Top van het geweten voor het klimaat in Parijs

This image shows Andrea Riccardi. The image wa...

Andrea Riccardi (Foto credit: Wikipedia)

BRUSSEL (KerkNet/SIR) – De oecumenische patriarch Bartholomeos I, de voorzitter van de Pauselijke Raad Rechtvaardigheid en Vrede kardinaal Peter Turkson en rabbijn David Rosen, de internationale directeur ‘Interreligieuze Aangelegenheden’ van het American Jewish Committee. Het zijn maar drie van de ‘grote’ namen die deelnamen aan de ‘Top van het Geweten voor het Klimaat’, die vandaag plaats vond in het hoofdkwartier van de Economische-, Sociale- en Milieuraad’ (ESEC) in Parijs.

Het evenement werd georganiseerd in het vooruitzicht van de ‘Klimaatveranderingsconferentie’, die van 30 november tot 11 december in de Franse hoofdstad plaats vindt. De ‘Top van het Geweten voor het Klimaat’ werd ingeleid door de Franse president François Hollande en bijgewoond door de Ierse president Michael Higgins, prins Albert van Monaco en de voormalige VN-secretaris-generaal Kofi Annan. Een van de gastsprekers was Andrea Riccardi, de stichter van Sant’Egidio.

Het topoverleg wordt besloten met de officiële lancering van de ‘Oproep voor een geweten voor het klimaat’ gericht aan

“alle mensen die betrokken zijn in onderhandelingen over het klimaat en de aanwezige ambassadeurs”.

De organisatoren zijn ervan overtuigd dat een

“mobilisatie van het geweten op wereldschaal noodzakelijk is om de mensheid in staat te stellen de confrontatie aan te gaan met de grootste uitdaging ooit: hoe kan de opwarming van de aarde beperkt worden? (…) De tijd is op. Het gaat niet langer meer om een politiek, economisch of ecologisch probleem. De toekomst van de mensheid staat op het spel!”

(Kerknet)

9 Comments

Filed under Ecologische aangelegenheden, Nederlandse teksten - Dutch writings, Wereld aangelegenheden

9 responses to “Top van het geweten voor het klimaat in Parijs

  1. Pingback: Forms of slavery, human trafficking and disrespectful attitude to creation to be changed | Marcus Ampe's Space

  2. Pingback: Mayors from all over the world at the Vatican to talk about climate change | Marcus Ampe's Space

  3. Pingback: Paris World Summit of Conscience, International interfaith gathering #1 | Marcus Ampe's Space

  4. Pingback: Paris World Summit of Conscience, International interfaith gathering #2 | Marcus Ampe's Space

  5. Pingback: Paris World Summit of Conscience, International interfaith gathering #3 | Marcus Ampe's Space

  6. Pingback: Shaped by years of unprecedented outreach and public engagement | Marcus Ampe's Space

  7. Pingback: Gedachte bij de versoepelingen van Coronamaatregelen – Jeshuaist

  8. Pingback: Het Klimaatrapport en belangrijke taak voor Christenen | From guestwriters

  9. Pingback: Bij klimaatveranderingen toch hoopvol leven als Christen | From guestwriters

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.