Toename van de kosten van extreem weer mogelijk onderschat

 

Klimaatverandering

Droogte in Wairarapa, Nieuw-Zeeland in 2013. Foto: Dave Allen / NIWA.

Attributie van extreem weer is een onderzoeksgebied in de klimaatwetenschap dat een sterke ontwikkeling heeft doorgemaakt. Nieuw-Zeelandse wetenschappers hebben een aanzet gegeven voor de toepassing van de resultaten van attributiestudies in economisch onderzoek. Het idee ligt best voor de hand. In attributiestudies wordt onderzocht wat de invloed van klimaatverandering is op de waarschijnlijkheid van optreden van een specifiek geval van extreem weer is, of op de omvang van de gevolgen. Aan de hand daarvan is het, in elk geval in theorie, mogelijk om een schatting te maken van de extra kosten als gevolg van klimaatverandering in dat specifieke geval. In de praktijk is dat nog niet zo eenvoudig, maar David Frame en zijn mede-onderzoekers hebben zich daar niet door laten weerhouden.

Ze hebben de afgelopen maanden twee artikelen gepubliceerd: over orkaan Harvey en over een aantal gevallen van extreme…

View original post 699 more words

9 Comments

Filed under Ecologische aangelegenheden, Gezondheid, Levensstijl, Natuur, Nederlandse teksten - Dutch writings, Nieuwsgebeurtenissen - Journaal, Re-Blogs and Great Blogs, Sociale Aangelegenheden, Voelen en Welzijn, Wereld aangelegenheden

9 responses to “Toename van de kosten van extreem weer mogelijk onderschat

 1. G.J. Smeets merkt op:

  Ik vroeg me n.a.v. je stuk af wat de zin / het nut is van dergelijke attributie-studies. De gastblog van de auteurs op Carbonbrief (waarnaar je verwijst) geeft uitsluitsel: centrale banken, verzekeraars, beleidmakers, juristen en investeerders krijgen beter inzicht in de economische risico’s en kosten van meteorologische extremen.

  De auteurs reppen er met geen woord over maar op de keper beschouwd is hun project een innovatieve actuariële exercitie. En wat mij betreft een treffende illustratie van adaptatie van een wetenschappelijke discipline aan klimaatverandering.

  Like

 2. Bert Amesz commentarieert:

  Uiteraard speelt de excessieve regenval een rol bij Harvey/Houston. Maar voor die (langdurige) inundatie zijn andere factoren minstens zo belangrijk:
  – de enorme bodemdaling (als gevolg van grondwaterwinning) van meer dan 3 meter waardoor Houston in een badkuip (zonder afvoer) is komen te liggen;
  – toename van het verhard oppervlak in het stroomgebied waardoor al dat regenwater direct afstroomt naar die badkuip.

  Jammer dat de auteurs dat niet meenemen in hun verhaal en daardoor mensen op het verkeerde been zet.

  Like

 3. Pingback: Het Klimaatrapport en belangrijke taak voor Christenen | From guestwriters

 4. Pingback: Heaving had too much rain | From guestwriters

 5. Pingback: Bij klimaatveranderingen toch hoopvol leven als Christen | From guestwriters

 6. Pingback: 31 augustus, laatste dag van de zomervakantie | Broeders in Christus

 7. Pingback: Een vleesgeworden milieuramp | From guestwriters

 8. Pingback: De Globaliserings-paradox. | Marcus Ampe's Space

 9. Pingback: De oorlog in Oekraïne zal ook haar gevolgen mee brengen voor het klimaat | Marcus Ampe's Space

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.