De familie Palache, Joden en Ontroerende onzin

Omtrent het Jood zijn kan er veel gediscussieerd worden. Wie mag zich Jood noemen en van al die verschillende Joodse geloofsgroepen welke heeft er dan het ware Joodse geloof? Tegenwoordig vindt men ook groepen die zich Messiaanse Joden noemen. Hierbij valt op dat er daar ook mensen bij zijn die in de Drie-eenheid geloven en daarom eigenlijk nooit het recht kunnen opeisen om zich Jood te noemen, want dit is een aanfluiting voor de gehele Joodse gemeenschap, mits de God van de Joden een Enige God is die slechts Één is en niet uit meerdere godheden bestaat. De God van Abraham is slechts één. Jezus als Esseense jood wist drommels goed wie die Godheid was en heeft ook nooit opgeëist om zelf als godheid erkend te worden. Integendeel heeft Jezus steeds beweerd dat hij niets kon zonder die Ene Ware God, de God van Israël, die veel groter is dan hij.

Na de afslachting van de Joden kan men toch nog stellen dat in Nederland er nu toch nog zo een 40.000 tot 50.000 Joden zijn. Daarvan zijn er die anderen wegens het moeder of vaderschap geen Joodschap willen toekennen.

De 36-jarige Chaim Moszkowicz zegt bijvoorbeeld:

‘Als kind al besefte ik dat mijn opa anders was dan anderen, met dat vreselijke nummer op zijn arm. Ik voelde haarfijn aan dat het niet iets alledaags was. En nog iedere keer als ik hem opzoek word ik daarmee opnieuw geconfronteerd. Die oorlog roept vragen op: ik geloof wel in íets – al kan ik dat moeilijk onder woorden brengen – maar hoe heeft die oorlog dan kunnen plaatsvinden? Daarom snap ik ook niet dat orthodoxe joden vaak zo neerkijken op liberalen of mensen met alleen een joodse vader; we hebben al zo veel mensen verloren.’

ronitpalache

Ronit Palache

Of er al of niet altijd die overdracht via de moeder moet zijn is  slechts één van de heikelpuntjes bij Joden. Ronit Palache (32) die opgroeide in een traditioneel-joods gezin had zich nooit in de tragiek van de vaderjoden verdiept. De gesprekken die zij met zulke Joden voerde voor haar recent verschenen boek, waren zeer emotioneel.

Soms hadden mensen hun levensverhaal ter voorbereiding opgeschreven. Ze zagen tegen het gesprek op. Sliepen slecht. Huilden veel.

Niet enkel kwamen bepaalde mensen door de oorlog er achter dat zij eigenlijk Joods waren. door de oorlog verstopten ook velen hun Joods zijn of kwamen tot een ontkenning die tot nu door gegaan is bij hun kinderen en kleinkinderen. Maar bij de huidige jongeren, die er nu laat zijn achter gekomen dat zij Joodse familieleden hadden of nog hebben is de vraag gekomen van het al of niet Jood zijn of bij sommigen ook van het al of niet christen en/of Jood zijn.

In ieder geval moet het zeer pijnlijk zijn voor mensen die in kampen hebben gezeten voor hun Jood zijn om te horen dat na de oorlog er zijn die beweren dat hun kinderen geen Jood zijn omdat ze geen joodse moeder hebben. Dit is werkelijk hartverscheurend. Voor die kinderen en hun kleinkinderen is het ook een waar dilemma. Voor hen die daarbij ertoe zijn gekomen om rabbi Jeshua te aanschouwen als de lang verwachte Messias, is het nog moeilijker, want vele christenen willen hen ook niet aanvaarden als Christen omdat zij de Drie-eenheid niet willen erkennen. Maar de Drie-eenheid is iets wat Jezus nooit heeft gepredikt en iets dat geen enkele Jood, dus ook Jezus niet, zou aanvaarden. Gelukkig zijn er ook meerdere niet-trinitarische Christenen die echter ook op weerstand van de andere (valse) christenen vallen. Dit houdt de ware ‘Joodse’ volgers van de Jood Jeshua / Jesus of Jezus, zoals hij door de meeste Christenen wordt genoemd, niet tegen om slechts één Ware God te aanbidden en hun hoop te richten op de wederkomst van Jezus Christus.

