Verzet tegen aanslagen op Palestijnse burgers

De leden van Een Andere Joodse Stem reageren op de ondernomen actie van rechts-orthodoxe joden, die amper 10% van de bevolking van Israël uitmaken, maar toch regelmatig hun mening en levensgewoonten aan anderen willen opdringen.

 

We zijn zeer ontsteld te vernemen dat Joodse extremisten een terroristische daad hebben gesteld het jongetje Ali Saed Dawabshe te vermoorden. Ze maken gebruik van Joodse symbolen terwijl deze afschuwwekkende daad noch Joods, noch humaan is.

We zijn bovendien zeer bezorgd omdat de Israëlische overheid de laatste vier jaar bijna niets ondernomen heeft om dit soort wandaden te voorkomen. Volgens de Israëlische mensenrechtenorganisatie B’Tselem zijn er sinds augustus 2012 negen Palestijnse huizen op dezelfde wijze in brand gestoken, maar werden de brandstichters nog altijd niet gearresteerd door de Israëlische autoriteiten.

Dit alles hoeft, helaas, niet te verbazen gezien het plaats vindt op een moment dat er regelmatig racistische verklaringen gegeven worden door Israëlische politici, inclusief premier Netanyahu, en er een aanhoudend beleid is van militaire bezetting en racistische discriminatie.

Dit afschuwwekkend incident maakt deel uit van een patroon waarbij de Palestijnse bevolking te lijden heeft onder vorm van geweld van joodse kolonisten en onder het institutioneel geweld van het leger en andere staatsinstellingen.

We herhalen de eis van de Europese Unie om resoluut maatregelen te nemen om de plaatselijke bevolking te beschermen en om een zero-tolerantie beleid te voeren tegen het geweld van de kolonisten.

Wij vragen de Belgische overheid en de EU bovendien om gebruik te maken van diplomatieke en economische maatregelen om het leven van de Palestijnse bevolking te beschermen, de mensenrechten te vrijwaren en een einde te maken aan de bezetting.


Een Andere Joodse Stem

English: 2009 Benjamin Netanyahu campaign post...

2009 Benjamin Netanyahu campaign posters in Jerusalem. (Photo credit: Wikipedia)

1 Comment

Filed under Activisme & Vredeswerk, Misdaden & Wreedheden, Nederlandse teksten - Dutch writings, Politieke aangelegenheden

One response to “Verzet tegen aanslagen op Palestijnse burgers

  1. Pingback: Het vroegere Judea beschouwend | Stepping Toes

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.