Zorgen voor kennisbewust nageslacht


“Iemand die met zorg met de Chanoeka lichten omgaat,
zal talmidej chachamiem [geleerden] als kinderen krijgen [Shabbat 23].
Taloed

3 Comments

Filed under Levensstijl, Religieuze aangelegenheden

3 responses to “Zorgen voor kennisbewust nageslacht

  1. Pingback: Voorzien van een zichtbaar teken #1 Hanukkah gebeuren – Jeshuaisten / Jeshuaists

  2. Pingback: Voorzien van een zichtbaar teken #2 Menora gebruik – Jeshuaisten / Jeshuaists

  3. Pingback: Ophef rond het rondlopen met en aansteken van de joodse kandelaar ter ere van het Chanoekafeest – Jeshuaisten / Jeshuaists

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.