Maar ondertussen komt het er op aan zich een leven op te bouwen dat conform is volgens de regels van God en daar kan het wel zoeken zijn naar gemeenschappen die zich daar aan willen houden. Dat is echter niet enkel een probleemgeval bij Christenen. Ook bij Joden en bij Islamieten kan men zien dat ook in die gemeenschappen valse leerstellingen zijn binnen gesijpeld en dat in de verschillende geloofsgroepen van die gemeenschappen ook heel wat menselijke leerstellingen de overhand hebben gehaald op de Schriftuurlijke leerstellingen.

Een van de geïnterviewden vertelt dat hij tijdens een conflict met een orthodox-joodse rabbijn riep:

‘Als dit het jodendom is, kan je Jehova in je reet steken’.

Ontroerende onzinvertelt de liberaal denkende Joods gelovige auteur van de “Verhalenbundel over de joodse identiteit”  “Ontroerende onzin“.

Traditioneel joods opgevoed voerden Ronit Palache haar ouders een kosjere huishouding. In de Nederlands joodse gemeenschap is de naam ‘Palache’ een begrip. Er is de de zeventiende eeuw was Samuel Pallache (de naam werd toen nog met dubbel ‘l’ gespeld) die als ambassadeur voor sultan Muley Zaydan in Nederland als een kameleontisch figuur op trad en met joden, christenen en moslims overweg kon.

Juda Lion Palache.jpg

Juda Lion Palache leider van de Joods Portugese gemeenschap in Amsterdam

Er was de groot rabbijn Isaac Juda Palache (1858-1927), en haar overgrootvader linguist Juda Lion Palache,  hoogleraar semitische talen aan de Universiteit van Amsterdam. Na zijn ontslag, in 1941, werd hij lid van de Joodse Raad. Drie jaar later volgde deportatie naar Theresienstadt – en van daaruit Auschwitz. Juda Palache werd vermoord, maar zijn naam leeft voort in een bibliotheek voor Hebreeuwse studieboeken: het Juda Palache instituut.

Alle voorvaderen van Palache (haar vader Bram incluis) zaten in het bestuur van de Portugees-Israëlitische gemeente in Amsterdam. Zij leidden de diensten in de orthodoxe synagoge aan het Mr. Visserplein. Een gebouw dat volgens Palache symbool staat voor eeuwenoude tradities, melodieën en overlevering.

Zij zelf doorliep de lagere school Rosj Pina en de middelbare school Maimonides en werd lid van jeugdvereniging Bne Akiwa en sportvereniging Maccabi tennis.

Dankzij de tolerantie van haar ouders kon zij alles vragen en bespreken. Dit is echter niet zo gewoon in de Joodse gemeenschap en gaandeweg besefte zij ook hoe uitzonderlijk dat is.

„Ik ken veel joden die alleen met joden omgaan. Door hun segregatie zijn ze wereldvreemd en beschouwen ze kritiek op de Israëlische politiek als verraad. Het zelfreinigend vermogen van deze gesloten groep is beperkt. Dat is beklemmend voor iemand die graag nadenkt.”

In België stelt zich ook dat probleem. Bepaalde groepen Joden kijken argwanend op indien een Jood maar iets slecht durft te beweren over het huidige bewind in Israël. Echter moeten de mensen in het algemeen beseffen dat er daar ook veel seculiere Joden de klak willen zwaaien en dat veel bewindsvoeringen niet uit religieus maar politiek oogvlak worden voltrokken terwijl extreme Joodse gelovigen het algemeen Joodse geloof meer slecht dan goed doen door hun houding die niet volgens de leer van de Elohim is.

