Geloof zonder risico tegenstrijdigheid


Geloof zonder risico is een tegenstrijdigheid.

‘Want gelijk het lichaam zonder geest dood is,
zo is ook het geloof zonder werken dood.’

Jakobus 2:26

Dierbare God,
geef mij de kracht om in het geloof te volharden
en werken van geloof te verrichten

Engelse versie / English version: Faith without risk is a contradiction

5 Comments

Filed under Bezinningsteksten, Gebeden, Nederlandse teksten - Dutch writings, Religieuze aangelegenheden

5 responses to “Geloof zonder risico tegenstrijdigheid

  1. Pingback: Verschil in woordbetekenis doorheen de tijd 2 Liefhebben en Geloven – Jeshua-ists

  2. Pingback: Fundamenten van het Geloof 6: Beproeving van het geloof | Stepping Toes

  3. Pingback: Geloof in dingen van God – Belgische Broeders In Christus

  4. Pingback: Hoe ver wil je gaan in je geloof – Jeshuaist

  5. Pingback: Ds. Paul Visser ziet geloof onder kerkgangers verdwijnen – Some View on the World

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.