wat hom vra!”+ (Luk. 11:13).

Jehovah help ons ook wanneer ons mismoedig is. Hy gee ons byvoorbeeld ’n wonderlike hoop. Hierdie hoop vir die toekoms help ons om deur moeilike tye te kom. Dink hieraan: Dit maak nie saak watter slegte dinge met ons gebeur nie, ons liefdevolle Vader sal enige gevolge daarvan wegvat asof dit nooit gebeur het nie. Enige probleme wat ons nou het, is net tydelik, maar die seëninge wat Jehovah gee, is vir ewig.

16 Daarom gee ons nie moed op nie, maar selfs al is die mens wat ons uiterlik is, besig om weg te teer, word die mens wat ons innerlik is, beslis van dag tot dag nuut gemaak. 17 Want die moeilike tye duur net ’n kort rukkie en is lig, maar dit lei vir ons tot ’n beloning* wat met niks vergelyk kan word nie* en wat vir ewig sal duur.+ 18 Ons hou nie ons oë op die dinge wat gesien word nie, maar op die dinge wat nie gesien word nie.+ Want die dinge wat gesien word, is tydelik, maar die dinge wat nie gesien word nie, is ewig. 2 Kor. 4:16-18.

w20.02 5 ¶14-15

Leave a comment

Filed under Afrikaanse tekste, Bezinningsteksten, Religieuze aangelegenheden

Lente van alle licht

De laatste dage hebben wij heel wat licht mogen zien dat ons duidelijk maakt dat de lente is aangebroken.

Opnieuw sprak Jezus tot hen en zei:
Ik ben het licht van de wereld: wie mij volgt, zal niet in duisternis wandelen, maar zal het licht van het leven hebben. (Johannes 8: 12)

Jezus van Nazareth verklaarde van zichzelf dat hij het Licht van de wereld was. Wat denk je van hem? Welke positie bekleedt hij onder de religieuze leraren van de wereld?

Honderden, ja, duizenden mannen worden erkend als grote denkers, mannen die speculeerden, die hun theorieën publiceerden en velen betoverden met hun intellectuele en morele resultaten. Deze zogenaamde grote mannen die de wereld hebben verlaten met de producten van hun intellect, zijn geclassificeerd als de wijste mannen die de wereld ooit heeft gekend. Maar ze kunnen niet met Christus worden vergeleken.

Er was een openbaring voordat de creaties van de mens naar voren kwamen. Zijn eindige kennis is slechts het resultaat van het nadenken over de wonderbaarlijke dingen die in onze wereld hebben geschenen, vervat in de leringen van Christus, de grootste van alle leraren. Elke keer als de mens in staat is geweest om geweldige ideeën te bedenken, zijn ze door Christus gekomen. Elk kostbaar juweel van gedachten, elke intellectuele sprankeling, is een openbaring van het licht van de wereld …

Net zoals de zon wordt vergeleken met de mindere lichten van de hemel, zo werd Christus, de Bron van alle licht, vergeleken met de leraren van zijn tijd …
Gemeten naar eindige geesten, worden mensen geleerd en groot genoemd; maar met al hun decadente wijsheid, hun wetenschap en kennis, kunnen ze God en Jezus die hij heeft gezonden niet kennen …

Geen mens die ooit heeft geleefd of ooit zal leven, kan beweren de onfeilbare gids te zijn, de allerhoogste openbaarder van de waarheid. Mensen kunnen ernaar streven de hoogste standaard van wijsheid te bereiken, maar er is Eén, ‘een door God gezonden Meester’, die hoger is dan zij. Geen enkele menselijke leraar kan hem evenaren (Youth’s Instructor, 9-16-1897). 100

Leave a comment

Filed under Bezinningsteksten

Worteling

 

Gedichten langs een weg met God

Als geworteld was ik
in mijn huis
bij de vaas,
als bij de kern
van mijn leven.
En onderwijl
passeerde
dat leven.
Maar het ontsprong
aan de Bron
en stroomde
aan me voorbij.
En ik nam waar
al wat het leven
aanbracht
en waar ik
deel aan had
of juist niet…
En onderwijl
werd de vaas
leger –
de stroom zuiverder.

Ergens ontsprong
een gevoel van lente.
Een nieuwsgierigheid
naar leven
– verder.
En ermee samen
een vertrouwen –
ssssstttt….. heel stil nog –
in wortels
en vaste grond.
Weggeëbde angst
voor schuivende
grond en
kernverlies.
Groeiend weten:
wat al zo lang
mij samenhield
en in Jou verankerd,
is genoeg om
te kunnen gaan,
mee met de
levensstroom
die  ontspringt
aan de Bron –
die ook in mij is.
In het huis
waar ik niet in ben
maar dat in mij is;
Geworteld.

View original post

Leave a comment

Filed under Bezinningsteksten, Gedichten - Poëzie, Nederlandse teksten - Dutch writings, Re-Blogs and Great Blogs