Aalst Carnaval: Unia analyseert meldingen

Unia meldt:

Net als vorig jaar waren er gisteren tijdens de carnavalsstoet in Aalst Joodse karikaturen en stereotypen te zien. Bij Unia ontvingen we hierover enkele meldingen. We begrijpen dat sommige karikaturen mensen choqueerden en kwetsten, en onderzoeken de feiten.

Verschillende Aalsterse carnavalisten spotten dit jaar met Unesco en er gebruikten hierbij ook Joodse karikaturen. Bij Unia verzamelen we alle informatie en onderzoeken we of er strafbare feiten zijn gepleegd. Daarbij staan we in contact met de politie en het parket.

We betreuren dat er ook dit jaar antisemitische stereotypen werden gebruikt, omdat we weten dat stereotypen kunnen leiden tot vooroordelen en discriminatie. We blijven er dan ook op aandringen dat de lokale autoriteiten de kans grijpen om aan een inclusief en verbindend Aalst Carnaval te werken. De burgemeester heeft daarbij een belangrijke verantwoordelijkheid om te depolariseren en te de-escaleren.

+

Voorgaande

Hoe ver kan men gaan om zich te beroepen op Vrije meningsuiting

Perhaps Anti-Semitism for lots of people isn’t always easy to see

5 Comments

Filed under Nederlandse teksten - Dutch writings, Nieuwsgebeurtenissen - Journaal

5 responses to “Aalst Carnaval: Unia analyseert meldingen

  1. Ik heb heden Unia aangeschreven om meer informatie te mogen ontvangen betreft algemene reacties alsook op de vraag in welke mate zij dit jaar zullen reageren op de gepleegde feiten.

    Hopelijk zullen wij concrete cijfers mogen verkrijgen om zo een juister beeld te kunnen vormen van wat dit land wenst te doen omtrent het toenemend racisme en antisemitisme.

    Like

  2. Pingback: Aalst Carnival and Unia analyses reports | From guestwriters

  3. Pingback: 50 jaar geleden, te gast in Malmedy voor Cwarmê | From guestwriters

  4. Pingback: Aalst Carnaval 2020 a further anti-Jewish demonstration | Marcus Ampe's Space

  5. Pingback: Godsdienstvrijheid onder druk – Some View on the World

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.