In België, Nederland en in andere landen is het ook een groot probleem als Joden met niet Joden trouwen. In onze contreien zijn er echter onvoldoende gelovigen van de eigen gemeenschap om uit te kiezen. Verder is in onze tegenwoordige maatschappij waar en een andere kijk is op het geslacht en geslachtsgemeenschap ook een moeilijkheid bij gekomen voor diegenen die wel Jood zijn maar verkiezen om geslachtsgemeenschap te hebben met iemand van het zelfde geslacht. De orthodox-joodse homoseksuelen zijn zo de groep die zich het meest uitgesloten voelt.

Palache verklaart

Voor mijn opleiding journalistiek heb ik een documentaire over homoseksualiteit en religie gemaakt. Van een van de geïnterviewden, een lesbische joodse vrouw, mocht de film alleen aan de examinatoren worden vertoond, omdat het thema zo gevoelig ligt in orthodox-joodse kring. De vrouw was zelf orthodox, had een groot gezin, maar vertelde dat ze het liefst met een vrouw samen zou leven. Omdat in de Torah staat dat vrouwen niet als man en vrouw ‘tegen elkaar mogen aanwrijven’, houdt zij haar gevoelens verborgen.”

Voor het boek was het goed dat de geïnterviewden zich niet door de schrijfster veroordeeld voelden.

In het voorwoord van haar boek schrijft zij

Dé joodse gemeenschap bestaat niet

en dat is iets wat de buitenwereld ook moet gaan beseffen dat in het Jodendom en de Islam eveneens een grote verscheidenheid te vinden is zoals deze te vinden is in het Christendom.

Joden moeten zoals Christenen en Islamieten eens durven in de spiegel te kijken en durven kritisch te zijn over hun eigen geloof en het geloof van andere groepen met zogezegd hetzelfde geloof. Niet elke Jood heeft hetzelfde Joodse geloof zo als niet elke Christen hetzelfde Christelijk geloof heeft. dit moeten Joden durven te zeggen en durven delen meet anderen in maar ook buiten hun geloofsgemeenschap.

*

Lees ook het interview van Danielle Pinedo met Ronit Palache (32) in NRC Handelblad ” “‘Ik heb een liberaal hoofd en een religieus hart’”

en vindt: Verhalenbundel over de joodse identiteit in het Nederland van nu

Lees een fragment uit het boek: Leesfragmenten uit “Ontroerende onzin”

+++

Aanverwante verdere lezing

 1. Radicaliteit is gevaarlijk
 2. Nederlandse man vervrouwelijkt volgens Jaap Marinus

+++

Save

11 Comments

Filed under Geestelijke aangelegenheden, Geschiedenis, Levensstijl, Nederlandse teksten - Dutch writings, Nieuwsgebeurtenissen - Journaal, Religieuze aangelegenheden, Sociale Aangelegenheden, Voelen en Welzijn

11 responses to “De familie Palache, Joden en Ontroerende onzin

 1. Pingback: Een 1ste antwoord op de 4e vraag Wie God is 2 Een Enkelvoudig Geestelijk Opper Wezen – Questiontime – Vragenuurtje

 2. Pingback: De Messiaanse beweging onder de loep | Bijbelvorser = Bible Researcher

 3. Pingback: Messiaans, Joods of Christen – Jeshua-ists

 4. Pingback: Hoeft men Jood te zijn of niet om waardige volgeling van Jezus Christus te zijn 4 – Jeshuaist

 5. Pingback: Vliegend spaghettimonster en Gelijke behandeling voor elke overtuiging | Belgian Biblestudents - Belgische Bijbelstudenten

