Teveel schatten (TEAR)

Heel wat mensen vergeten welk een zegen het is om ergens geboren te zijn. Velen zien ook niet in welk een zegeningen zij nu al in hun leven krijgen. Maar zij zien ook niet hoe hun zegeningen en de vreugden van anderen ook kan toenemen door de juiste houding aan te nemen en de juiste weg op te gaan, ook al lijkt die voor de buitenwereld niet zo aantrekkelijk of niet zo rijk aan heerlijke spulletjes.

Laat ons de ogen open gaan en zien dat de rijkdom binnen in elk van ons zit en dat wij eerder die schatten gaan najagen welke een veel langer leven ons kunnen bijbrengen vol geluk, spijs en vree.

+

Aanvullend tot: Met minder is … nog genoeg

++

Vindt ook:

  1. Fragiliteit en actie #10 Voor het nageslacht
  2. Vaderschap complex en uniek verschijnsel 2/2
  3. Al-Fatiha [De Opening] Surah 1: 1-7 Hulp van God onze Schepper
  4. Keltisch Zegengebede
  5. Bescherming door leven in Christus

+++

The Bogerd family

Bezittingen verzamelen is niet vrijblijvend. Mooie spullen eisen niet alleen fysieke ruimte op, ze nemen ook geestelijk ruimte in beslag. Elk ding dat je huis in gaat, vraagt tijd, aandacht en zorg. Hoe meer je bezit, hoe meer je leven om je bezittingen draait. En dat gaat ten koste van andere dingen, zoals tijd voor mensen en tijd voor God. Bezittingen kunnen je vrijheid vergroten, maar vaker nog resulteert het juist in minder vrijheid. 

In Mattheüs 6 vers 19 zegt Jezus het zo: 
“Verzamel voor jezelf geen schatten op aarde: mot en roest vreten ze weg en dieven breken in om ze te stelen. Verzamel schatten in de hemel, daar vreten mot noch roest ze weg, daar breken geen dieven in om ze te stelen. Waar je schat is, daar zal ook je hart zijn.”

CONCRETE GEBEDSTIP
Bid voor jezelf, voor een wijze houding in een wereld vol materiële prikkels…

View original post 46 more words

Advertisements

Leave a comment

Filed under Geestelijke aangelegenheden, Levensstijl, Nederlandse teksten - Dutch writings, Religieuze aangelegenheden

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s