Wat betekend wedergeboren uit water en geest?

Een mens heeft een geboorte gehad bij het uit de baarmoeder komen. Aldus heeft hij al een fysische totstandkoming of lijfelijke geboorte gehad. Die ter wereld koming ging niet gepaard met een geestelijke geboorte daar het denkvermogen nog tot ontwikkeling moest komen.

Als men ouder wordt, komt men (hopelijk) tot meer inzicht en verhoogd dus het verstandelijk vermogen. Wanneer de mens dan besluit om Jezus na te volgen kan hij zijn oude lichaam als het ware weg doen door de symbolische daad te stellen door zich te laten reinigen of witwassen door een volledige onderdompeling in water. Bij die doop verkrijgt men dan een overgang van het oude naar een nieuw lichaam en kan men dus spreken als van een wedergeboorte.

Die wedergeboorte gebeurt door de onderdompeling in water maar ook door het verkregen inzicht of door het geestelijk vermogen, waarbij men een opening maakt om Gods Geest te ontvangen én met én naar die Geest te leven, vandaar de zegswijze van uit de geest geboren te zijn. Zonder Gods Geest kan men namelijk niet die vernieuwing als mens verkrijgen en blijft men vast zitten in dat zwakke oude sterfelijk lichaam en die oude geest. Bij het zichzelf open stellen voor Gods Geest kan men verder beginnen te groeien in het geloof om zo zich voor te bereiden om door de smalle poort het Koninkrijk van God binnen te gaan.

+

Voorgaande

Is het nodig dat wij onze zonden belijden aan God, nadat Jezus voor onze zonden gestorven is?

++

Aanvullende lectuur

 1. Kleine en grote dingen, belangrijke en onbelangrijke zaken
 2. Amerikaanse kerken weer vol sinds economische crisis
 3. Francis Chans Angst voor velen die niet naar de hemel gaan
 4. Herfst, Leven en dood, genade, wedergeboorte en heiliging
 5. Wat gebeurt er als wij sterven
 6. Vruchten van geest beletten hetzij inactief of onvruchtbaar te zijn
 7. Broeders en Zusters in Christus door de eeuwen heen #9 Controverse betreft doop
 8. Doopsel en bloedvergieten ter vergeving
 9. Gods vergeten Woord 5 Verloren Wetboek 4 De ‘katholieke’ kerk
 10. Gods vergeten Woord 17 Geleid door de Geest 4 Leiding door de Geest
 11. De roeping van Christus #1
 12. Overwinnen in wedergeboorte
 13. Niemand leeft voor zichzelf
 14. De Bekeerling, bekeringsactie en bekering
 15. Overdenking: Gemeenschap met de Vader en met Zijn Zoon Jezus Christus
 16. Horen bij Christus en één worden met Christus
 17. Er kan iets vreemds gebeuren als u onder Christus komt
 18. Wedergeboorte en lidmaatschap tot een kerk
 19. Verzoening en Broederschap 7 Eén zijn
 20. De Ekklesia #7 De vrijwillige toetreding
 21. De Ekklesia #8 Doop als wedergeboorte
 22. De Ekklesia #10 Addendum 1: een moderne theocratie?
 23. Zelfverloochening en witwassen door doop
 24. Geestelijke vorming tot heiligheid #3
 25. Ontmoeting met iemand uit de Farizeeen, met de naam Nicodemus
 26. Als broeders en zusters samen op weg voor een nieuw jaar
 27. Als de tijd ten einde loopt …… Slechts een klein deel gered
 28. De Wederkomst en de Eindtijd #5 De Verlosser uit de hemel
 29. Azteekse en Romeinse tradities die ons nog steeds beïnvloeden
 30. Christadelfiaanse geloofspunten #11 Redding door het evangelie te geloven

Leave a comment

Filed under Geestelijke aangelegenheden, Nederlandse teksten - Dutch writings, Vragen van lezers

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.