 6. Pingback: Antwoord op Vragen van lezers: God die zegt “Wij” | From guestwriters

 7. Pingback: Door probleem niet te durven benoemen oorzaak nooit aanpakken – Jeshuaist

 8. Pingback: Jezus volgen bevrijdt van faalangst en prestatiedruk | From guestwriters

 9. Pingback: Hongaarse ondermijning van Europese vrijheden | Marcus Ampe's Space

 10. georgelegomovie

  Mooi stuk, toch, de drie eenheid bestaat wel degelijk uit Gods Geest, de Ruach, de adem, dat waar wij mensen uit bestaan,(lichaam, ziel ( emoties en wil) en geest) Als onze geest niet in verbinding is met de Heilige geest, dan zijn we geestelijk nog dood.. en alleen Yeshua heeft die weg weer vrij gemaakt, door ons te verlossen van religiositeit, en de nooit te houden wetten van Mozes. Die wetten van God zijn van zo’n hoge standaard, dat geen mens zich er aan kan houden. God zou God niet zijn, als Hij daar geen plan voor had…redding van onze eigen trots.’ Geef ons regels en we houden ons eraan’..nee zegt God door zijn Zoon;
  Ik ben je redder, verlosser uit deze impasse..En: Ik kan niet bij jullie blijven, Ik stuur je een plaatsvervanger, een trooster..de Geest..met 49 dagen na Pesach volgt dan op het eerstelingenfeest de uitstorting van de Heilige Geest..met nog een vervulling/verwijzing van het oude testament naar het nieuwe..nu nog Zijn wederkomst…welk feest uit het oude testament zal daar een voorafschaduw van zijn..?

  Like

  • Gods Geest is onderdeel van God zelf en niet een andere godheid. De Heilige Geest is zowel het denken, handelen, spreken, de kracht en zoals je aanhaalt ook de emoties van God, maar geen deel van een Drie-eenheid, zoals u gelooft, waarbij die God ook nog eens een menselijke gedaante zou hebben.

   U zegt dat “Die wetten van God zijn van zo’n hoge standaard, dat geen mens zich er aan kan houden.” wat zou aangeven dat God de mensen onmogelijke wetten zou opgelegd hebben, waarvan Hij zelf wist dat geen enkele mens er zich zou hebben aan kunnen houden. Dat lijkt wel niet alleen absurd, maar als Schepper en als Vader, zeer vreemd en meedogenloos. Waarom zou Hij trouwens zulke onnavolgbare wetten aan Zijn kinderen opleggen? Zou u dat als liefhebbende vader tegenover uw kinderen doen? De Bijbel zegt dat God een liefhebbende Vader is. Indien die Vader onmogelijke verplichtingen aan Zijn kinderen zou opleggen kan men moeilijk Hem aanschouwen als liefhebbend, als Hij daar tegenover stelt dat eenieder die zich niet aan die navolgbare wetten kan houden dan nog eens gestraft zou worden.

   Met te schrijven “God zou God niet zijn, als Hij daar geen plan voor had…redding van onze eigen trots.” geeft u aan dat God uit trots het onmogelijk wenste te maken voor de mens om aan Zijn wensen te voldoen. Hierbij legt u een menselijke karaktertrek op aan God, die helemaal geen mens is maar Geest en volledig perfect is. Trots maakt geen onderdeel uit van een volmaakt zijn.

   U geeft aan in de drie-eenheid te geloven, dat aan geeft dat u gelooft dat God naar de aarde kwam om te doen alsof Hij zou sterven, want God is een eeuwige Geest die geen mens kan zien en als Geest geen botten, vlees en bloed heeft, maar ook geen begin (geen geboorte) en geen einde (geen dood). Als Hij die show of dat toneelstuk zou hebben uitgevoerd om ons te redden, is het vreemd dat Hij daar zo lang mee gewacht heeft, en nadat die redding over de mens zou gekomen zijn, deze dan nog zo vele eeuwen laat lijden, dat dan weer getuigd van een niet liefhebbende God.

   Ook geeft hetgeen dat u vertelt aan dat het daar in de bijbel om een grote bedrieger gaat, want die godheid die daar wel zichtbaar is, terwijl God eerder heeft aangegeven dat geen mens God kan zien en leven, geeft dan volgens u aan dat hij een helper zou sturen, terwijl hij volgens u zelf die helper zou zijn. Dus waarom zegt hij dan gewoonweg niet dat hij later nog eens terug zal komen?

   Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.